12. října 1492 byl objeven Nový svět a začala genocida nevídaných rozměrů

12. října 1492 byl objeven Nový svět a začala genocida nevídaných rozměrů
Autor fotografie: Twitter|Popisek: Podle původních obyvatel není co slavit
12 / 10 / 2019, 16:00

Kryštof Kolumbus nebyl prvním objevitelem Nového světa, ale je tím nejznámějším a jeho objev způsobil kolonizaci znovuobjeveného kontinentu. Tím prvním historicky doloženým objevitelem byl Nor Leif Eriksson a je samozřejmě možné, že břehů vzdálené země dosáhli už i Egypťané, nebo Féničané.

Když po přeplutí Atlantiku Kolumbus prohlásil bahamský ostrov za majetek Isabely a Ferdinanda, španělských panovníků, věřil, že dosáhnul východního pobřeží Asie a nalezl tak bájnou západní cestu do Indie a Číny.

Kolumbus se narodil v Janově roku 1451. O jeho mládí je známo poměrně málo, ale mořem byl fascinován od útlého věku, pracoval jako námořník a obchodník na lodích plavících se Středomořím. Stal se posedlým možností nalezení západní cesty do Číny i vzhledem k tomu, že Osmanská říše blokovala Egypt a Rudé moře. Pro svou myšlenku se nsažil nejprve získat portugalského krále Jana II. Portugalského, ale jeho poradci Kolumbovy myšlenky zamítli. Díky shodě pozitivních událostí (dobytí Granady) se mu povedlo přemluvit královnu Španělska Isabelu a 3. srpna 1492 mohl Kolumbus vyplout se třemi karavelami pojmenovanými Santa Maria, Pinta a Nina na svou velkou cestu.

12. října se Kolumbova flotila vylodila na ostrově Guanahaní (dnešní Bahamy) a ostrov Španělé pojmenovali San Salvador. Genocida původních obyvatel Ameriky mohla začít...

Pro ilustraci - na ostrově Hispaniola (dnes Haiti a Dominikánská republika) žilo v době příjezdu Kolumba asi 1 milión lidí, příslušníků kmene Taínů.. V roce 1514 jich bylo již jen 32 000. Za pouhých 25 let bylo obyvatelstvo ostrova zmasakrováno. V roce 1550 na ostrovech Velké Antily nežil jediný Indián.

A jak to bylo v jiných částech Ameriky? I zde jsou počty neúprosné. 

  • Brazílie byla objevena v roce 1500 a ze 3 miliónů původních obyvatel je v dnešní době asi 100 000!
  • Mexiko bylo do příchodu Cortéze v roce 1519 lidnatou zemí s 12 milióny obyvatel, v 17. století již přežívalo pouze 1 270 000.
  • V severní Americe žilo podle posledních odhadů celkem asi 10 miliónů obyvatel, v roce 1900 ale počet původních obyvatel klesl na pouhých 250 tisíc.

V roce 1492 žilo v Americe asi 100 miliónů obyvatel, na konci 19. století jich byla již většina vyhlazena, odhaduje se, že přežilo pouhých 10% původní populace...

Je tedy co slavit? Před touto genocidou blednou i obě světové války.

 

Zdroj: History.com, Wikipedie

Tagy článku