Drogová fronta válek: Pervitin, stimulanty i kokain. Marihuana jako ,,standardní" doplněk ve Vietnamu

Drogová fronta válek: Pervitin, stimulanty i kokain. Marihuana jako ,,standardní&quote; doplněk ve Vietnamu
Autor fotografie: Pixabay|Popisek: Ilustrační obrázek
17 / 04 / 2023, 10:00

Největšími ozbrojenými konflikty v lidských dějinách byly bezesporu obě světové války. Na frontách bojovali a umírali vojáci, kteří byli vybaveni nejen ,,standardními" zbraněmi, ale také různými druhy drog. To ovšem neplatilo jen u obou světových válek, ale i následných konfliktů.

První i druhá světová válka přinesly lidstvu nezměrné oběti, hekatomby mrtvých, nevyčíslitelné materiální škody. Na bojištích se objevovaly do té doby nevídané zbraně, které měly zvrátit průběh války na tu či onu stranu. Ve stínu těchto technických vymožeností pak zůstávaly drogy, které užívali vojáci na frontách, aby získali nad protivníkem výhodu. Právě efekty rozmanitých druhů drog měli vojákům výrazně pomoci v přímém boji muže proti muži.

První světová válka přinesla na bojiště kokain. Tato droga byla vyvinuta v 60. letech 19. století a v průběhu první světové války ji používali například němečtí či francouzští piloti jako povzbuzující prostředek, ale také příslušníci kanadské pěchoty, kde nabyla poměrně velké popularity. Kokain si našel cestu i do Velké Británie a záhy i do zákopů, kde byl vítanou pomocí pro bojující vojáky. Z kokainu se stala brzy populární droga, kterou prodávali i lékárníci. Manželky vojáků pak posílaly na frontu ,,drogové balíčky" a věřily, že právě kokain povzbudí bojovou morálku a a schopnosti jejich partnerů v době válečné.

Pokud byl kokain ,,jasnou volbou" v letech 1914-1918, v druhé světové válce se na přetřes dostal hlavně pervitin. Průkopníkem v tomto směru se stalo během let 1939-1945 nacistické Německo. To věřilo, že vojáci, kteří požijí zejména pervitin, se stanou na bojišti neunavitelnými jednotkami, jimž se zlepší pozornost, ostražitost a další schopnosti. Proto Německo začalo vyrábět drogy skutečně ve velkém množství. Jen mezi dubnem a prosincem 1939 společnost Temmler-Werke dodala německé armádě 29 milionů pervitinových pilulek.

Značný počet byl následně experimentálně použit v přepadu Polska v září 1939, jímž začala druhá světová válka. A ukázalo se, že pervitin má na vojáky opravdu pozitivní stimulační efekty, takže na jaře 1940 bylo k dispozici Wehrmachtu již 35 milionů pervitinových tabletek. Nebylo ani výjimkou, že jeden voják spotřeboval na den celkem 4 pilulky s touto drogou. Podle střízlivého odhadu tak mezi lety 1939-1945 bylo užito německými vojáky těžko uvěřitelných 200 milionů tabletek (!).

Drogovými konzumenty však nebyli zdaleka jen němečtí vojáci, ale také jejich americké, britské či japonské protějšky. Například již zmíněná Velká Británie ve druhé světové válce distribuovala svým vojákům okolo 72 milionů Benzedrinu, který pomáhal potlačovat únavu. Benzedrine užívali piloti i příslušníci pěchoty a další. V říjnu roce 1942 slavný generál Bernard Montgomery vyčlenil asi 100 000 pilulek vojákům své 8. armády před druhou bitvou u El Alameinu. Bitva nakonec skončila vítězně pro Brity a jejich spojence a s nadsázkou řečeno zde bojovaly také drogy - britský Benzedrine proti německému pervitinu.

Tabletky Benzedrinu putovaly také k posádkám amerických bombardérů a později v roce 1943 i k pěchotě. Benzedrine podle odhadů historiků aktivně a pravidelně užívalo asi 15 % amerických vojáků. Ještě v této souvislosti doplňme, že Američané distribuovali amfetamin (dextroamfetamin) také v Korejské válce. Vojáci si také ,,připravovali" mix amfetaminu a heroinu, kterou si vpravovali dokonce nitrožilně.

Ve válce ve Vietnamu pak drogy skutečně ,,jely" ve velkém. Podle statistiky Pentagonu pak v roce 1968 bralo zhruba 50 % amerických vojáků nějakou drogu či stimulant, v roce 1973, kdy se USA z Vietnamu stáhly, již 70 %. Asi polovina vojáků běžně kouřila marihuanu a téměř 30 % bralo heroin či jiné opiáty. A drogy hrály prim i během války v Zálivu na začátku 90. let. Zde odhadem 58 % amerických pilotů užívalo jako ,,podporu" zmíněný dextroamfetamin.

Samozřejmě dnes už nelze zjistit, do jaké míry skutečně pomáhaly drogy k vítězství té či oné bojující strany, je však nutné podotknout, že na drogy ve zmíněných světových konfliktech bylo nahlíženo zcela jinak než dnes. Tehdy, před více než 100 lety, bylo v povědomí, že se vlastně jedná o užitečné doplňky, které měly mít pro uživatele skutečně povzbuzující efekt po všech stránkách, což samozřejmě vojákům bojujícím na frontách přišlo více než vhod. Stinné stránky či rizika dlouhodobé konzumace drog vojáky v oné době ve víru každodenních bojů jaksi zapadly. Dnes je však realita zcela odlišná.
 
Zdroj: militaryhistorynow.com

Tagy článku