Hanobení Beneše a fašismus

Hanobení Beneše a fašismus
Autor fotografie: Wikimedia Commons|Popisek: Edvard Beneš
13 / 09 / 2020, 16:00

Po zneuctění sochy Winstona Churchilla vstoupila kampaň „boření tradic“ do nové fáze. Čekal jsem, kdo bude další.. Pomalováním sochy Edvarda Beneše přistoupila kampaň už zcela jasně k obhajobě fašismu.

Beneš je prý rasista a masový vrah. Co má boj proti rasismu společného s Benešem? Beneš žil v prostředí, kde se žádný černoch nevyskytoval, bojoval proti nacismu a rasové nenávisti. Stál tedy na straně ideálů i mocenských struktur, které odmítaly rasismus, svým protinacistickým bojem přispěl i k osvobození Židů z koncentračních táborů.

Pan Jiří Jaroš Nickelli píše ve svém článku Zastavte fašismus .... (České národní listy 4.9.2020): „....Onen idiot (který pomaloval Benešovu sochu) není pouhý vandal. Onen idiot není pouhý psychopat. Onen idiot není pouhý svedený pomatenec. Onen idiot musí být podle svého projevu hotový fašista....“ Nickelli dále vysvětluje svůj názor současným nástupem fašismu v Česku a v celé evropské civilizaci. Na Ukrajině oslavují Banderu, v Chorvatsku Ustašovce. Vrazi Vlasovci jsou adorováni, ale Koněv, osvoboditel od fašismu, vadí. Nakonec vyzývá: „Toto především je věc orgánů státu, zarazit tyto hnusné projevy krystalického fašismu (nacismu, chcete-li)“. Je snad stát na straně fašismu, že mlčí? Nickelliho název dnešní kampaně „fašismus“ mi připadá nejpřiléhavější. Konečně fašismus kdysi začal také jako levicové anarchistické hnutí.

Ale vraťme se k Benešovi a specifikám našeho prostředí. Přepisování dějin a s tím spojené odstraňování památníků (které začíná jejich pomalováváním) a stavění nových bylo aktivně zahájeno poté, co výroční zpráva BIS za rok 2018 obsahovala poznámku o nepřípustnosti „obrozeneckého výkladu dějin“, který je prý sovětský. Vypadá to jako myšlenkový zmatek, mezi oběma ideovými proudy leží 100 let historie. Ale to nevadí, obrozenectví je sovětské a hotovo, kdo tomu nevěří je zloduch, komunista, nacionalista nebo dokonce xenofob. Kdyby totiž nebylo „sovětské“, potom by se nesnadno odstraňovalo, protože, když je něco sovětské, potom je to démonské už samo o sobě (bez ohledu jestli je to pravda nebo ne).

Odkud vítr vane, je jasné ze skutečnosti, že socha masového vraha Radeckého (nechal zavraždit 4 000 italských civilistů) stojí netknuta a kdesi se má stavět socha císařovně Marii Teresii, pro kterou byla česká koruna šaškovskou čepicí a která odstoupila Prusku Slezsko a tím ochudila české království o jeho území. To má být nějaká adorace starého Rakouska a pomlouvání První republiky, která je ovšem jen metodou k rozvrácení naší státní existence. Podobný proces probíhá v celé Evropě, jak je vidět třeba z nesmyslných obvinění SSSR z rozpoutání druhé světové války. Je to fašizace Evropy?

Jaké je propojení fašistů působících na rozklad našeho státního historického myšlení s hnutími, které působí v celé Západní civilizaci, jako je třeba BLM a podobné? To je zásadní otázka, která se těžko odpovídá. Vidíme přece jak fašisté a levicoví aktivisté stojí vedle sebe a podporují se. Piráti se chovají podle obou scénářů. Co je spojuje? Co je hlavním motivem a co přidruženým? Proč je pro levičáky Beneš rasista a hromadný vrah, ale Radecký ne? Proč Marie Teresie, která žila z práce nevolníků a potlačovala selská povstání, nevadí? Co za tím stojí?

Není to jednoduché, ale já se snažím vždy zjistit prvotní příčinu. Myslím si, že je to boj univerzalistů proti tomu, co nazývají nacionalismus, ve skutečnosti proti sounáležitosti lidí s rodnými kolektivy, s národem, se státem s obcí a rodinou (tedy nejen proti nacionalismu, ale také proti patriotismu). Tento boj je prvořadý, ostatní ideologie jsou upozaděny. Levičákům najednou nevadí feudální vykořisťování rolníků, nevadí střílení do davu obyvatel italských měst. Taková selhání vadí pouze na ruských vojevůdcích. Beneš byl socialista, demokrat a byl pro rovnost lidí. To nevadí, levicový aktivista klidně napíše, že byl rasista a masový vrah, protože to potřebuje v rámci boje proti českému národnímu vědomí.

Proti nacionalismu obecně bojuje především americká levice, tedy přibližně ta, která vede nebo alespoň sympatizuje s hnutím BLM. Nikoliv Trump. Mary Heimannová dostala za svoji striktně protinacionalistickou neobjektivní knihu: Československo – stát, který zklamal, cenu jakési americké univerzity. Za co asi? Ne za objektivitu, ale za univerzalistický étos. Tato garnitura univerzalismu vychází z amerických univerzit a navazuje na neomarxistické myšlení, které po vzoru Trockého je světové, globalistické, univerzalistické a nenávidí národní kolektivy. Tato snaha je hodně zmatená, vyznačuje se trapnými dvojími standardy pro různé účastníky. Co je nacionalistické v jednom případě, pro jiný příklad neplatí. Spíše doprovází různé politické a mocenské akce. Nacističtí Ustašovci a Banderovci nevadí, nevadí ani Kosovští vrazi, ale vadí hájení českých národních a státních zájmů Václavem Klausem mladším. Cílem univerzalistů je jakási smíšená multikulturní společnost, která je ovšem viditelně neuskutečnitelná. Nebezpečnost univerzalismu je především v tom, že zavádí chaos, rozvrací státy, nové vlády jsou nefunkční. Nový univerzalistický člověk vyznačující se všeobjímající láskou k černochům, muslimům a ničící vlastní tradice je obvykle jen anarchista bez reálně vysvětlitelného cíle.

Ale jak do toho zapadá to, co pan Nickelli nazývá fašismus? Tedy jakýsi boj proti symbolům vítězství nad fašismem (nacismem) a za naše národní osvobození. To má samozřejmě další, dosud ještě okrajové jevy jako je hledání české viny na holocaustu, zpochybňování oběti Lidic, neustálá snaha zamlčet, že odsun Němců byl legitimní důsledek druhé světové války a německý majetek zálohou na německé reparace, ale udělat z něj osamocený čin českých nacionalistů. Celé toto neobyčejně nátlakové hnutí mající obrovskou finanční podporu, dokonce i z německého velvyslanectví, je opravdu fašizující svým étosem, systémem lží, jednostranných výkladů. Je to snaha o obhajobu nacismu.

Tyto fašizující projekty jsou vykládány jako odstraňující český nacionalismus, který je nepřítelem i pro univerzalisty. Proto toto fašizující hnutí dostává podporu univerzalistů. Na pomalování sochy Edvarda Beneše se slévají oba proudy v jeden. Univerzalistické protirasistické hnutí se slévá s fašismem. Jsou to bratři k triku. Zatím se proti fašizaci žádný univerzalista nepostavil, byť proti německému nacismu a holocaustu ideologicky protestují. Je to jen důkaz myšlenkového chaosu univerzalistů.

Současnou situaci dobře popsala paní Marie L. Neudorflová ve svém projevu k výročí úmrtí Edvarda Beneše v Sezimově Ústí dne 3.9.2020. Mimo jiné řekla: „Na tomto setkání není třeba obhajovat Edvarda Beneše proti jeho kritikům, kteří buď jakoby neznali českou historii, nedovedli ji dát do širšího konfliktního kontextu, v němž Češi a Slováci byli jako národ ohrožováni agresivními sousedy, anebo vědomě podporují postoje, které se neslučují s existencí menších národů a s demokracií. Často opakují argumenty sudetských Němců, idealizují Rakousko-Uhersko, ignorují výsledky poctivé práce historiků.“

Dále říká: „Je třeba ještě zdůraznit, že česká historie 19. a 20. století je jak zrcadlem evropského vývoje, pozitivního i konfliktního, tak obsahuje nesmírně cenné aspekty vlastního pozitivního úsilí. Nechceme-li přispívat k podemílání kořenů naší národní existence, základů demokracie a naší úrovně, tyto pozitivní aspekty musí zůstat základem naší sebeznalosti, vědomé součástí naší osobní a národní identity i našeho zdravého kolektivního sebevědomí. Musí zůstat základem výuky na školách i poctivého přístupu k naší minulosti v médiích. Jen tak zachováme vše pozitivní, co pro nás s láskou a velikými oběťmi minulé generace vytvářely. A jen tak můžeme v jejich úsilí pokračovat pro generace budoucí.“

K tomuto není potřeba nic dodávat. Pouze si musíme všichni uvědomit, že boj proti „fašismu“ nebude snadný. Na začátku je zapotřebí věci správně pojmenovat, dát výrazům smysl.

 

Autor: Vlastimil Podracký

 

Tagy článku