Kluby vojenské historie - KVH Deutschmeister Infanterie z. s.

Kluby vojenské historie - KVH Deutschmeister Infanterie z. s.
23 / 09 / 2019, 16:00

Klub vojenské historie Deutschmeister Infanterie z. s. se zabývá primárně obdobím tereziánských (1740-1763) a napoleonských válek (1805-1815). Spolek vznikl na počátku roku 2013 odštěpením z podobného občanského sdružení a před několika lety se stal členem CENS – středoevropské napoleonské společnosti.

Rekonstruujeme výzbroj a výstroj vojáků z rakouského (později rakousko-uherského) pěšího pluku, jehož majitelem byl velmistr Řádu německých rytířů (Deutschmeister). Tento pluk v 18. století verboval také v českých zemích, a přestože mu následně byl přidělen odvodní okrsek ve Vídni, sloužili v něm naši krajané i nadále.

Vedle uvedených hlavních historických období se část členů klubu věnuje i dalším válečným epochám, a proto se klub účastní ukázek i z období husitských válek, třicetileté války, revolučních válek 1848-1849, rakousko-francouzsko-sardinské války 1859, rakousko-pruské války 1866, první světové války, bojů o integritu čs. republiky 1918-1919 a druhé světové války.

Každoročně se účastníme řady vojenskohistorických akcí v České republice – mezi tradiční lze uvést připomínky bitev u Kolína 1757, u Slavkova 1805, u Hradce Králové 1866, nebo u Jankova 1645. Klub se účastnil podobných akcí v řadě států, příkladem lze uvést jako nejjižnější destinaci Maltu (1798), nejsevernější švédský Munkedal (1788), nejzápadnější Montereau (1814) a nejvýchodnější Novosibirsk (1914-1918).

Kromě vojenské historie obecně se klub snaží věnovat zvýšenou pozornost vojenské historii území Prahy 12, kde sídlí a odkud pochází část jeho členské základny. Proto jsme spolu se Spolkem Pro Komořany renovovali několik památníčků padlých z května 1945 v komořanských lesích, a proto také klademe 3. května kytičku k božím mukám v ulici U Pily, kde leží padlí vojáci z roku 1757.

Autor: Zdeněk Muzar

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.