Kdo ovlivňoval českého krále Ladislava Pohrobka?

Kdo ovlivňoval českého krále Ladislava Pohrobka?
Autor fotografie: Karel Javůrek, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ladislav_Pohrobek.jpg|Popisek: Ladislav Pohrobek
12 / 11 / 2018, 19:00

Tam, kde nám končil příběh vášnivé manželky Zikmunda Lucemburského, Barbory Celjské, se nám začíná nový o Ladislavu Pohrobkovi. Ladislav se narodil 22. února 1440 jako syn Barbořiny dcery Alžběty Lucemburské a rakouského vévody Albrechta II. Habsburského. Alžběta Albrechtovi porodila dva syny, přičemž starší Jiří skonal ještě jako batole a Ladislav se narodil půl roku po smrti svého otce, který na vojenském tažení zemřel na úplavici. Kvůli tomu tak dostal přízvisko Pohrobek.

Malý Ladislav sice nikdy nepoznal svého otce, ale zato měl kolem sebe mnoho milujících blízkých, kteří ho ochraňovali. Po smíření jeho matky a babičky se o něj obě ženy láskyplně staraly. Zároveň si byly ale moc dobře vědomy, že malý chlapec potřebuje nějaký mužský vzor, a proto se po smrti matky Alžběty stal Ladislavovým poručníkem jeho strýc Ferdinand III. Ten jej naučil lásce ke vzdělání a knihám, přičemž z Ladislava vyrostl velmi vzdělaný a inteligentní mladý muž.

psali jsme: Nešťastný život údajné travičky Anny Falcké

I přes všechny snahy matky byla Ladislavova cesta k uherskému a českému trůnu velmi náročná. Hned několik měsíců po Ladislavově narození se Alžběta ze všech sil pokoušela o zisk uherské koruny pro svého syna. Kroniky tvrdí, že dokonce s pomocí dvorní dámy Heleny Kottannerové nechala ukrást uherskou svatoštěpánskou korunu. I tak si ale nakonec stavy zvolily polského Vladislava III., protože kvůli hrozící invazi Turků potřebovali dospělého panovníka, který by byl schopný zemi ochránit. Ladislav se ale přece jen dočkal uznání svých dědických práv na uherský trůn, když o čtyři roky později Vladislav padl v bitvě u Varny.

Situace v Čechách byla podobně nejistá. Království se zmítalo v dluzích a o českou korunu nebyl nikde zájem. Stavy si sice v červnu 1440 zvolili za krále Albrechta Bavorského, ale ten vzápětí korunu odmítl. Po následných peripetiích byl o třináct let později Ladislav konečně uznán králem a 28. října v katedrále sv. Víta korunován.

Ladislav však nevládl sám. Zemi totiž fakticky řídil zemský správce Jiří z Poděbrad. A právě Jiří byl druhým mužem, který významně ovlivnil Ladislavův život. Byl to totiž on, kdo přijel za Ladislavem v roce 1453 do Vídně a přemluvil ho, aby se ujal českého trůnu. Třináctiletý Ladislav si zemského správce okamžitě oblíbil, a za nějaký čas jej začal oslovovat otče. I Jiří říkal Ladislavu „synu“. Jejich vztah byl velmi blízký a podle kronik byli tak nerozluční, že spolu v Králově dvoře nedaleko Prašné brány dokonce spali v jedné komnatě.

psali jsme: Dnes slavíme 685 let od první bitvy Karla IV.

I když byl Ladislav nakonec králem pouhé čtyři roky, o jeho vládě koluje přísloví: „za krále Holce byla za groš ovce“. Králem Holcem, tedy holým nebo bezvousým, je míněn Ladislav, za jehož vlády se České království dostalo z dluhů a začalo znovu prosperovat.

 

Nepřehlédněte na Security magazínu: Defence - tanky, lodě,  letadla, obrněné vozy. Jaké jsou nejnovější trendy ve zbrojním a obranném průmyslu? S námi víte více

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.