Kluby vojenské historie - 44th Alabama Volunteer Infantry Regiment

Kluby vojenské historie - 44th Alabama Volunteer Infantry Regiment
25 / 04 / 2019, 16:00

Naše jednotka vznikla koncem roku 2017 impulsem několika kamarádů, kteří se zabývají vojenskou historií, trampingem, sportovní střelbou i dalšími koníčky. Již v minulosti (i před rokem 1989) se každý z nás věnoval určitému období vojenské historie. Později se naše cesty na čas rozešly, abychom se po 25 letech opět setkali v jednotce 44th Alabama regiment.

Tato jednotka nám dává možnost zapojit i naše děti do akcí klubu, není zde problém s věkem „bojovníků“, protože i tehdy byli vojáci Konfederace ve věkovém rozmezí  14 – 65 let (a možná víc a možné méně).  Ač  je jednotka ještě mladá ,  máme již ve vybavení celý dobový tábor, polní kuchyni. Vyrábíme si spoustu věcí sami jako například lucerny, postele, bedny na munici a další. Nyní také budujeme webové stránky jednotky a pochopitelně nás naleznete i na FB.

A proč právě 44. Alabamský pluk? V první řadě nám šlo o to najít jednotku, kterou zatím nikdo nedělá, abychom někomu nelezli tak říkajíc do zelí. Dále pak jednotku, která bojovala jak na východním, tak i na západním bojišti. Tímto jsme získali možnost účastnit se více akcí v rámci reenactingu americké občanské války, aniž bychom poslouchali, že „..ale na tomto bojišti tato jednotka nikdy nebyla..“  Další pak zde byla jistá spojnice se státem Alabama na naše dva kamarády Čechy, kteří v Alabamě žijí již více než 30 let, a máme tam možnost jistého zázemí i spolupráce při bádání. Toto vše, a také dnešní nelehká doba, ve které dochází v USA k revizi pohledu na americkou občanskou válku spolu s nesmyslnou likvidací řady památek, nás vedlo právě k výběru tohoto konfederačního vojenské tělesa .

V tuto chvíli máme osm plně vystrojených a vyzbrojených rebelů plus nějaké rekruty ve „výstavbě“. Času není mnoho, protože každý máme rodinu a zaměstnání, které řadě z nás požírá víkendy. I tak jsme se v uplynulém roce 2018 zúčastnili osmi akcí a to u nás v ČR i v zahraničí. Našim cílem a snem je pochopitelně účast v bitvách a na vzpomínkových akcí přímo v USA!

Spoustě lidí zde v ČR připadá možnost být konfederační reenactorem jako naprosto jednoduchá záležitost a pod heslem „vždyť je to jedno co máš na sobě, tehdy nosili úplně všechno..“  se velice často vzdalují kvalitnímu zpracování a ztvárnění konfederačního vojáka.

A k otázce jestli jsme našli nějakého Čecha, který tehdy bojoval v řadách  44th ALA je třeba otevřeně napsat, že pravděpodobně ne. I toto tehdy byla jedna z podmínek, když jsme hledali jednotku vhodnou pro nás. Nyní máme komplet seznamy vše vojáků i důstojníků 44ALA a víme že u pluku sloužili maďaří, britové, irové a další. V řadách tohoto pluku bojovali i vojáci kteří mají uvedeno původ Německo…..Evropa. Možná že při hlubší zapátrání s našimi kolegy z Alabamy zde nalezneme i někoho z českých zemí.

44th Alabama Volunteer Infantry Regiment

(Stručně historie pluku česky)

 V půběhu války sloužilo v 44. Alabamského pluku celkem 1094 mužů. Ztráty činily 150 mužů padlých v boji, 200 můžu padlých ve službě na různé nemoci. Dalších 142 mužů bylo propuštěno z armády nebo převeleno k jiným útvarům.

...pokračování na webu jednotky.

Autor: B. Worm

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.