John D. Rockefeller a jeho černé zlato

John D. Rockefeller a jeho černé zlato
Autor fotografie: Bundesarchiv, Bild 102-08739 / CC-BY-SA 3.0 [CC BY-SA 3.0 de (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en)], via Wikimedia Commons|Popisek: John D. Rockefeller
06 / 01 / 2020, 11:00

Když v roce 1859 vytryskla z vrtu kapitána Edwina Drakea v Pensylvánii první komerčně těžená ropa, John D. Rockefeller byl spolumajitelem prosperující účetní firmy. Nesmírně pracovitý a houževnatý mladý muž na základě zprávy z Pensylvánie zakládá v roce 1862 v Clevelandu společnost na rafinaci ropy.

Společnost rafinuje 500 barelů ropy denně a díky svému agresivnímu, ale chytrému počínání (zajištění výhodných přepravních podmínek na železnici) se Rockefellerovi daří monopolizovat trh s rafinací ropy v Clevelandu. V roce 1870 zakládá společnost Standard Oil a přivádí ke krachu většinu své konkurence. V roce 1880 již zpracovává 95% celé americké těžby. První vertikální trust na světě, Standard Oil Trust, který zahrnoval veškeré podnikatelské aktivity Standard Oil, snížil ceny ropy na pětinu a zvýšil kvalitu těžby ropy. Tento úspěch však přinesl i anti-trustové zákony, které se snažily omezit Rockefellerovu centralizovanou formu řízení společností. Stát Ohio dokonce nařídil rozpuštění trustu, kterému John D. Rockefeller unikl přesunutím svých firem do New Jersey.

John D. Rockefeller

18. listopadu 1906 zahájil federální soud ve státě Missouri soudní spor na základě Shermannových anti-trustových zákonů, kdy na straně obžalovaných stála společnost Standard Oil of New Jersey, šedesát pět firem pod její kontrolou a vedení společností včetně Johna a Williama Rockefellera, Henryho Flaglera, Olivera Paynea a dalších. Byli obviněni z monopolizace ropného průmyslu a spiknutí s cílem omezit obchod prostřednictvím známé taktiky zahrnující rabaty z železniční dopravy, zneužívání monopolu na ropovody, predátorské ceny, průmyslovou špionáž a tajné vlastnictví zdánlivých konkurentů. V létě roku 1907 se rozšířil politický boj s Rockefellerovou společností i na další státy jako byl Texas, Minnesota, Ohio, Tennessee a Mississippi. Nové právní potyčky se objevují prakticky každý den a John D. Rockefeller, kterému se blíží 68. narozeniny se snaží ze své funkce ve společnosti rezignovat. Když padl rozsudek u federálního soudu, společnost Standard Oil of News Jersey se obrátila na Nejvyšší soud Spojených států.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu a konec společnosti Standard Oil přišlo 15. května 1911 ve 4 hodiny odpoledne, když hlavní soudce Edward White oznámil stanovisko soudu k případu 398, Spojené státy versus Standard Oil Company. Za 49 minut soudce přečetl rozsudek, který dával Rockefellerově společnosti 6 měsíců na vyčlenění svých dceřiných společností, a zákaz obnovení monopolu. Standard Oil Company se rozdělila na 34 společností podle států, ve kterých měly základny. Vznikly nové společnosti, jako například ExxonMobil, Chevron, Mobil, Conoco (dnes patří pod DuPont), nebo firmou British Petroleum odkoupené Amoco.

Během soudních procesů ale již došlo k narušení Rockefellerova monopolu na ropném trhu přirozeným chodem. V roce 1907 se sloučily společnosti Royal Dutch a Shell a Anglo-Persian Oil Company získala nová bohatá ropná pole na Středním Východě. V roce 1899 čerpal Standard Oil Trust 32 % americké ropy a tento podíl se do roku 1911 propadl o 14 %, celkový podíl na trhu se propadl z 86 % na 70 % již v průběhu 5 let před nuceným rozpadem.

Výroba automobilů mění radikálně ropný průmysl. Již v roce 1910 prodej benzínu předčil prodej petroleje. V roce 1920 je již na severoamerickém kontinentu 9,2 miliónu vozů modelu Ford T, a přestože Standard Oil of California postavila první čerpací stanici již v roce 1907, nestává se průkopníkem v této oblasti. Vybudování celonárodní sítě čerpacích stanic by bylo natolik nákladné, aby bylo možné tento obor monopolizovat.

Ti co vnímali rozdělení Rockefellerovy společnosti jako trest, byli ale nemile překvapeni. Z milionáře s majetkem v hodnotě asi 300 miliónů tehdejších dolarů na začátku roku 1911 se stal na konci téhož roku první miliardář v historii (v dolarech z roku 1996 se jednalo o hodnotu 13 miliard), díky držení velkých podílů v nových společnostech a částečně i díky tomu, že nebylo zcela jasné za jakou hodnotu akcie nových firem obchodovat a veřejnost po akciích nových společností toužila, což vyhnalo cenu akcií do neuvěřitelných výšek.

Rockefellerovo bohatství rostlo, a čím byl starší, tím více toužil vydělané peníze dávat potřebným a bližním.

John Davison Rockefeller umírá 23. 5 .1937 ve věku 98 let.

 

Zdroj: CHERNOW, Ron. Titan: The Life of John D. Rockefeller. Sr. Knopf Doubleday Publishing Group, 2007. ISBN 978-0-30742-977-3

Tagy článku