Kamarádští dozorci, delikatesy k obědu. Hitlerovo vězení jako „hotel“ s nadstandardní péčí

Kamarádští dozorci, delikatesy k obědu. Hitlerovo vězení jako „hotel“ s nadstandardní péčí
Autor fotografie: Wikimedia Commons, volné dílo|Popisek: Adolf Hitler, Rudolf Hess a další ve vězení v Landsbergu
21 / 03 / 2023, 10:00

Adolf Hitler byl odsouzen po neúspěšném „pivním puči“ v Mnichově v roce 1923 k pětiletému trestu ve věznici v Landsbergu. A není daleko od toho, abychom prohlásili zařízení za ,,fešácký kriminál“, který propůjčoval budoucímu nacistickému diktátorovi značné výhody.

V roce 1923 proběhl v bavorském Mnichově pokus o násilné převzetí moci skupinou vedenou Adolfem Hitlerem, Hermannem Göringem a dalšími. Akce byla rychle zlikvidována a při jeho potírání zemřelo 18 příznivců NSDAP a 4 policisté. Adolf Hitler byl odsouzen po neúspěšném „pivním puči“ v Mnichově v roce 1923 k pětiletému trestu  ve věznici v Landsbergu. A není daleko od toho, abychom prohlásili zařízení za fešácký kriminál, který propůjčoval budoucímu nacistickému diktátorovi značné až nadstandardní výhody.

Zároveň se předpokládalo, že strůjce nepovedeného převratu čekají poměrně dlouhé tresty. Hitler byl za velezradu odsouzen k souhrnnému pětiletému trestu, nicméně nakonec si odseděl pouhých 9 měsíců ve věznici v Landsbergu. Tam se mimochodem potkal se svým blízkým spojencem Rudolfem Hessem. Hitler měl možnost ve vězení formulovat své myšlenky, které vedly později k nevídané zkáze, a jež vtělil do svého nejznámějšího díla Mein Kampf.

Věznice v Landsbergu mu poskytovala ideální zázemí a volnost k psaní a dalším aktivitám, toto nápravné zařízení bylo jedno z nejmodernějších. Ve skutečnosti se jednalo s mírnou nadsázkou o „fešácký kriminál“, který sdílel kromě Hesse se skupinkou jeho dalších stoupenců, mezi kterými si Hitler rychle zjednal autoritu. Právě Hitler a jeho příznivci se potkávali denně na obědě.

Když k nim Hitler promlouval o svých dalších plánech, byli jeho stoupenci jako u vytržení a často zvolávali nacistický pozdrav „Sieg Heil!“ A další zastánce našel Hitler dokonce i mezi dozorci. Jednou Hitlera dozorce zastavil a řekl mu, že jej zná a že je rovněž nacionální socialista. To muselo Hitlera, který byl nyní izolován od vnějšího světa, zvláště těšit.

Nutno dodat, že Hitlerovo zázemí se opravdu nepodobalo standardnímu vězení, tak jak jej známe. Mohl požívat řadu výhod, o nichž si mohli někde jinde nechat jiní vězňové jen zdát. Hitler měl k dispozici komfortně vybavenou celu s velmi dobrým výhledem. Denně se mu dostávalo chutných obědů, které byly navíc zpestřeny v řadě případů i delikatesami.

Hitler měl také možnost, aby jej ve vězení navštěvovali jeho přívrženci, a to až pětkrát denně. S nimi měl možnost nerušených rozhovorů. Jak už jsme zmínili jinde, hlavně měl Hitler klid na napsání svého stěžejního díla Mein Kampf. V tom mu byl nepostradatelným partnerem právě Hess, jenž má nemalou zásluhu na tom, aby kniha vznikla.

Ve vězení si navíc Hitler zlepšoval své rétorické schopnosti, když pravidelně promlouval k úzkému kruhu nacionálně socialistických příznivců. Když to trochu přeženeme, ve vězení mu nic nechybělo a měl velké štěstí, že se mohl dostat do Landsbergu.

Budoucí diktátor nevěděl při svém nástupu, že si neodkroutí zdaleka celý pětiletý trest. Protože s ním nebyly téměř žádné problémy a ve vězení se choval takřka příkladně, byl propuštěn  již po 9 měsících na konci roku 1924, posléze reorganizoval NSDAP, začal popularizovat svou knihu Mein Kampf a strhávat celé Německo ke zvráceným nacistickým idejím, kterým padly za oběť miliony lidí.

Zdroj: War is Boring

Tagy článku