,,Hitlerův hasič". Walter Model byl specialistou pro bezvýchodné situace

,,Hitlerův hasič&quote;. Walter Model byl specialistou pro bezvýchodné situace
Autor fotografie: Wikimedia Commons, volné dílo|Popisek: Walter Model (vlevo)
25 / 07 / 2023, 16:00

Pokud bychom měli ukázat na německého polního maršála s vysokým sebevědomím a stejně tak vysokými nároky a ,,železnou" disciplínou, byl by to určitě Walter Model, který byl přezdívaný ,,Hitlerův hasič". A byla to skutečně přiléhavá přezdívka.

Sebevědomý, energický muž s nesporným vojenským talentem a člověk, kterého Adolf Hitler používal pro svízelné situace, proto také Model dostal přezdívku ,,Hitlerův hasič". Model se narodil v roce 1891 do rodiny učitele hudby. Malý Walter se rozhodl na střední škole pro vojenskou kariéru a po složení maturitních zkoušek se přihlásil do armády.

V té době však měl poměrně chabou tělesnou kondici, na které však postupem času tak zapracoval, že si na ní zakládal až do konce života. Model si odbyl posléze studium na vojenské akademii v Nise. Postupně si osvojoval vlastnosti úspěšného vojenského velitele - vysokou sebekázeň, tvrdost, disciplinu i velké nároky vůči svým podřízeným. Model byl ale na druhé straně také schopným teoretikem.

V první světové válce velel Model rotě a za své zásluhy obdržel Železný kříž 1. a 2. třídy. V roce 1917, když se blížil konec války, Model utrpěl těžké zranění, z něhož se však dostal, a působil posléze jako zástupce velitele praporu, respektive štábní důstojník u generálního štábu.

Model pak působil v Reichswehru u u 14. pěšího pluku jako velitel roty. Podílel se například na potlačení komunistické generální stávky v Porúří. V roce 1925 zakotvil u 8. pěšího pluku ve městě Görlitz (Zhořelec). Pro jeho další vojenský rozhled byla důležitá stáž, kterou absolvoval v Sovětském svazu, kde si v praxi vyzkoušel ofenzivní taktiky. Ve 30. letech se přiklonil k nacismu, stal se loajálním členem NSDAP. A právě jako schopný voják a loajální člen nacistické strany byl povýšen do hodnosti generálmajora a velel IV. armádnímu sboru během německé invaze do Polska v září 1939.

Model se záhy podílel na mnoha dalších válečných kampaních. Jmenujme například tažení do Francie, kdy zastával pozici náčelníka štábu u 16. armády, v roce 1940 byl mimochodem, povýšen do hodnosti generálporučíka a zhostil se posléze velení 3. tankové divize, významnou roli hrál agilní Model i při napadení Sovětského svazu, kde si výborně počínal jako velitel 3. tankové divize i 24. tankového sboru v rámci 2. tankové skupiny Heinze Guderiana. V červenci byl Model vyznamenán Rytířským křížem. Modelova divize se zúčastnila důležité bitvy u Kyjeva na podzim 1941.

Model, který si už stačil mezitím vydobýt ostruhy, se také podílel na plánu bitvy u Kurska v roce 1943. Jeho válečná aktivita, schopnosti a energičnost při rozhodování mu kromě válečných úspěchů pomohly získat důvěru Adolfa Hitlera, která stále rostla. Odtud se zrodila Modelova přezdívka ,,Hitlerův hasič", protože budoucí polní maršál byl vyslán na různá místa, aby odrážel sovětskou ofenzivu, kde už to zkrátka ,,hořelo". Můžeme v nadsázce konstatovat, že jak klesala Hitlerova důvěra v jeho generály, tím více rostla právě v Modela. A ten se snažil führera přirozeně nezklamat.

Nebylo proto žádným velkým překvapením, že Model byl v březnu 1944 povýšen do hodnosti polního maršála. Jako důležitý úkol se jevilo odražení spojenecké výsadkové operace Market Garden v září 1944, svého druhu největší v dějinách. Model se podílel na jejím odražení, ale byla to vlastně poslední významné vítězství Němců během bojů na západní frontě.

Jak se blížil konec války, bylo jasné, že Německo nemá šanci v konfliktu zvítězit. Tím se značně zúžily i jinak vynikající Modelovy vojenské schopnosti. Společně s Gerdem von Rundstedtem naplánoval bitvu v Ardenách, zoufalý pokus o zvrácení průběhu války. Ofenziva však neuspěla a bylo jen otázkou času, kdy bude Německo doraženo.

Poté, co Spojenci obsadili i Porúří, kam byly zbytky Modelovy armády zatlačeny, vyslal generálmajor Matthew Ridgway z Modelem svého emisara s výzvou ke kapitulaci. Tu však polní maršál odmítl a zvolil řešení, o kterém již nějakou dobu uvažoval - sebevraždu. Život si vzal 21. dubna 1945 nedaleko Duisburgu. I Modelovy vojenské schopnosti tak nemohly Německo zachránit před rýsující se zkázou.


Zdroj: britannica.com

Tagy článku