Kluby vojenské historie - 43. pěší pluk čs. armády

Kluby vojenské historie - 43. pěší pluk čs. armády
20 / 09 / 2018, 16:00

Klub vojenské historie 43. pěší pluk Brno z.s. se zabývá převážně historií ozbrojených složek československého státu první poloviny 20. století. Stěžejní oblastí zájmu členů klubu je Československá armáda první republiky. Prezentujeme 43. pěší pluk Brno, který vznikl z brněnského c. a k. 8. regimentu. Téměř všichni členové našeho klubu jsou také schopni reprezentovat příslušníky 1. čs. armádního sboru v Sovětském svazu a zvláštní kapitolou je vystupování našich členů v uniformách Rumunské královské armády. A nejen to.

Stěžejní oblastí zájmu členů klubu je Československá armáda první republiky. Prezentujeme 43. pěší pluk Brno, který vznikl z brněnského c. a k. 8. regimentu, kdy po rozpadu Rakousko–Uherska nesl název československý pěší pluk č. 8, a v říjnu 1920 byl pěší pluk č. 8 přejmenován na pěší pluk č. 43. Mimo to, že bojoval od prosince 1920 do září 1921 s Poláky na Hlučínsku, a od prosince 1920 do 3. února 1921 potlačoval komunistické nepokoje v Oslavanech, je známý odražením tzv. Židenického puče, při kterém v noci z 21. na 22. ledna 1933 byl objekt Židenických kasáren, kde pluk sídlil, přepaden ozbrojenou skupinou asi šedesáti členů Národní obce fašistické pod vedením npor. v záloze Ladislava Kobsinka. V loňském roce jsme statečným vojákům pěšího pluku 43 odhalili na budově kasáren pamětní desku, která bude jejich hrdinství připomínat i dalším generacím.

V rámci Veletrhu vojenské techniky IDET 2013 jsme obdrželi od Československé obce legionářské, pod záštitou projektu Legie 100, repliku bojového praporu Pěšího pluku 43 z roku 1925. Slavnostním předáním byl pověřen syn velitele Pěšího pluku 43 Brno – plukovníka generálního štábu Aloise Párala, Bohuslav Páral. Tento prapor užíváme k reprezentaci ČsOL, a to např. při pietních aktech, veřejných oslavách nebo odhalování pomníků.

Za zmínku též stojí, že naším čestným členem byl až do roku 2015 poslední dosud žijící příslušník pěšího pluku č. 43 pan Stanislav Spáčil z Křenovic, který bohužel loni ve věku 107 let zemřel. Pan Spáčil sloužil základní vojenskou službu v letech 1928 – 30 u technické roty 43. p. pl. Brno v Židenických kasárnách jako spojař. Za druhé světové války jen o vlásek unikl smrti, když ho pro odbojovou činnost pronásledovalo Gestapo.

V pozdějších letech přibyly aktivity našich členů zaměřujících se na období obou světových válek. V závislosti na tom také náš klub rozšiřuje svou činnost.

Postupně se v jeho rámci tvoří skupiny členů, které se soustřeďují na konkrétní jednotky našich zahraničních armád. Z prvoválečných se jedná o 6. střelecký pluk–Hanácký, ruských legií, který vznikl v Borispolu 21. 6. 1917 jako II. záložní prapor Československé střelecké brigády a od 27. 7. 1917 nese název 6. čs. střelecký pluk Hanácký. Od vzniku součást 2. střelecké divize. Zúčastnil se, mimo jiné, boje u Bachmače, Čeljabinského incidentu a přepadení u Marianovky. V dubnu 1920 odjel do Československa. Z druhoválečných jednotek to jsou: Československý 11. pěší prapor „Východní“, který se začal tvořit v polovině roku 1940 v Palestině, a symbolicky na státní svátek 28. října téhož roku byl ustaven Československý pěší prapor 11 - Východní, který vojensky podléhal britskému Vrchnímu velitelství Středního východu, a administrativně spadal pod Čs. vojenskou misi pro Střední východ a Egypt.

Psali jsme: První světová válka: Mladějov-Blosdorf 2018

Dále Československá samostatná obrněná brigáda ve Velké Británii, která vznikla po příchodu příslušníků čs. pěšího praporu v roce 1943 z Afriky do Velké Británie, kde došlo k reorganizaci československého pozemního vojska, a dne 30. srpna 1944 se příslušníci Čs. samostatné obrněné brigády přeplavili do Francie. Tam, na přelomu srpna a září 1944, byla Československá samostatná obrněná brigáda přesunuta k francouzskému přístavu Dunkerque, který byl, ač obklíčen, v moci německých vojsk.

Téměř všichni členové našeho klubu jsou také schopni reprezentovat příslušníky 1. čs. armádního sboru v Sovětském svazu, který vznikl z vlastenců, kteří po okupaci Čech a Moravy a vzniku Slovenského státu odešli do Polska, kde po jeho pádu byli internování v Sovětském svazu. Po napadení Sovětského svazu Německem však sovětská vláda schválila vznik československého zahraničního vojska na území Sovětského svazu. Kromě vojáků z československého legionu se do ní hlásili českoslovenští občané žijící v SSSR, slovenští zajatci a přeběhlíci původně bojující v slovenské armádě proti SSSR, později i volyňští Češi.

Zvláštní kapitolou je vystupování našich členů v uniformách Rumunské královské armády, kdy se striktně držíme úzkého výseku její účasti v bojích druhé světové války, tedy období od 18. prosince 1944 do 12. května 1945, kdy po boku Spojenců bojovala na našem území a významně se zasloužila o osvobození velké části našeho území, a je veřejností, odborníky, či kluby vojenské historie opomíjena.

Nad rámec stanov klubu patří i další aktivity některých našich členů, ať už jde o účast na akcích zaměřených na napoleonské války, tak i na čs. armádu poválečného období.

Do náplně naší činnosti však nepatří pouze vystupování na bojových ukázkách pro veřejnost. Jako jedno z našich nejdůležitějších poslání vnímáme předávání informací o historii Československé republiky názornou formou naší mladé generaci. Jedná se především o pořádání přednášek a výstav, pomoc při organizování slavnostních či pietních aktů nebo veřejných oslav, odhalování pomníků, vernisáží výstav a neposlední řadě též organizování dětských dnů a např. závodů branné zdatnosti.

Psali jsme: Mobilizace - vzpomínkové akce k 80. výročí (1938-2018)

Samostatnou kapitolou je účast členů klubu na natáčení různých filmů, dokumentů nebo seriálů. Za všechny můžeme jmenovat seriály „Četnické humoresky“, „Černí baroni“, dokumenty „Stínoví vojáci“, „Dukla – krev a mýtus“, „Osudové okamžiky“, filmy „Útěk do Budína“, „Podzimní návrat“, „Krev zmizelého“, „Les mrtvých“, „Na rozchodnou“, hraný dokument o Karlu Vašovi, a nyní natáčený seriál „Četníci z Luhačovic“, či film s politickou zápletkou, s pracovním názvem „Masaryk“.

V rámci našich aktivit spolupracujeme s ostatními kluby vojenské historie, s Československou obcí legionářskou, (jejímiž členy je většina z nás), s různými muzei, archívy a ostatními institucemi. V neposlední řadě spolupracujeme též s Armádou ČR, a to jak pomocí při různých oficiálních akcích, tak i účastí na cvičeních aktivních záloh (např. nasazení v rámci CO v průběhu povodní v roce 2002).

Členové klubu disponují kromě svých zkušeností, znalostí a dovedností také bohatými sbírkovými fondy zahrnujícími originální uniformy, součástky výstroje a výzbroje z takřka všech výše uvedených období. Do sbírek patří také dobová literatura, příručky, rukověti, chladné zbraně, doplňky, drobnosti z osobního majetku významných i řadových vojáků a desítky dalších unikátů honosících se raritním počtem zachovaných kusů nebo svými svébytnými osudy.

autor: Milan Laštůvka
Člen ČsOL Brno I.
Předseda KVH 43. p. pl. Brno z. s.

Tagy článku