Josefínské slavnosti 2019 - pevnost Terezín (4.-5. října)

Josefínské slavnosti 2019 - pevnost Terezín (4.-5. října)
30 / 09 / 2019, 16:00

4. a 5. října proběhnou tradiční oslavy založení města Terezína se zaměřením na jeho vojenskou historii. Uvidíte vojenské přehlídky, ale i ukázky vojenského výcviku, velkolepou denní bitvu a fascinující noční bitvu. V pátek se můžete těšit na letní kino a večerní průvod městem. V sobotu je pro vás připraven pestrý doprovodný program i rozličné ukázky a představení.

Program:

Pátek, 4. října 2019

 • 19:00-20:30 Letní kino - S čerty nejsou žerty
 • 20:30-21:00 Večerní průvod městem
 • 21:30-23:00 Letní kino - Teroristka

Sobota, 5. října 2019

 • 10:00-10:30 Slavnostní průvod městem
 • 10:30-10:40 Zahájení slavností
 • 10:40-11:00 Výcvik rakouské armády
 • 11:00-11:30 Dudáci Blue Squadron Pipe Band
 • 11:30-12:00 Dětská zábavná stage, bublinkový workshop
 • 12:00-12:30 Divadlo - Vojákovy dámské lapálie
 • 12:30-13:00 Jafar železný muž
 • 13:00-13:30 Ukázky katovského řemesla
 • 13:30-14:30 Dětská zábavná stage - soutěžní víceboj pro děti a dospělé
 • 14:30-15:00 Dudáci Blue Squadron Pipe Band

 • 15:00-16:00 Odpolední bitva - obrana pevnosti Svídnice 1762
 • 16:00-16:30 Dětská zábavná stage - soutěž v pojídání malých koláčků
 • 16:30-17:00 Ukázky katovského řemesla
 • 17:00-17:30 Divadlo - Vojákovy dámské lapálie
 • 17:30-18:00 Jafar železný muž
 • 18:00-19:00 Koncert Black Sabáka
 • 19:00-19:30 Noční bitva - poslední noc, Svídnice 1762
 • 19:30 Závěrečný ohňostroj

Po celou sobotu:

Vojenské ležení, tržiště, stará řemesla, ukázky dělostřelecké palby z podzemí, přehlídka techniky Policie ČR a hasičů, pouťové atrakce, flašinetář, kapela Corryvreckan DC, prohlídky podzemních chodeb.

Facebooková událost

Bastionová pevnost Terezín byla založena v roce 1780 císařem Josefem II.  Dokončena a schopna obrany byla v roce 1790. Jejím účelem bylo chránit přístupové cesty do Čech, které mohla využít a v minulosti využila pruská vojska. Celková délka pevnostního valu silného 30 m činí 3770 metrů. V době míru měla pevnost mít posádku v síle 11 tisíc mužů. Z nich část byla tvořena jezdectvem – to se může při obraně pevnosti zdát nepříliš užitečným, nicméně pevnost musela být schopna ovládat širší okolí, posádka musela být schopna provádět průzkum a v případě potřeby zasahovat v celém regionu. Terezín nikdy dobýván nebyl. Smutnou úlohu sehrál v průběhu druhé světové války, kdy hlavní pevnost sloužila jako židovské ghetto, odkud byli lidé odváženi do likvidačních táborů, a Malá pevnost jako věznice pražského gestapa.

Ač dobou založení i uvedení do provozu odpovídá Terezín době pozdější, vojensko-historické akce v rámci slavností se inspirují sedmiletou válkou. Bastionová pevnost z 20 milionů cihel pojmenovaná po císařovně Marii Terezii, která během sedmileté války úspěšně vzdorovala pruskému králi Fridrichu Velikému, jim dodává skvělou kulisu.

Tagy článku