Fanatický příslušník StB Ladislav Mácha - jeho ,,zostřené metody výslechu" zabily nevinného pátera Toufara. Surovec dožil s vysokým důchodem

Fanatický příslušník StB Ladislav Mácha - jeho ,,zostřené metody výslechu&quote; zabily nevinného pátera Toufara. Surovec dožil s vysokým důchodem
Autor fotografie: Pixabay|Popisek: Ilustrační obrázek
16 / 07 / 2023, 16:00

Ladislav Mácha byl věrným příslušníkem komunistické StB, který neváhal pro své chlebodárce udělat cokoli. I se podílet na smrti nevinných lidí, jako v tomto případě pátera Josefa Toufara, který byl brutálně umučen k smrti.

Je známo, že fanatičtí příslušníci StB byli takřka všehoschopní, aby uspokojili záměry svých nadřízených. Ladislav Mácha byl jedním z nich. Vyučený automechanik nikdy neskrýval své ambice po roce 1945. Je ironií osudu, že právě Mácha byl ministrantem v katolickém kostele. Ve službách komunismu se však jeho ideologický hněv obrátil právě proti katolické církvi, proti níž zahájil komunistický režim na začátku 50. let své tažení.

Ihned po skončení války Mácha vstupuje do KSČ, aby zde postupně budoval svou kariéru. Práce u SNB mu později připadala vzhledem k jeho zatím nenaplněným ambicím neuspokojivá. Dal se tak plně do služeb StB, která skýtala zapálenému komunistovi kariéru, kterou si přál. Své schopnosti Mácha měl možnost hlavně předvést v tzv. Číhošťském zázraku.

V obci Číhošť se 11. prosince 1949 v kostele Nanebevzetí Marie při kázání Josefa Toufara několikrát pohnul kříž umístěný nad svatostánkem na hlavním oltáři. Nikdo nedokázal událost racionálně vysvětlit, dnes se však řada historiků kloní k tomu, že to mohla být provokace StB. Každopádně pro komunistický režim se jednalo o vhodnou záminku k velkým monstrprocesům s církevními hodnostáři a diskreditaci církve jakožto ,,služce světového imperialismu".

Když se StB dozvěděla, co se třetí adventní neděli stalo, přijelo si pro Toufara připravené ,,komando". Mácha a další se nejprve představili jako redaktoři, které zajímalo, co se vlastně v kostele stalo. Posléze však události nabraly rychlý spád. Příslušníci StB se nakonec legitimovali, Toufara naložili do auta a odjeli s ním do valdické věznice. Toufar měl být exemplárně ,,usvědčen", že křížem hýbal on na pokyn Vatikánu.

Toufar se přizná sám bez větší námahy vyšetřovatelů a rychle se psychicky zlomí, když mu odepřou jídlo a pití a nechají ho nějaký čas v mrazivé cele. To se však nestalo, protože Toufar vytrvale odmítal, že by byl za ,,číhošťský zázrak" odpovědný. Proto, jak později vypověděl Mácha, bylo přistoupeno k ,,zostřeným metodám výslechu", což jinými slovy znamená drastické mučení. V Toufarově případě však nabylo skutečně odpudivých a brutálních forem, což trvalo necelý měsíc.

Tři muži se střídali v bití faráře, nicméně Mácha patřil k těm nejbrutálnějším, až ho museli jeho ,,kolegové" usměrňovat. Ten však na ně nebral žádné ohledy a naopak mučení ještě zintenzivnil. 25. února 1950 byl Toufar již na pokraji smrti, a tak se jej StB snažila zachránit, ale nikoliv proto, že jim bylo nebohého faráře líto, ale protože jej potřebovali živého k uskutečnění monstrprocesu. Bylo však již pozdě.

Toufar byl sice hned operován, ale na následky drastického mučení 25. února 1950 umírá. Celá konstrukce případu, na níž měl eminentní zájem i Klement Gottwald, se tak rozpadla. Mácha byl v roce potrestán v roce 1963 toliko stranickou důtkou a jeho kariéra příslušníka StB skončila. O pět let později byl vzat do vazby pro podezření z trestného činu vraždy a zneužití pravomoci veřejného činitele. Nebyla mu však prokázána vina, i když jeho podíl na mučení Toufara byl největší.

V 90. letech se případ znovu otevřel. V roce 1998 byl Mácha uznán vinným ze zneužití úřední moci a těžkého poškození na těle a odsoudil jej na pět let nepodmíněně. O rok později Městský soud v Praze potvrdil jeho vinu, ale snížil trest odnětí svobody na dva roky nepodmíněně. Rok si odseděl, nicméně poté byl podmínečně propuštěn. Poté si sadistický vyšetřovatel užíval vysokého důchodu, až do minulého roku, kdy 30. září ve vysokém věku 95 let zemřel.

Mácha však zůstane navždy symbolem komunistického bezpráví a brutálního sadismu, kterého se dopouštěl.

Zdroj: Miloš Doležal: Jako bychom dnes zemřít měli

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.