Generál von Falkenhausen: Vedl Turky proti Britům, čínské nacionalisty proti Japoncům, Hitlera se však nakonec nezbavil

Generál von Falkenhausen:  Vedl Turky proti Britům, čínské nacionalisty proti Japoncům, Hitlera se však nakonec nezbavil
Autor fotografie: Bundesarchiv, Bild 146-2008-0155 / Kropf / CC-BY-SA 3.0|Popisek: Alexander von Falkenhausen
14 / 03 / 2023, 14:00

Alexander von Falkenhausen v sobě spojuje pestrý životní osud, který jej zavál do rozmanitých světových destinací. Generál nesnášel později i Adolfa Hitlera, nacisté jej dali zatknout a uvrhli jej do koncentračního tábora. Útrapy však přežil.

Narodil se v roce 1878 v rodině barona Alexandera von Falkenhausena a jeho ženy Elisabeth. Budoucí generál navštěvoval gymnázium ve Vratislavi a pak i kadetní školu. Od mládí jej zajímal zeměpis, především východní Asie a její společnost. Studoval také v Japonsku, severní Číně či Koreji v letech 1909-1911. Von Falkenhausen působil také jako vojenský atašé v Japonsku.

V první světové válce, která vypukla v roce 1914, sloužil v osmanské armádě v Palestině. Von Falkenhausen vedl 7. osmanskou armádu a způsobil poměrně velké ztráty Britům. Po skončení první světové války von Falkenhausen zůstal v německém Reichswehru a v roce 1927 mu bylo svěřeno vedení pěchotní školy v Drážďanech. Brzy jej však čekalo další asijské dobrodružství.

V roce 1934 se vydal do Číny, aby se zde stal vojenským poradcem vůdce Národní strany (Kuomintang) generalissima Čankajška jako součást širší spolupráce na reformě čínské armády. Během celého procesu odpovídal von Falkenhausen za vojenský výcvik. Rok 1937 však von Falkenhausena a armádu zastihl nepřipravené, protože vypukla japonsko-čínská válka. Von Falkenhausen měl k dispozici armádu čítající pouze 80 000 mužů, rozdělených do 8 divizí.

Osobně a také nutno dodat, že velmi statečně vedl vojáky v bitvě o Šanghaj, která nakonec padla, ale tato bitva vzbudila ohlas takřka po celém světě. Vzhledem k tomu, že Německo našlo později v Japonsku spojence, znamenalo to i konec von Falkenhausenovy mise v Číně, i když dál udržoval styky s Čankajškem.

Poté, co vypukla druhá světová válka, sloužil von Falkenhausen na západní frontě, posléze byl jmenován v roce 1940 vojenským guvernérem nacisty podmaněné Belgie. I když se generál snažil mírnit dopady nacistické politiky vůči židovskému obyvatelstvu, nakonec podlehl tlaku svých nadřízených, což vedlo v červnu 1942 k deportaci 28 900 belgických židů.

Na druhé straně se stal von Falkenhausen oponentem nacistického režimu a začal Adolfa Hitlera nesnášet. Vojenský guvernér Belgie se posléze stal přítelem protinacistických konspirátorů - Carla Fridricha Goerdelera či veřejnosti známějšího polního maršála Erwina von Witzlebena. Von Falkenhausen sice konspiroval proti Hitlerovi, nabídl vzbouřencům svou pomoc, ale nebyl přímo zapojen do operace Valkýra, jež měla za cíl zlikvidovat nacistického diktátora.

Tento pokus však selhal, von Falkenhausen byl zatčen a zbytek války strávil v koncentračních táborech. Konec války pak přinesl osvobození také jemu, nicméně jej čekaly další strasti spojené s jeho válečnou minulostí.

Von Falkenhausen byl dopraven do Belgie, kde stanul u tribunálu, jenž měl posoudit jeho roli v otázce deportace tamních židů. Nicméně v průběhu soudu generálovi pomohla řada svědectví, například od bývalého francouzského premiéra Léona Bluma či poměrně značného množství samotných belgických židů, kteří shodně uváděli, že obžalovaný se jim snažil pomoci a v řadě případů i zachránit jejich život. Ani tato svědectví nakonec neodvrátila rozsudek, který zněl poměrně tvrdě: 12 let nucených prací v Německu.

Po odkroucení jedné třetiny trestu byla generálovi udělena amnestie německým kancléřem Konradem Adenauerem. Von Falkenhausen se podruhé oženil v roce 1960 s belgickou odbojářkou. Muž, který měl nevšední dobrodružný život, umírá v roce 1966 ve svých 87 letech.

Zdroj: historynet.com

Tagy článku