Elitní štítonoši Alexandra Velikého. Hypaspisté byli obávanými bojovníky legendární falangy

Elitní štítonoši Alexandra Velikého. Hypaspisté byli obávanými bojovníky legendární falangy
Autor fotografie: Screenshot YouTube|Popisek: Alexandr Veliký
04 / 07 / 2019, 13:00

Štítonoši známí jako hypaspisté tvořili jeden z klíčových článků slavné falangy Alexandra Makedonského.

Jak víme, Alexandr Veliký (Makedonský) byl jedním z největších a nejúspěšnějších válečníků starověku. O tom není pochyb. V jeho vojenských úspěších, kterých bylo nespočet, mu pomáhalo především jeho vynikající vojsko a slavná falanga, kterou Alexandr dovedl takřka k dokonalosti.

Nedílnou součástí této sevřené a dobře organizované bojové formace byli hypaspisté nebo také štítonoši. Jejich ,,poznávací znamení byl totiž právě stříbrný štít. Muži do této elitní jednotky Alexandrovy falangy byli vybíráni výhradně podle talentu a zkušeností než podle nějakých politických motivů či jiných podobných zásluh.

Byli to zpravidla muži ve věku mezi 30 a 40 lety, kteří byli ,,ošleháni" několika válečnými konflikty. Hypaspisté měli především ,,operovat" na pravém křídle falangy, které bylo zvlášť zranitelné. Proto nechtěl Alexandr Veliký nechat výběr této elitní jednotky náhodě a pečlivě si hypaspisty vybíral. Tyto jednotky se mu pak odvděčovaly svou loajalitou. Základními jednotkami byli tzv. chiliarches o síle 1 000 mužů. Postupně se začlenilo do armády Alexandra Makedonského kolem 3 000 hypaspistů.

Předmětem debat historiků je jejich výzbroj, který zcela jistě tvořil velký stříbrný štít. S největší pravděpodobností však byli vyzbrojeni podobně jako hoplíté, pěší bojovníci, kteří používali k boji dlouhé kopí. Jejich předností však byla velká rychlost, protože nosili zpravidla lehčí zbroj.

Jednotky hypaspistů se osvědčily v důležité bitvě u Gaugamél v roce 331 př. n. l. Hypaspisté byli mezi prvními, kteří proráželi početné perské linie. V této bitvě Alexandr Veliký i s pomocí hypaspistů dosáhl oslnivého vítězství nad Peršany. V této bitvě hypasposté osvědčili zejména svou hbitost na bitevním poli. Společně s Alexandrem pronásledovali prchajícího perského krále Dareia III. 

 

Zdroj: warhistoryonline.com

Tagy článku