Jak získaly svá jména slavné římské legie

Jak získaly svá jména slavné římské legie
10 / 11 / 2018, 16:30

Římské legie se proslavily svými vítězstvími ve válkách, které římské impérium vedlo. Ačkoli všechny legie měly čísla, mnohé měly také jména, která se vztahovala k jejich historii, původu nebo úspěchům. Tato jména byla často známkou jejich zvláštní pověsti a římští legionáři byli připraveni zemřít při ochraně orla své legie.

Zde je několik příkladů:

I Flavia Minervia Pia Fidelis

Jedna ze šesti legií, která nesla číslo I během pozdní republiky i počátkem impéria. Jméno "Pia Fidelis" získala za loajalitu císaři Domitianovi, který ji založil v roce 82 n.l. Despotický vládce Domitian často čelil násilné opozici, dvě jiné legie - XIV Gemina a XXI Rapax, se proti němu vzbouřily pod Saturninem. Druhá část názvu legie naznačuje, že jsou oddaní bohyni Minervě, jejíž obraz se objevil v jejich standardě.

II Traiana Fortis

Tato legie nesla jméno svého zakladatele, císaře Trajana, a získala titul "fortis", což znamená silná. To odráželo působivé vojenské záznamy legie, zejména její úlohu při potlačení vzpoury ve druhém století v Egyptě, oblasti známé jako římský koš na chléb. Legie se držela do doby, než dorazily posily a udržela tak Římu kontrolu nad bohatou provincií.

psali jsme: Před 1605 lety padnul Řím. Dobyli ho Vizigóti

IIII Flavia Felix

Císař Vespasian se dostal k moci z chaosu roku čtyř císařů, v roce 69 n.l. Jeho pozice byla nejistá a tak rozpustil několik legií, které byly loajální jeho oponentům, včetně Legio IIII Macedonica. Z jejích pozůstatků a šťastlivců, co přežili jeho čistky, vytvořil novou legii IIII Flavia Felix. 

V Alaudae

První legie tvořená provinčními vojáky V Alaudae byla založena samotným Juliem Caesarem z galských vojsk. Byli jmenováni "alaudae" neboli skřivani, protože vysoké hřebeny jejich přileb připomínaly lidem ptáky.

VI Ferrata Fidelis Constans

"Šestá železná, věrná a stálá", tato legie získala první část svého jména za službu během pozdní republiky, když bojovali za Pompeje ve Španělsku a věrně sloužila Caesarovi v Sýrii a Pontu. Vyhrála brutální bitvu u Zely. Titul "fidelis constans" pochází z činu loajality v prvním století našeho letopočtu, kdy pravděpodobně pomohla rozdrtit vzpouru proti Claudiovi.

VII Gemina

Několik legií neslo název "gemina" neboli "dvojčata". Pro sedmou legii to mělo dva významy. Jedním bylo to, že vznikla spojením dvou oddělených legií, spojila jejich jednotlivé části do silnějšího celku. A byl to také odkaz na dvojčata Romula a Rema, legendární zakladatele Říma.

psali jsme: VIDEO: U kyperské Nikósie se našla 2 000 let stará římská mozaika. ,,Skrývala" se pod vlakovými kolejemi

X Fretensis

Pojmenována po Fretum Siculum, messinské úžině, legie získala svůj titul za výkon v bitvě. V roce 36 př.nl bojovala za svého zakladatele Octaviana, pozdějšího Augusta během občanské války ničící říši. To zahrnovalo i vítězství proti Sextu Pompejovi v bitvě u Naulochu, námořní bitvě v blízkosti Messiny.

XIV Gemina Martia Victrix

Legie s mnoha velkými tituly, další, která měla v názvu dvojčata, tedy gemini. Martia je pojmenování po římském bohu války. Titul "victirx" neboli "vítězný" pocházel z jedné z nejpozoruhodnějších akcí, které kdy římské legie v Británii zažily. V letech 60-61 n.l. legie XIV čelila povstání legendární královny jménem Boudicca. I když byla legie přečíslena stovkami tisíc Britů, jeji nadstandardní výcvik a pečlivé využívání terénu zajistilo vítězství Římu a udržení této ostrovní provincie.

XV Apollinaris

Založena Octavianem, pozdějším císařem Augustem, bojovala pro něj v občanských válkách, které znamenaly konec republiky a vzestup říše. V roce 31 př.nl bojovala v bitvě u Actia, námořní bitvě, ve které Octavianovy síly porazily Marca Antonia a egyptskou vládkyni Kleopatru. Po této bitvě dostala legie titul Apollinaris, což ji spojilo s jedním z mocných bohů Říma, jehož Octavianus uctíval.

XX Valeria Victrix

XX pravděpodobně získala své tituly během služby v ilyrské provincii pod guvernérem Marcem Valeriem Messalla Messallinem. "Valeria" se zdá vychází ze jména jeho rodiny, "Victrix" tedy vítězná se týká jejich úspěchů pod jeho vedením v potlačení povstalců, vítězství, kterých tato legie dosáhla i přes nedostatečné stavy vojáků.

XXI Rapax

Tato legie byla známá svou chutí po vítězství. Vznikla v roce 31 př.nl díky císaři Augustovi, byla tvořeny muži i z jiných legií. Legie potlačila racijskou vzpouru v letech 16-15 př.nl. Po katastrofě v Teutoburském lese patřila k těm, které byly poslány na posílení německé hranice a rozdrcení vzpoury. Opírajíc se o svého velitele Vitellia, postavila se legie na špatnou stranu během roku čtyř císařů, ale toto období politického zmatku přežila. Byla pravděpodobně zničena během bojů proti Sarmatům v roce 92 n.l. a ani její jméno, které ji charakterizovalo, na vítězství nestačilo.

XXX Ulpia Victrix

Založena v roce 100 našeho letopočtu císařem Hadriánem, byla legie sestavena pro boje v dáckých válkách. V těchto válkách byla tak úspěšná, že tuto hrozbu pro římské podunajské provincie zlikvidovala. Legie téměř okamžitě získala titul "vítězný", jedno z nejprestižnějších jmen, která mohla římská legie nést.

Zdroj: WarHistoryonline

 

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace