Kluby vojenské historie - Mortaigne Regiment

Kluby vojenské historie - Mortaigne Regiment
Autor fotografie: archiv autora|Popisek: Mortaigne Regiment na Bílé hoře
27 / 09 / 2018, 16:00

Projekt rekonstrukce života vojenské jednotky z období Třicetileté války: historie Mortaigne regimentu se začala psát těsně před přelomem tisíciletí, kdy jsme se v rámci tehdejší šermířské skupiny rozhodli rozšířit svoje aktivity o období Třicetileté války. Během několika sezón vykrystalizovalo mezi vůdčími členy rozhodnutí oddělit se od dosavadního mainstreamu, a na úkor omezení divadelně-scénických aktivit se přiklonit k co možná nejvěrnější prezentaci historie v první polovině 17.stol., včetně ukázek hmotné kultury.

Naše uskupení – projekt rekonstrukce vojenského regimentu, jsme postavili na zcela jiném základu, než dosud bylo a dodnes je ve skupinách historického šermu zvykem. A to jako sdružení s otevřenou strukturou, zaměřené na spolupráci a získávání, sdílení a prezentaci informací. Před sezónou 2004 pak došlo k úplnému oddělení aktivit regimentu od šermířské skupiny.

Psali jsme: Kluby vojenské historie – Legio X Gemina (1. část)

Proč Mortaigne?

Vlámský důstojník Kaspar Cornelius Mortaigne de Potteles se proslavil především ve švédských službách. Byl mistrem útoku na tvrdě opevněná místa, ale také obratným vyjednavačem, velel i ve slavné bitvě u Jankova v březnu 1645. Při obléhání Brna roku 1645 byl zástupcem generála Torstenssona, a muži z jednotek pod jeho velením jako jediní pronikli za Brněnské hradby. I díky tomuto významnému počinu jsme náš regiment švédských mušketýrů, jehož základ pocházel právě z Brna, pojmenovali po něm.

Do dnešního dne se našimi členy, spolupracovníky či sympatizanty stala mimo jiné řada historiků, archeologů a špičkových řemeslníků, a to nejen z české republiky, ale i ze zahraničí.

V poslední době, zejména vzhledem k opět nastoupenému poměrně tristnímu trendu veřejné prezentace Třicetileté války formou víceméně cirkusově pojatých „rekonstrukcí“ bitev, se naše aktivity tomuto mainstreamu ještě více vzdálily. Těchto bitev se již, až na drobné výjimky, záměrně neúčastníme, a naše činnost se nyní ubírá dvěma hlavními směry.

Jedním aktuálním směrem je zaměření se na oživenou prezentaci historie s dlouhodobým dopadem. Ať již jde o vlastní publikační práci – knihy, články, blogy, aktivní účast na seminářích a workshopech, tak o úzkou spolupráci s odbornými pracovišti, jako jsou muzea, skanzeny, historická řemeslná centra atd.

Psali jsme: Kluby vojenské historie - 43. pěší pluk čs. armády

Realizovali jsme, či podíleli se na realizaci několik výstav, a na dalších pracujeme. Momentálně organizujeme například vybudování autentické ukázky polního opevnění přímo na místě Jankovské bitvy. Pro tento projekt bude potřeba vyrobit desítky replik nástrojů (např. dřevěné rýče, zeměměřičské pomůcky apod.), a celý postup budování je realizován a dokumentován metodikou experimentální archeologie.

Jedním z dokončených trvalých počinů je například spolupráce na publikaci Jankow 1645. Kromě originálního autorského textu se nám přímo pro tuto knihu podařilo v pramenech vyhledat, zrekonstruovat a ušít řadu oděvů, kopírujících módu konce války. Svoje poznatky jsme prezentovali reenactorské veřejnosti v několika dalších publikacích, seminářích a workshopech.

Terénní příprava publikace Jankow 1645

Druhým aktuálním směrem je pořádání svých vlastních zážitkových aktivit, případně dokumentovaných badatelských projektů, s vysokými nároky na věrnost a funkčnost vybavení, v maximální možné míře přibližujících realitu první poloviny 17.stol.

Jsou to kupříkladu zimní táboření, přesuny, výpravy, stavby, ostré střelby. Tyto aktivity nám mimo osobního intenzivního prožitku poskytují i neocenitelné praktické zkušenosti s fungováním vybavení, nástrojů, odění atd. V reálných podmínkách se velmi rychle projevuje, které součásti oděvu či výstroje byly správně teoreticky interpretovány a prakticky použity.

Ukázka z publikace o odívání

Tyto akce jsou sice pro veřejnost uzavřené, ale s výsledky je možné se seznámit v našich článcích a publikacích.

Důstojnický večírek

Právě díky otevřené organizační struktuře, a individuálnímu soustředění se na historickou stránku věci, můžeme tyto naše zájmy spojovat, koordinovat s dalšími reenactory z celého světa, a ověřené poznatky prezentovat a publikovat dále.

Pokud máte zájem o další informace, kontaktujte nás prostřednictvím našich stránek www.mortaigne.com, nebo na facebooku.

Autor: Roman „Alistaire“ Urbani
Mluvčí Mortaigne Regimentu
Člen předsednictva Iniciativy spolků vojenské historie ČR (historienezabije.cz)

Tagy článku