Katastrofa u Moháče: Oslnivé vítězství Turků a utopený český král v bažině

Katastrofa u Moháče: Oslnivé vítězství Turků a utopený český král v bažině
Autor fotografie: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Battle_of_Moh%C3%A1cs,_Turkish_miniature.jpg|Popisek: Bitva u Moháče
29 / 08 / 2018, 10:30

29. 8. 1526 se konala jižně od Budapešti bitva u Moháče, kde osmanské šiky pod vedením schopného vojevůdce a politika Sulejmana I. Nádherného na hlavu porazily vojska českého a uherského krále Ludvíka Jagellonského. Porážka byla o to horší, že se uprázdnil český i uherský trůn, čehož využili expandující Habsburkové, kteří jej následně obsadili rakouským arcivévodou Ferdinandem I., Ludvíkovým švagrem.

Krátká epizoda, kdy na českém a uherském trůně usedli Jagellonci skončila v roce 1526 bitvou u Moháče. Turkové zahájili expanzi do Uher a chystali se na válku, která byla pro Ludvíka Jagellonského nevyhnutelnou. Proto se snažil obrátit o pomoc na své evropské protějšky, aby mu v nastávajícím konfliktu, který se později stal chronickým, pomohli.

Oslovil mimo jiné papeže, anglického krále Jindřicha VIII. či polského krále Zikmunda I. Ludvíkovo diplomatické úsilí se však nezdařilo tak, jak by si představoval, i když spojence získal. Na druhé straně síly obou stran byly neporovnatelné. Turkové spolu s vojsky Krymského chanátu postavili do pole zhruba 55 000 mužů, minimálně 160 děl, zatímco Ludvík Jagellonský a jeho spojenci jen 25 000 mužů a 80 děl.

psali jsme: Osudová bitva u Szigetváru. Pro největšího tureckého dobyvatele Sulejmana Nádherného byla tou poslední

Mise pro českého a uherského krále a jeho spojence zněla jasně: zastavit turecký vpád do Uher. V té době se však jednalo o úkol takřka gargantuovský. Český král Ludvík k tomu neměl dostatečné prostředky, což se v bitvě záhy ukázalo. Musíme si také uvědomit, že české království se nenacházelo po vládě Vladislava II. Jagellonského v dobrém stavu. Upadala ústřední moc a probíhaly vnitřní boje o moc, Vladislav II. neměl vládu plně pod kontrolou.

Dvouhodinová bitva vypukla 29. srpna 1526 a dlouho se zdálo, že je vyrovnaná. Tureckým oddílům však na pomoc přispěchali elitní pěchotní jednotky janičářů, kteří rozpoutali na bojišti vřavu. Záhy se začaly uherské oddíly představující osu Ludvíkovy armády drolit a vojáci utíkat pryč. Turkové si soustředěnou palbou z děl dokázali získat převahu a uštědřili obráncům drtivou porážku. Ludvík se při útěku z bojiště utopil v bažině i se svým koněm, což znamenalo vymření jagellonské dynastie.

psali jsme: V bitvě u Nikopole Zikmund Lucemburský a křižáci selhali

Ztráty na obou stranách činily asi 15 000 mužů, ale důležitý byl výsledek bitvy. Turkové v Uhrách ,,zakořenili" a o tři roky později již obléhali Vídeň. Důsledek bitvy u Moháče byl kromě zahynuvšího českého krále a další expanze Turků do Uher včetně obsazení strategicky důležitého Budína a Pešti i uprázdněný český trůn, na nějž si dělalo ,,zálusk" více uchazečů. Nakonec na něj usedl Ferdinand I. Habsburský, Ludvíkův švagr. Habsburkové tak vládli českým zemím nakonec dlouhých 392 let. Bitva u Moháče potvrdila vnitřní krizi českého království a slabou ústřední moc, která nedávala ani Vladislavovi, ani Ludvíkovi prostředky, jak odvrátit tureckou katastrofu.

 

Nepřehlédněte na Security magazínu: Survival - jak se chovat, abyste přežili v pustině nebo džungli? A kam se schovat před teroristickým útokem? S námi víte více

Tagy článku