Jak francouzský generál Giraud zkazil zuřícímu Hitlerovi narozeniny. Dva úspěšné útěky z německého zajetí v obou válkách

Jak francouzský generál Giraud zkazil zuřícímu Hitlerovi narozeniny. Dva úspěšné útěky z německého zajetí v obou válkách
Autor fotografie: Wikimedia Commons, volné dílo|Popisek: Henri Giraud
04 / 01 / 2023, 16:00

Málokomu se podařilo zkazit Adolfu Hitlerovi jeho narozeniny, přesto to generál Henri Giraud dokázal. Má na kontě majstrštyk - v obou válkách se mu podařilo pláchnout z německého zajetí.

Henri Giraud byl francouzský generál a politik. Narodil se v roce 1879 do rodiny obchodníka s uhlím. Jeho další životní kroky vedly do armády. Vystudoval vojenskou akademii v Saint-Cyr a sloužil ve francouzské severní Africe. Když vypukla první světová válka, byl v roce 1914 v bitvě vážně zraněn a ponechán svému osudu na bojišti. Následně jej zajali Němci a umístili do vězeňského tábora v Belgii.

Ale o dva měsíce později se podařilo Giraudovi ze zajetí uprchnout, kdy předstíral, že je nádeníkem, který cestuje s cirkusem. Giraud se za nějak čas spojil s Edith Cavellovou, zdravotní sestrou a také špionkou, která mimo jiné opatřovala vojákům falešné doklady, a požádal ji, zda by mu pomohla se dostat zpět do Francie přes Nizozemí. Během meziválečného období se Giraud vrátil do severní Afriky a bojoval v rífské válce, za což byl vyznamenán Řádem čestné legie.

Blížil se začátek druhé světové války, v níž se Giraud rovněž vojensky angažoval. Bojoval v Nizozemí, které obsadili na jaře 1940 německá vojska. Nejenže se Německu podařilo dobýt Nizozemí, ale Girauda čekalo už druhé německé zajetí. A tentokrát si Němci dali záležet na tom, aby jim ,,cenný úlovek" neutekl. Girauda vsadili do známé pevnosti Königstein, aby měli jistotu, že se mu nepodaří z ostře střeženého místa upláchnout.

Sami Němci prohlásili, že se jedná o pevnost, z níž nelze uprchnout. V tom se ale zásadně zmýlili. Zajatý generál začal spřádat odvážný plán útěku z pevnosti posazené na kopci. Podařilo se mu vetřít do přízně Němců a později ukradl i mapu, aby mohl zkoumat možné únikové cesty, jámy a další nástrahy. Po zmapování celé situace a možností, které generál měl, začal po celý rok Giraud pečlivě dávat dohromady provaz, který měl použít při útěku.

Vzhledem k tomu, že pevnost Königstein byla postavena na kopci, Giraud potřeboval slézt necelých 50 metrů, aby se dostal ven. Protože stráže hlídali v noci a nikoliv ve dne, Giraud se 17. dubna 1942 odhodlal k akci. Dokázal slézt na provazu až dolů překvapivě nikým nepozorován. Následně naskočil na projíždějící vlak, vybavil se kloboukem a brýlemi, které si opatřil, a oholil si knír. 20. dubna 1942 měl Adolf Hitler slavit narozeniny, a když se dozvěděl o útěku prominentního vězně, začal zuřit. Nařídil, aby byl vzpurný generál znovu zajat a tentokrát i popraven. Jenže už bylo pozdě.

Vlak i s Giraudem měl namířeno do Francie, konkrétně do města Vichy, a generál byl schopen navázat kontakt s místním odbojem. Hrozilo na druhou stranu, že jej vichystičtí kolaboranti předají zpět nacistům. Giraud se proto převlékl za ženu, obstaral dámské šaty a podařilo se mu dostat na jižní pobřeží, kde s pomocí odboje již čekala ponorka, aby jej eskortovala pryč z příliš horkého území.

Po úspěšném útěku se znovu generál vojensky angažoval. Giraud převzal velení francouzských vojsk v severní Africe, v lednu 1943 se zúčastnil konference v Casablance spolu s Charlesem de Gaullem, Winstonem Churchillem a Franklinem D. Rooseveltem. Později téhož roku se Giraud a de Gaulle stali spolupředsedy francouzského Výboru národního osvobození, ale v dubnu 1944 Giraud ztratil politickou podporu a rezignoval na funkci.

Po skončení války vstoupil Giraud i do politiky. Byl zvolen do Národního shromáždění, nicméně politická kariéra odvážného generála trvala příliš krátce. Umírá v roce 1949 ve věku 70 let.

Zdroj: history.com, Wikipedia

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.