Jak se Americká nacistická strana stala spojenkyní Národa islámu

Jak se Americká nacistická strana stala spojenkyní Národa islámu
Autor: Carnby, Wikimedia Commons
08 / 07 / 2020, 16:30

V roce 1959 byla založena Americká nacistická strana Georgem Lincolnem Rockwellem. Už o dva roky později navázala strana kontakty s předsedou muslimského rasistického hnutí amerických černochů Nation of Islam (Národ islámu) Elijahem Muhammadem.

George Lincoln Rockwell byl námořník. Během druhé světové války sloužil na lodích zvučných jmen, na křižnících CL-4 Omaha, CL-63 Mobile, na letadlové lodi CV-18 Wasp. Účastnil se bitvy o Atlantik i války v Tichomoří.  Před nástupem služby nedlouho studoval filosofii na Brownově univerzitě v Providence. V roce 1950 byl opět povolán v souvislosti s Korejskou válkou. S manželkou a třemi dětmi se přestěhoval do San Diega, kde se podílel na výcviku pilotů námořnictva a námořní pěchoty. Až dosud příkladný občan. Raná 50. léta byla v USA mj. obdobím exaltovaného antikomunismu, pro nějž se vžilo označení McCarthysmus. A v této atmosféře si Rockwell v roce 1951 přečetl Hitlerův Mein Kampf a Protokoly sionských mudrců. Normální člověk, když do těchto textů pohlédne, znuděně je odloží, pokud je tedy nestuduje jako historický pramen. Rockwell ovšem nebyl normální, a nadchly ho.

Jeho žena se s ním rozvedla, spíše pro souvislosti plynoucí z vojenského života, a on se zasnoubil s neteří islandského velvyslance. Na svatební cestu odjeli do... Berchtesgadenu. Tam je krásně. Otec jeho nové choti mu ji v roce 1957 odvezl zpět na Island, protože shledal, že z Rockwella se stal "jeden z nejaktivnějších rasistů ve Spojených státech". Následoval druhý rozvod.

V roce 1958 zakládá s bohatým antisemitou Haroldem N. Arrowsmithem "Národní výbor pro osvobození Ameriky ze židovské nadvlády", no a v roce 1959 pak Rockwell formuje "Světovou unii národních socialistů svobodného podnikání", kterou posléze přejmenoval natvrdo na Americkou nacistickou stranu.

Již ve 30. letech zakládá v Detroitu Wallace D. Fard Muhammad politické a náboženské hnutí Nation of Islam, Národ islámu. Jeho deklarovaným cílem je zlepšit duchovní, sociální a ekonomickou situaci Afroameričanů. Ve skutečnosti jde podle jeho kritiků o rasistickou organizaci propagující černošskou nadřazenost a antisemitismus pramenící z... Dodnes má desítky tisíc členů a sídlí v mešitě Maryam v Chicagu.

Zakladatelův následovník, Elijah Muhammad, se v roce 1961 za podivuhodných okolností sblížil s Rockwellovými nacisty. Jedni hlásali bílou nadřazenost, druzí černou. Společným jmenovatelem jim byla separace obou etnik. Rasová čistota a rasová samospráva. A antisemitismus, samozřejmě. První kontakt proběhl během Muhammadova setkání s vůdci Ku Klux Klanu. Elijah Muhammad pozval Rockwella, aby se zúčastnil sjezdu Nation of Islam. Ten proběhl 25. června 1961 ve Washintonu. Rockwell přijel v čele delegace deseti nacistů, byl uvítám černošskou stráží, ohlášen jako "velký muž" a usazen na čestné místo. V sále byla nacistická delegace obklopena osmi tisíci černošských muslimů. Rockwell se později vyjádřil v tom smyslu, že muslimy považuje za "černé nacisty" a že se plně shoduje s jejich programem. Přes dojemnou shodu v prostředcích se přecejen v jednom bodě malinko rozcházeli: "Chtějí kus Ameriky a já bych raději, aby odešli do Afriky."

Na adresu Elijaha Muhammada, o němž říkal, že to byl "Hitler černých lidí", pronesl: "shromážil miliony špinavých, nemorálních, opilých, vulgárních, líných a odpudivých lidí, posměšně nazývaných 'negry', a inspiroval je způsobem, že se z nich staly, přes barvu jejich kůže, čisté, čestné, tvrdě pracující, ctihodné, oddané a obdivuhodné lidské bytosti. Muhammad ví, že mísení je židovským podvodem a vede k prohloubení problémů, které chce řešit. Hovořil jsem s muslimskými vůdci a jsem si jist, že lze vypracovat plán separace všech ras, kterou bude možné provést k uspokojení všech - kromě komunisticko-židovských agitátorů."

Rockwell byl, jak bychom očekávali, popíračem holocaustu. V zásadě stylem: "nikdy se to nestalo, ale bylo to dobře". Bude zavražděn jiným pomatencem, Johnem Patlerem, vyloučeným v roce 1967 z nacistické strany, do níž se snažil vnášet prvky marxismu. Jako válečnému veteránovi bylo Rockwellovi umožněno být pohřben s vojenskými poctami na Culpeper National Cemetery. Podmínkou bylo, že se během obřadu neobjeví nacistická symbolika. Což padesátka účastníků porušila a obřad byl na pět hodin přerušen, a Rockwellovo tělo bylo druhý den spáleno v krematoriu.

 

Zdroj: history.net

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace