Hitlerův predátor - kapesní bitevní loď Graf Spee

Hitlerův predátor - kapesní bitevní loď Graf Spee
Autor fotografie: Bundesarchiv, DVM 10 Bild-23-63-06 / CC-BY-SA 3.0|Popisek: Admiral Graf Spee
27 / 08 / 2023, 10:00

Omezení uvalená na Německo Versailleskou smlouvou po první světové válce významně ovlivnila konstrukci jeho válečné flotily. Smlouva umožňovala Německu stavět lodě s maximálním výtlakem 10 000 tun, což byla přibližně velikost lehkého křižníku ve většině námořnictev té doby. Němečtí inženýři však toto omezení využili jako hnací sílu pro inovace, což vedlo k návrhu jedinečné „kapesní bitevní lodi“.

Kapesní bitevní lodě třídy Deutschland (německé označení Panzerschiff), jak byl tento nový druh lodí hanlivě nazýván Brity, byly kreativní reakcí na omezení daná výše uvedenou smlouvou.

Tyto lodě nebyly tak velké nebo těžce vyzbrojené jako konvenční bitevní loď, ale byly mnohem výkonnější než jakýkoli lehký křižník. Měly palebnou sílu, aby se mohly utkat s těžce ozbrojenými protivníky, a rychlost, aby se vyhnuli těm, kterým nemohly vzdorovat. To představovalo nové strategické paradigma, které účinně umožňuje těmto plavidlům překonat svou hmotnostní třídu.

Stavba lodi Admiral Graf Spee byla zahájena v roce 1932 v loděnici Reichsmarinewerft ve Wilhelmshavenu a byla dokončena v roce 1936.

Aby se zvýšila rychlost a dosah lodi (až 35 000 km při rychlosti 18,5 km/h, maximální rychlost téměř 53 km/h) bez obětování palebné síly, konstruktéři použili pokročilé technologie a postupy. Trup lodi byl vyroben pomocí elektrického svařování namísto tradičního nýtování, což snížilo hmotnost a zvýšilo pevnost konstrukce. Tento nový přístup učinil Graf Spee výrazně lehčí, a proto i rychlejší, než by tomu bylo při použití tradičních konstrukčních technik.

Pohonný systém Admiral Graf Spee byl dalším vrcholnou ukázkou německé technologie. Loď byla poháněna osmi dieselovými motory MAN, což je odchylka od typických parních turbín používaných v mnoha válečných lodích té doby. Tyto motory nejenže poskytovaly Graf Spee maximální rychlost přes 28 uzlů, ale také mu poskytovaly prodloužený operační dosah.

Pozoruhodná byla i výzbroj lodi. Hlavní výzbroj tvořilo šest děl ráže 280 mm namontovaných ve dvou trojitých dělových věžích, které byly podstatně větší než 203 mm děla na většině těžkých křižníků té doby. Loď měla také osm 150 mm děl, osm 105 mm protiletadlových děl a nesla i torpédomety a letadla pro průzkum nebo útok.

S počátkem druhé světové války se německý křižník Admirál Graf Spee změnil na děsivého predátora pod velením ostříleného námořního důstojníka kapitána Hanse Langsdorffa. Loď měla narušit životně důležité zásobovací linie Spojenců útokem na jejich obchodní loďstvo.

Strategická poloha Graf Spee operující v jižním Atlantiku a Indickém oceánu, jí umožnila zasáhnout Spojence na citlivém místě, navíc rozlehlost oceánů poskytla lodi dostatečný prostor pro manévrování a únik, takže pro Spojence bylo obtížné loď lokalizovat a dostihnout.

Od září do prosince 1939 vedl Graf Spee vysoce účinnou kampaň, kdy potopil devět lodí, celkem přes 50 000 BRT, aniž by utrpěl škody nebo ztráty na životech. Bylo to především kvůli strategii kapitána Langsdorffa dodržovat předpisy, které zajišťovaly bezpečnost posádek obchodních plavidel před potopením jejich lodí. Graf Spee však operoval také podle přísných pokynů admirála Raedera, vrchního velitele německého námořnictva.

Raederovy rozkazy byly jasné - Graf Spee se měl vyhnout střetu s nepřátelskými válečnými loděmi disponujícími stejnou nebo vyšší silou. I když byl tento přístup takticky správný, měl nakonec značný dopad na osud Graf Spee v bitvě u River Plate, kde se ocitl v souboji se třemi britskými křižníky.

Rovnováha palebné síly v kombinaci s rozkazy vyhnout se takovým střetnutím vedla ke klíčovému momentu v historii Graf Spee.

13. prosince byla německá korzárská loď Admiral Graf Spee nalezen skupinou 3 britských křižníků HMS Ajax, HMS Achilles a HMS Exeter pod vedením komodora Henryho Harwooda – následovala bitva, známá jako Bitva u ústí Rio de La Plata. Přestože měl Exeter 6 děl ráže 203mm a Achilles s Ajaxem dalších 16 ráže 152mm, disponoval Graf Spee mnohem větší palebnou silou (váha boční salvy 2 164 kg ku 1 420 kg).

V bitvě se německé lodi podařilo těžce poškodit vlajkový Exeter. Po utrpěných škodách a vyčerpání části munice a paliva loď zamířila do neutrálního Montevidea k opravám. Poškození zmenšovalo šance lodi na únik. Kapitán Langsdorff předpokládal, že Britové mají převahu, silné posily připlouvají a jeho úniková cesta je odříznuta.

Video: YouTube

Proto když 17. prosince 1939 vypršelo ultimátum k opuštění přístavu, vyplul Admiral Graf Spee za hranice třímílové zóny a tam byl vyhozen do povětří. Kapitán Hans Langsdorff se 19. prosince v Buenos Aires zastřelil a posádka lodi byla internována v Argentině, kde mnoho z nich zůstalo i po roce 1945.

Zdroj: navalhistoria.com, warhistoryonline.com, Hubáček M., Moře v plamenech

 

 

 

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.