Fantom v kiltu sám přinutil 20 000 německých vojáků ke kapitulaci. Zvolil netradiční výhrůžku

Fantom v kiltu sám přinutil 20 000 německých vojáků ke kapitulaci. Zvolil netradiční výhrůžku
Autor fotografie: Bundesarchiv, Bild 146-1989-030-27 / CC-BY-SA 3.0|Popisek: Němečtí vojáci (ilustrační obrázek)
31 / 12 / 2022, 16:30

Skotský rodák Tommy Macpherson byl dalším z řady skutečných válečných hrdinů. Statečný voják dokázal přinutit téměř 20 000 německých vojáků, aby se sami vzdali, a pak je předat Američanům.

Ronald Thomas Stewart ,,Tommy” Macpherson se narodil v roce 1920 v Edinburghu. Byl nadaným atletem, vynikal nejen v běhu, ale také v hokeji či rugby. V těchto disciplinách reprezentoval i Trinity College v Oxfordu, kam nastoupil. Nicméně bystrému mladíkovi nebyly cizí ani filozofie, politika a ekonomie, o něž se zajímal.

Protože se blížila druhá světová válka, další Tommyho kroky vedly do armády. V roce 1941 byl poslán do Libye, aby se účastnil operace Flipper - nájezdu britských commandos na velitelství Erwina Rommela. Akce však nakonec sehala. Po nezdařené operace uvízl Macpherson s ostatními na plážích na severu od města Bajdá. Skupina neměla jídlo ani pití, zásoby, tím méně mapu, aby se mohli zorientovat, pokusili se dostat do Tobrúku, který byl vzdálen asi 320 km.

To se však nepodařilo, a Macpherson a další byly zadrženi italskými vojáky a deportováni do zajateckého tábora. Nicméně poté, co se Itálie vzdala Spojencům, Němci ji obsadili a na severu zřídili loutkový stát v čele s Benitem Mussolinim. Poté byl Macpherson odeslán do rakouského vězení, z něhož se mu podařilo uprchnout, byl však chycen, což ho málem stál život. Jeho další kroky pak vedly do rakouského zajateckého tábora Stalag XVIII. MacPherson utekl i odsud, ale znovu byl zajat.

Poté jej deportovali do zajateckého tábora Stalag XX v polské Toruni a neohroženému mladíkovi se podařil znovu útěk. Tentokrát už nebyl chycen a dostal se do neutrálního Švédska, kde ho britská ambasáda repatriovala zpět do Skotska. Za svou statečnost byl Macphersonovi v roce 1944 udělen Vojenský kříž. Není divu, že později Němci vypsali na Macphersonovu hlavu odměnu 300 000 franků.

Nicméně jeho útěky i účast v operaci Flipper a dalších odvázných akcí dalece přebil jeho největší úspěch, či bychom měli správně říct lest, do které vlákal Němce ve Francii, která začala být osvobozována postupně spojeneckými vojsky. Macpherson se rozhodl přinutit k troufalé kapitulaci německého vojska v počtu zhruba 20 000 mužů pod velením generálmajora Botho Henning Elstera.

Elster byl znám jako ten, kdo brutálně potlačil francouzský odboj v jihozápadní části země. Nicméně v srpnu se začala situace obracet, když západní spojenci, jež se vylodili v operaci Overlord v červnu 1944, začali postupně osvobozovat Francii od německých vojsk.

Neozbrojen a v doprovodu německého lékaře a francouzského důstojníka jel Macpherson i přes nepřátelskou palbu v ukořistěném německého vozidle Červeného kříže vstříc Elsterovi do francouzské Beaugency. Macpherson, oblečen v ,,horalské" uniformě a se skotským baretem dorazil k německému generálmajorovi.

Macpherson pak na Elstera výhrůžně spustil, že pokud se jeho vojsko dobrovolně nevzdá, rozpoutá RAF a těžké spojenecké dělostřelectvo v dané oblasti hotové peklo. Ve skutečnosti však byl skotský hrdina v tuto chvíli osamocen a RAF vůbec nevěděla, že se Macpherson na místě nachází. Ale, světe, div se, tato lest zabrala a Elster stejně jako téměř 20 000 mužů se 16. září vzdalo. Macpherson pak Elstera s vojskem ,,předal" Američanům.

Když byla Francie osvobozena spojenci, byl Macpherson poslán do Itálie, aby pomohl s jejím osvobozováním. Byl vysazen ve Friuli a věnoval se sabotážním akcím například v Udine. Po skončení války byl Macpherson povýšen do hodnosti poručíka, kapitána, plukovníka a vysloužil si především vojenské ostruhy v podobě mnoha vyznamenání. Kromě již zmíněného Vojenského kříže to byl dál francouzský Válečný kříž či Řád čestné legie. Skromný hrdina s plodným životem umírá v roce 2014 v požehnaném věku 94 let.


Zdroj: Warhistoryonline.com

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.