Jak se rodilo špatné rozhodnutí nacistického diktátora. V čem selhal u Dunkerque Hitler a další?

Jak se rodilo špatné rozhodnutí nacistického diktátora. V čem selhal u Dunkerque Hitler a další?
Autor: Wikimedia Commons|Popisek: Bitva u Dunkerque
28 / 11 / 2020, 16:30

Určitě všichni známe drama u francouzského přístavu Dunkerque, kde byli britské a francouzské a belgické ozbrojené síly obklíčeny a sevřeny německou armádou. Právě zde se však zrodil rozkaz k zastavení německého postupu před Dunkerquem. Kdo má na něm ,,zásluhu"?

Odpověď na otázku, kdo vydal rozkaz k zastavení německého postupu před Dunkerquem, je celkem prostá. Rozkaz vydal velitel skupiny armád A, generálplukovník Gerd von Rundstedt, a to na žádost generálplukovníka von Klugeho, velitele 4. armády. Bývá z toho viněn Adolf Hitler. Právem, protože rozkaz navzdory protestům řady generálů potvrdil a trval na něm. Převzal tedy odpovědnost. Důvody měly být takticko-technického rázu. Tanková skupina generála jezdectva von Kleista byla příliš vpředu, bez podpory pěchoty, a vozidla byla po dlouhém nasazení ve špatném technickém stavu. Snižoval se počet bojeschopných tanků.

Ve velení německých jednotek nepanovala v hodnocení situace shoda. Obecně lze říci, že velitelé pancéřových divizí a sborů byli pro agresívní postup bez ohledu na cokoli, se zřejmým a jediným cílem - napadnout a zničit protivníka, neumožnit mu uniknout. V duchu nejlepších vojenských tradic kavalerie. Velitelé armád a skupiny armád A chtěli postup zastavit v obavě z rizik, jimž by byly útočící jednotky vystaveny v důsledku krajní situace a chtěli vyčkat posil, které by útok podpořily. OKH, nejvyšší velení pozemních vojsk, v čele s generálplukovníkem von Brauchitschem, bylo pro další okamžitý postup. Ale nadřízené OKW, nejvyšší velení Wehrmachtu, a zejména Hitler osobně byli pro zastavení postupu v souladu s postojem velitele skupiny armád A.

Jedním z von Rundstedtových argumentů byla neschopnost skupiny armád A čelit případnému spojeneckému protiútoku. K takovému manévru ovšem spojenci neměli prostředky a nic nenasvědčovalo, že bylo třeba se toho na německé straně obávat. Zvítězila opatrnost nad rozhodností. OKH reagovalo v přesvědčení, že von Rundstedt ohrožuje zdržením výsledek celé ofenzívy, převelením celé 4. armády, včetně Hartliebovy 5. a Rommelovy 7. pancéřové divize, ke skupině armád B generálplukovníka von Bocka. Ovšem bez Hitlerova souhlasu.

A 24. května ve 12:45 byl po Hitlerově návštěvě Rundstedtova hlavního stanu vydán rozkaz k zastavení postupu. Vzbudil překvapení a nesouhlas, zejména v řadách OKH, a mezi sborovými veliteli jako byl Heinz Guderian (XIX. sbor). Délku zastavení měl určit Rundstedt, a nešlo přitom jen o zastavení: některé příliš vysunuté jednotky měly dokonce ustoupit. Hitlera protesty rozčílily a kategoricky na dodržení rozkazu trval.

Rozkaz bude odvolán až 26. května, a trvalo až do rána 27. května, než mohly být ofenzívní operace obnoveny. V důsledku dostali spojenci tři dny na upevnění pozic a přípravu evakuace, a tím se zbytkům britského expedičního sboru a části francouzských sil podařilo uniknout do Velké Británie. Nelze přesvědčivě tvrdit, že k zastavení postupu skutečně existovaly nezpochybnitelné důvody, a pokud neexistovaly, byl Haltbefehl jednou z dlouhé řady Hitlerových taktických chyb.

Zdroj: history.com

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace