VIDEO: Dukla nesmí být zapomenuta!

VIDEO: Dukla nesmí být zapomenuta!
06 / 10 / 2018, 16:00

6. říjen byl za minulého režimu slaven jako den ČSLA. Dnes už se tento den neslaví a pouze málokdo ví, čím byl významný v historii našeho národa.

6. října 1944 vrcholila největší bitva, které se Češi a Slováci účastnili v období druhé světové války. Právě tento den překročily první jednotky Čechoslováků státní hranici republiky. Byly to ale už jen trosky čs. armádního sboru, který se s vojáky 38. rudé armády probíjel na pomoc Slovenskému národnímu povstání.

                                        

Jednalo se o nejkrvavější bitvu, které se Čechoslováci zúčastnili. Tato bitva vyvolávala rozpor i mezi veterány, kteří se jí přímo účastnili. Jedni ji vnímali jako vrchol jejich šestiletého boje při osvobozování republiky, druzí tuto bitvu považovali za zbytečný masakr.

psali jsme: Speciální operace Meško – neznámé hrdinství československých commandos z východní fronty

Záměrem sovětského maršála Ivana Koněva bylo , aby Rudá armáda spolu s čs. armádním sborem prorazila bleskově Dukelským průsmykem a dosáhla Prešova do pěti dnů. A tím měla pomoci i Slovenskému národnímu povstání. Tento jeho plán l možná obdivuhodný, ale spíš fantasmagorický a nerealizovatelný.

Maršál Koněv zarputile trval na realizaci původního plánu a hnal vojáky opakovaně do útoku bez ohledu na ztráty. Čechoslováky navrhovaný ústup a poté obchvat či jiné taktické manévry smetl vždy ze stolu. Jejich návrhy považoval málem za zbabělost. Takže se utočilo, útočilo a zase jen útočilo.

psali jsme: Výsadkářská lvice Lydia Studničková - československá komandos v německém týlu

Jen Čechoslováci měli na Dukle podle dochovaných hlášení velitelů praporů 935 padlých, 4 518 zraněných a 590 nezvěstných vojáků. Sbor navíc přišel o 90 procent velitelů. Rudoarmějců pak zahynulo 40 000.

I přes obrovské ztráty a kontroverzi, které tato operace vyvolává se jedná o významný milník v našich dějinách a neměli bychom na toto datum zapomínat.

 

Autor: Lumír Němec

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.