Když genetici zkoumají staré kosti

Když genetici zkoumají staré kosti
Popisek: lebka
26 / 01 / 2018, 13:00

Genetické zkoumání kosterních ostatků za účelem identifikace osob se provádí při identifikaci obětí hromadných neštěstí (malajsijský boeing MH17 sestřelený nad Ukrajinou), teroristických útoků (útok na World Trade Center 11.9.2001), živelných katastrof (tsunami 26.12.2004), válečných konfliktů (Bosna a Hercegovina, obě světové války) či objasňování trestných činů.

Zvláštní kapitolou archeogenetického zkoumání je pak analýza kosterních pozůstatků historických osobností, kdy cílem zkoumání je buď ověření identity (například u nacistických zločinců Martina Bormana či Josefa Mengeleho, anglického krále Richarda III, Svaté Birgitty nebo Romanovců) či získání dodatečných informací, například o příbuzenském vztahu vůči dalším osobám. Analýza DNA izolované z kosterních pozůstatků se provádí i u nálezů na území České republiky. Velmi zajímavé jsou například výsledky výzkumu ostatků 10-ti vojáků z bitvy u Liberce (1757) nalezených v masovém hrobu na Nerudově náměstí v Liberci. Genetické zkoumání se nevyhnulo ani kostře „Bojovníka“ z druhé poloviny 9.století. Jedná se o jeden z nejunikátnějších hrobů v Čechách, nalezený ve 20. letech minulého století na III. hradním nádvoří Pražského hradu. Kombinací izotopové analýzy a genetiky došli vědci k závěru, že se jedná o Vikinga.

psali jsme: Přemysl Otakar II. ovládl Rakousko a zvítězil nad Uherskem

Genetické zkoumání se zprostředkovaně dotklo i Přemysla Otakara I, kterému se jako prvnímu českému královi podařilo dědičně zajistit královský titul i pro své potomky. Přemysl Otakar I se narodil jako nejstarší syn druhé manželky krále Vladislava II., Judity Durynské. Probíhající analýza Judity Durynská prozatím prozradila něco o kořenech její (a tím i jejího syna Přemysla Otakara) mateřské linie. Získány byla část sekvence její mitochondriální DNA, jež předává matka Všem svým potomkům a dcery ji pak předávají do dalších generací. Stejnou mitochondriální DNA tedy nalezneme nejen u Přemysla Otakara I, ale i jejích dalších potomků, jimiž byli Vladislav Jindřich a Richsa Česká. Co tedy víme o mateřské linie Přemysla Otakara I? Klasickou genealogií se dostaneme k předkům Kunhuty z Bilsteinu, ale při porovnání výsledků analýzy s veřejně dostupnými genetickými databázemi nalezneme tisíce osob, jež mají s Přemyslem Otakarem I stejné genetické kořeny v mateřské linii. Toto číslo, jakkoli vypadá velké, je jen pověstnou špičkou ledovce. Téměř polovina Evropanů totiž patří do stejné haploskupiny jako Judita Durynská a její příbuzní v mateřské linii. Určitě tedy nedává smysl testovat svoji DNA jen za účelem porovnání s výsledky archeogenetického výzkumu.

psali jsme: Vikingské bojovnice skutečně existovaly. Vědci přinesli konečně důkaz

Touha po objevení svých kořenů vede mnoho „rodinných badatelů“ do archivů, kde studiem archivních matrik, gruntovních knih, soupisu občanů, kupních smluv a jiných archiválií poodhalují roušku tajemství o svých předcích, o jejich původu, živnosti a také mohou potvrdit či vyvrátit rodové legendy o šlechtických předcích, rodové vazbě na známé a významné osoby minulosti anebo o cizokrajném původu. Mnoho takových bádání je úspěšných, neboť v archivech leží ukryta spousta informací, přesto dříve nebo později badatel narazí na hranici, která se díky absenci archiválií nedá překročit. Pomoci jim ale může genetická genealogie, což je vědní obor, který zkoumá historii lidské migrace a zároveň poskytuje moderním „rodinným badatelům“ nástroj, jak odpovědět na otázku o jejich dávném původu. Pokud totiž výsledky analýzy DNA porovnáme s databázemi a nalezneme člověka s identickým či velmi podobným záznamem, jedná se o našeho „genetického bratrance“  a míra shody odráží počet generací k našemu společnému předkovi. Z tohoto pohledu je genetická genealogie velmi užitečným pomocníkem klasické genealogie (vytváření rodinných stromů dle písemných záznamů). Další přidanou hodnotou z takového výzkumu je informace o geografickém původu předků v otcovské či mateřské linii. A kdo by nechtěl znát odpověď na otázky Jsem Slovan? Přišli moji předkové ze subsaharské Afriky? Mám genetické příbuzné na Britských ostrovech? Více o genetické genealogii si můžete přečíst v knize Průvodce DNA testováním a genetickou genealogií.

 

Nepřehlédněte na Security magazínu: Technologie - nejnovější ,,vychytávky" ze světa vědy a techniky. Od futuristických zbraní až po bojové drony. S námi víte více

 

Autor: Dan Vaněk

Tagy článku