Kamikaze zabránilo podle pověsti mongolskému dobytí Japonska

Kamikaze zabránilo podle pověsti mongolskému dobytí Japonska
Autor fotografie: Wikimedia Commons, volné dílo
28 / 10 / 2021, 10:00

Kamikaze (Božský vítr) mělo zachránit ve 13. století Japonsko před dobytím Mongoly.

V závěru 13. století napadly agresivní hordy válkychtivých Mongolů Japonsko. Těm se podařilo Mongoly odrazit především díky odvaze a velkému odhodlání. Tyto vlastnosti si Japonci přenesli o několik století později do druhé světové války.

Mongolský vojevůdce Kublaj-chán byl znám jako jeden z největších dobyvatelů své doby. V 60. letech 13. století pořádal nájezdy do východní Asie. Dobyl mimo jiné jihočínskou říši Sung, Barmu a Koreu. Po těchto nezpochybnitelných vojenských úspěších si Kublaj-chán začal dělat také ,,zálusk" na Japonsko.

Nejprve to zkusil diplomatickou cestou, kdy napsal Japonsku ,,drzý" dopis, aby jej tato země přijala jako svého vládce. To však pochopitelně Japonsko odmítlo, a tak se sebevědomý mongolský vojevůdce rozhodl pro válku.

Mongolská invaze do Japonska začala v roce 1274. Početné obrovské oddíly o síle asi 15 000 mužů se vydaly na stovkách lodích si podmanit ,,neposlušné" Japonsko. Mongolové zaútočili na ostrov Cušimu, kde sice Japonci bojovali statečně, ale byli poraženi mnohonásobnou přesilou. Ten samý scénář se opakoval na ostrově Ikišima, aby Mongolové poté dosáhli ostrova Kjúšú. Vypadalo to, že početní převaha nad Japonskem bude mít za následek podrobení Japonska, ale nestalo se tak, protože podle legendy zasáhla vyšší moc.

Když totiž bylo Japoncům nejhůře, mělo podle pověsti kamikaze (Božský vítr) ve formě silné bouře rozmetat mongolské loďstvo, čímž se Japonsko zachránilo. V roce 1281 pak Kublaj-chán chystal další invazi do Japonska, ale opakovala se stejná situace - tajfun kamikaze potopil většinu mongolských lodí.

Mongolský dobyvatel plánoval v roce 1286 ještě jednu invazi do Japonska, ale tentokrát neměl dostatečnou vojenskou sílu, aby se mu to podařilo. A kdo ví, jestli by znovu nezasáhla vyšší moc - kamikaze.

Japonci pak během druhé světové války pojmenovali své sebevražedné piloty, kteří měli představovat jeden z posledních zoufalých pokusů, jak otočit průběh války. Nutno poznamenat, že podobný zázrak (alespoň podle legendy) z 13. století se tentokrát neopakoval.

 

Zdroj: warhistoryonline.com

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.