Jak slavný dobyvatel utíkal z porobené Aztécké říše

Jak slavný dobyvatel utíkal z porobené Aztécké říše
Autor fotografie: José Salomé Pina, public domain|Popisek: Hernán Cortés
15 / 05 / 2021, 16:00

Hernán Cortés byl jedním z nejslavnějších španělských conquistadorů, který dobyl Aztéckou říši. V roce 1520 proti němu vypuklo povstání, za které málem zaplatil životem.

Cortés byl už od svého mládí účastníkem památných výprav, které měly dobyvačný charakter. Roku 1511 doprovázel při obsazování Kuby jejího guvernéra Diega Velázqueze de Cuéllar, který ho jmenoval starostou města Santiago de Cuba. Mezi Cortésem a guvernérem docházelo k častým sporům, proto po objevení Yucatanu (1519) Cortés přemluvil Velázqueze, aby tam pod jeho vedením vyslal výpravu.

Tato výprava byla na poslední chvíli zakázána a Cortés měl být zatčen. Cortésovi se však podařilo odplout pod vedením Antóna de Alaminose s 11 loďmi (1 loď měla zhruba 70–90 mužů, tj. 15 námořníků, 50 vojáků a 20 sluhů/otroků).

Výprava dorazila na Yucatán, dobila město Tabasco a donutila domorodce uznat nadvládu španělského krále (císař Karel V.). Zde se dozvěděl o bohaté Aztécké říši.

Dne 20. dubna se Cortés vylodil poblíž dnešního města Veracruz. Byl zde přijat velmi přátelsky (byl považován za syna boha slunce), ale vstup do hlavního města (Tenochtitlán) mu císař Montezuma II. nepovolil. Cortés založil osadu Villa Rica de la Vera Cruz (dnešní Veracruz) a nechal se vojskem zvolit soudcem a generálním kapitánem, nařídil spálit lodě (kromě jediné, jež odjela podat zprávu do Španělska).

Poté se vydal do vnitrozemí, kde se spojil s Tlaxcalany a Totonaky (přijali španělskou nadvládu) a bez boje došel do Tenochtitlánu, kde se usadil. Cortés zde zajal aztéckého panovníka Montezumu II., po kterém chtěl, aby uznal nadvládu Španělska, čímž se stal vládcem Mexika.

V roce 1520 proti němu vypuklo velké povstání v Tenochtitlánu, které se mu, jak se posléze ukázalo, stalo osudným. V tzv. ,,Smutné noci" se Cortésovi Aztékové postavili se silou, kterou vůbec nečekal a na jejímž konci byl zběsilý útěk, kdy se obávaný dobyvatel musel doslova probít houževnatými aztéckými bojovníky za cenu nesmírných lidských ztrát. Traduje se, že mnoho Cortésových vojáků se utopilo při útěku v jezeru Texcoco, když jejich lodě napěchované poklady byly potopeny Aztéčany.

Během povstání zemřel také Montezuma II., dodnes se však neví čí rukou. Pro hrdého Cortése a jeho muže znamenalo povstání v roce 1520 katastrofu. Cortés ztratil značnou část mužstva, výzbroje a pokladů, které si chtěl z říše Aztéků přivézt.

Po vítězné bitvě v Outumbském údolí ustoupil Cortésdo Tlaxcaly, kde znovu zformoval a doplnil armádu. Dne 13. srpna 1521 dobyl Tenochtitlán a zajal nového císaře Cuauhtémoca. Zčásti si tak napravil reputaci, která utrpěla vážný otřes před rokem, kdy Cortésovi šlo o holý život.

Zdroj: history.com

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.