Kluby vojenské historie - voltižérská rota 18. řadového pluku (1805-1815)

Kluby vojenské historie - voltižérská rota 18. řadového pluku (1805-1815)
01 / 11 / 2018, 16:00

Na přelomu šestnáctého a sedmnáctého století založil král Francie, Jindřich IV., pluk Auvergne, jenž po následující dvě století pochodoval a bojoval pod francouzskými prapory v Uhrách, ve Španělsku, i v zámořské Americe. Právě k tomuto pluku Auvergne se odkázala tradice 18. řadového pěšího pluku, který byl formován během revolučních bouří a dále byl pevně ustanoven za vlády Napoleona Bonaparta.

18. řadový pěší pluk se účastnil bitev na dnešním území České republiky hned dvakrát. U Slavkova v roce 1805 a u Znojma roku 1809. Tato souvislost je důvod, proč se dne 24. 2. 1996 zakládá klub přejímající odkaz tohoto pluku.

18e de ligne

Stejně tak jako 18. řadový pěší pluk navazoval na tradici pluku Auvergne, tak i naše volné sdružení navazuje na dlouhou tradici 18. řadového pěšího pluku. Tyto tradice, jako vítězství, hrdinské skutky, absolvovaná tažení, měly a pořád mají důležitou funkci; utvářejí identitu abstraktního pojmu pluk a dávají mu určité hodnoty, se kterými se vojáci mohli a mohou ztotožňovat. Tato identita s hrdostí pluku mohla následně zavdávat důvod vojákům vytrvat i přes nepřízeň podmínek.

Psali jsme: Kluby vojenské historie – napoleonský re-enactment (1792-1815)

Naše sdružení reprezentuje jednu rotu tohoto pluku, a to konkrétně rotu voltižérskou v období Napoleonova tažení do Pruska v roce 1806. Tito voltižéři patřili mezi elitní vojáky a byla čest se mezi ně dostat. Zároveň to byl systém umožňující docenit zkušené vojáky nedosahující potřebné výšky granátníka.

Na uniformách nosili privilegované odznaky této příslušnosti v podobě žluto-zelených doplňků, jako jsou epolety, plumet nebo pompon na klobouku, či portepee na šavli. Snažíme se uchovat význam těchto symbolů, a proto nováček naší jednotky může nosit epolety, tento čestný odznak voltižéra, až po oficiálním přijetí do našich řad.

18e de ligne

 V rámci svého praporu byli voltižéři přednostně vybírání z formace především k ochraně tohoto celku, průzkumu nebo k boji ve ztíženém terénu. Tento způsob harcovnického boje nám otevírá pole působnosti a mnoho našich členů jej vítá, oproti schématičtějšímu boji sevřeného tvaru. Nesmí se ale opomínat, že i tento harcovnický boj má své zásady a pravidla, bez kterých se nemůže obejít.

Tato pravidla a zásady se ovšem musí prakticky aplikovat při cvičení a opakovat, aby se řádně zažila. Právě výcvikpodle dobových podkladůje jedním z nejjistějších prostředků, jak se přiblížit naši historické předloze a kromě příležitosti, jak si roli vojáka zažít, také jeden ze zásadních předělů mezi fraškou a uměním. Omezím se na tento příklad, protože jenom text o těchto pomyslných hranicích by vydal na další článek.

Psali jsme: Napoleonova lehká pěchota

Každopádně nám to umožňuje uchopit umění pracovat s organizovanou nepřesností, poněvadž sevřený útvar toto nedovoluje. Ten využívá v manévrech téměř až geometrickou přesnost. Dal by se přirovnat k živému organismu, který podle vnějších podmínek mění svou formu.  Jaká radost, že voltižérské roty mohou plně poznávat obě techniky.

18e de ligne

Není to ale jenom o nás, protože se náš pluk dělí na několik podjednotek, které máme i dnes zastoupeny vícero kluby u nás v Česku i zahraničí. (Odkazy na české kluby níže.) Dohromady tvoříme novodobé dějiny tohoto pluku.

Pokud máte zájem o další informace, kontaktujte nás.

Za osmnáctý řadový pěší pluk,

Tomáš Konečný

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace