Jak africká kavalerie francouzské armády uspíšila konec Velké války

Jak africká kavalerie francouzské armády uspíšila konec Velké války
Autor fotografie: LL, n°89, série "Guerre 1914-1915" n°89, volné dílo|Popisek: Ležení Marockých spahiú na začátku války
04 / 01 / 2021, 10:00

Balkánská fronta sice byla jedním z vedlejších bojišť první světové války, ale na Balkánském poloostrově Velká válka v roce 1914 vypukla a o čtyři roky později zde proběhl manévr, který uspíšil její konec. Manévr provedla francouzská jezdecká brigáda. Svou rychlostí se na čas ztratila z dohledu i vlastnímu vrchnímu velení. Rozhodnost a odvaha spolu s pohyblivostí tří tisícovek jezdců přispěly k dobytí Skopje a vyřazení půl milionu nepřátelských vojáků z boje.

Po katastrofě u Gallipoli, kde spojenecké vojáky Turci rozstříleli dělostřelectvem na hadry, se spojenecké síly stáhly k Soluni, kde se opevnily a francouzský expediční sbor byl reorganizován jako Východní armáda, Armée d'Orient. Přežívala v opevněném táboře pod neustálou hrozbou německo-rakousko-uhersko-turecko-bulharského útoku. Teprve s řeckým vstupem do války mohla začít pomýšlet na ofenzívu. A v té mimořádně důležitou roli sehrála brigáda Africké kavalerie francouzské armády pod velením generála Jouinota-Gambetty.

V červnu 1918 byl generál Guillaumat nahrazen generálem Louisem Franchetem d'Espèrey. Ten pokračoval v přípravách započatých svým předchůdcem. Jejich smyslem byla ofenzíva na Balkán v severním směru. Byla zahájena 15. září. Po proražení německo-bulharské linie byla vpřed vržena Jouinot-Gamettova kavalerie. Předvedla bleskovou válku jako z učebnice a pokud by někdo pochyboval o významu existence jezdectva v moderní válce, přesvědčila o opaku.

Bitva o Üsküp (Skopje)

Hlavní opěrné body německo-bulharské linie byly dobyty, a nepříteli tedy nezbývá než ustupovat, přičemž musí projít makedonským Skopje, turecky Üsküp. Situace jako z čítanky pro nasazení silného jezdeckého uskupení, a generál d'Espèrey neváhá a vysílá vpřed Africkou kavalerii. Tu tvoří 1. a 4. pluk Afrických myslivců a pochodový pluk Marockých spahiů na hbitých arabských koních, celkem na 3000 šavlí (a karabin). Předvedou historicky poslední útok francouzského jezdectva, a to ve velkém stylu. V první etapě urazí 80 km napříč hornatým terénem s nadmořskou výškou dosahující 2000 m. Vyhnou se zadnímu voji ustupující armády a 28. září jsou v poslední vesnici přes Skopje. Ve městě jsou značné sklady materiálu a především na 50 tisíc německých a bulharských vojáků, kteří o francouzské kavalerii za humny nemají ponětí.

Útok je zahájen nazítří. Tři pluky útočí ze tří směrů, nepřítel netuší, co se děje a co proti němu stojí. V půl desáté je dobyto nádraží. 1. myslivecký pluk zajme velký bulharský konvoj, 4. myslivecký pluk přiměje ke kapitulaci obrněný vlak. Město se vzdává, obsazuje ho pěchota. Kavalerie pokračuje, odřízne ústupovou cestu německé 11. armádě, která kapituluje.

Vítězství u Skopje sehrálo významnou úlohu v urychleném bulharském podpisu separátního příměří, k němuž došlo 30. září. Bulharský car telegrafuje německému císaři o katastrofě a ústřední mocnosti ztrácejí spojení se svými osmanskými spojenci, půl milionu mužů a těžké zbraně. Hlavní zásluhu na tom měl manévr jezdecké brigády v síle 3000 mužů. Tím to však nekončí.

Jouinot-Gambettova brigáda pokračuje v severním směru a v roli předvoje srbské armády urazí během pěti týdnů 800 km, a její koně se 21. října napijí z Dunaje. Od dob Napoleona poprvé. S ohledem na vývoj na italské frontě uzavírá 4. listopadu separátní příměří Rakousko-Uhersko, a Německo v zápětí 11. listopadu. Hlavní síly Východní armády dorazí na pozice Africké kavalerie až 15. listopadu, čtyři dny po válce. Ya!

video: youtube

Zdroj: opex360.com; chtimiste.com

Tagy článku