Francouzské tanky R35 měly Jugoslávcům pomoci proti Hitlerovi. Nakonec však přišla pohroma

Francouzské tanky R35 měly Jugoslávcům pomoci proti Hitlerovi. Nakonec však přišla pohroma
Autor fotografie: Boksi, CC BY-SA 3.0 |Popisek: R35
19 / 12 / 2022, 15:00

Pro Jugoslávii stála otázka modernizace armády na konci třicátých let jako jedna z klíčových. Bylo na Jugoslávii, pro jaké tanky se rozhodne. Svou pozornost upnula na Francii a tanky Renault R35.

Nedostatek obrněnců byl zřejmý a Jugoslávie tak začala sondovat v zahraničí, kdo by byl ochotný jí prodat tankovou výzbroj. Obrátila se proto posléze na Francii, s níž ji pojily celkem dobré vztahy. Francie však nechtěla prodat do zahraničí své nejnovější modely, naopak svolná byla k prodeji starších tanků, kterých měla přebytek.

Musíme si také uvědomit, že s pozdějším vypuknutím války nebylo možné, aby získala nejnovější tankovou výzbroj kdekoliv v Evropě. To však neodradilo Jugoslávii od jednání s Francií o možné dodávce relativně moderních lehkých pěchotních tanků Renault R35. Ty měly nahradit starší tanky Renault FT 17.

I když tato vozidla byla ve francouzské armádě v kategorii pěchotních tanků nejpočetnější, po vpádu německých invazorů do Francie v roce 1940, se nemohly s těmi německými měřit, a proto se v boji příliš nevyznamenávaly.

Na novém tanku začala Francie pracovat začátkem třicátých let a jeho vývoj byl důsledkem poptávky francouzské armády po lehkém (podpůrném) lehkém tanku. Renault R35 měl dvoučlennou posádku, délka vozidla činila 4,20 m, šířka 1,85 a výška 2,37 m. Stroj poháněl čtyřválec Renault V-4 o výkonu 61 kW. Nejvyšší rychlost na silnici byla 20 km/h, dojezd na silnici 140 km. Výzbroj vozidla zajišťoval kanon ráže 37 mm a jeden kulomet ráže 7,5 mm.

Ještě před invazí Německa do Francie se tak nakonec podařilo na počátku roku 1940 vyjednat Jugoslávii nákup 54 tanků R35. Ty pak dorazily do Jugoslávie v dubnu 1940. Po obsazení Francie Německem v květnu 1940 však na druhé straně bylo jasné, že se Jugoslávii zavřela cesta k další dodávce tanků.

Tanky R35 pak sehrály roli v vojenském puči v březnu 1941 v čele s generálem Dušanem Simovićem, kdy byla svržena regentská rada, již vedl kníže Pavel Karađorđević, a vláda Dragišy Cvetkoviće a Vladka Mačeka, kteří podepsali ve Vídni přistoupení k silám Osy. Puč byl podpořen i tanky R35, jež byly rozmístěny ve strategicky důležitých oblastech hlavního města Bělehradu. I když tanky v dané situace nevystřelily, sehrály důležitou psychologickou roli.

Puč byl tak sice úspěšný, ale netrval dlouho, protože v dubnu 1941 se rozhodl Adolf Hitler vpadnout do Jugoslávie a donutit ji silou, aby k silám Osy přistoupila. Protože Jugoslávie byla na tuto situaci, která se odehrála bez formálního vyhlášení války nepřipravená, nepomohly jí ani tanky R35.

Stroje byly ostatně spolu s dalšími několika desítkami obrněných vozidel ukořistěny německými invazory. Ti udělali na tancích R35 několik designových změn a vozidla byla použita proti jugoslávskému hnutí odporu skoro až do konce války. Je třeba říct, že počty těchto tanků se v průběhu let začaly zmenšovat kvůli mechanickým a jiným potížím.

Zdroj: history.com

 

 

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.