Kolštejn 1938 - 3. ročník

Kolštejn 1938 - 3. ročník
10 / 06 / 2019, 16:00

Klub vojenské historie Olomouc LO-37, který se zabývá československou armádou v období před 2. světovou válkou a provozuje Muzeum československého opevnění Branná, připravuje na 15. června třetí ročník bojové ukázky Kolštejn 1938 zobrazující dění v našem pohraničí v osudovém roce 1938. Uvidíte vojáky v dobových uniformách, dobově oděné civilisty a unikátní tank Praga AH-IV v boji. Do boje se zapojí i objekt lehkého opevnění vz. 37, tzv. řopík.

Akce proběhne u řopíku na pastvinách nad farmou v Branné (asi 800 m severovýchodně), přístup ze silnice č. 369 (50.16572N, 17.02306E), v okrese Šumperk v Olomouckém kraji. Bojová ukázka je rámcově situovaná do období září-říjen 1938 a věnovaná fiktivním bojům o československé pohraničí. V ukázce vystoupí dobově odění vojáci a civilisté. Začátek programu 15. června 2019 v 11 a ve 13 hodin.

Klub vojenské historie Olomouc LO-37 vznikl v roce 2006. Jeho hlavním zájmem a cílem je rekonstruovat objekty předválečného československého opevnění do stavu, ve kterém se nacházely v období všeobecné mobilizace v září 1938, tyto objekty zpřístupňovat pro veřejnost, seznamovat zájemce s jejich historií a osudem a v neposlední řadě pořádat na objektech opevnění kulturní a vzpomínkové akce za účelem udržování povědomí o předválečných dějinách a připravenosti republiky postavit se na ozbrojený odpor.

Muzeum čs. opevnění Branná je tvořeno zrekonstruovaným objektem lehkého opevnění vz.37 do podoby, v jaké se objekt nacházel během mobilizace v roce 1938. Objekt je přístupný po dobu pořádání akcí, případně lze domluvit termín telefonicky – včetně průvodce v uniformě vojína předválečné československé armády. Muzeum nabízí také možnost prohlédnout si pěchotní srub StM-S50, což je prvek těžkého opevnění, samostatný objekt schopný vést obranu proti pěchotě i proti obrněným jednotkám. Pokud byly spojeny společným podzemím tvořily tzv. tvrze. Hlavní zbraní byl kasematní kanón vz.36 spřažený s kulometem vz.37 umístěný v čelní střílně – toto řešení bylo použito pouze u tří objektů v celém Československu. Pomocnými zbraněmi byly kulomety vz.26 umístěné ve střílnách a pancéřovém zvonu, který sloužil k pozorování i ochraně nejbližšího okolí objektu. Objekt měl vlastní zdroj vody, WC, umývárnu, dieselagregát k výrobě el. energie i filtroventilaci, která chránila posádku čítající 15 mužů před účinky bojových chemických látek.

Lehké opevnění vz. 37 je železobetonová pevnůstka lehkého opevnění budovaného v rámci výstavby československého opevnění v reakci na zhoršující se mezinárodní situaci a vztahy s nacistickým Německem ve druhé polovině 30. let 20. století. Je to koncepčně kulometné hnízdo s jednou až dvěma střílnami, vybavené ventilátorem, granátovým skluzem (pro obranu okolí objektu), vchodovou střílnou (obrana vchodu), mřížovými a pancéřovými dveřmi, periskopy pro pozorování okolí a zařízením pro zajištěnou střelbu (improvizované závěsy, lafety). Lidové označení řopík podle zkratky Ředitelství opevňovacích prací: ŘOP. Kromě objektů, které byly součástí pohraničního opevnění, se s nimi lze setkat také ve vnitrozemí, kde byly součástí několika obranných linií.

Mimořádně atraktivním prvkem programu akcí klubu Olomouc LO-37 je replika tančíku AH-IV, se kterou se klub aktivně účastní i dalších vzpomínkových akcí a bojových ukázek u nás. Tančík postavili Luboš Smolinský a Luděk Fiala na základě původních výkresů a dobových fotografii, odpracovali na něm tisíce hodin.

Tančík AH-IV

Čtyřtunové dvěma kulomety vyzbrojené tančíky AH-IV vyvinula a vyráběla firma Českomoravské Kolben-Daněk pro Írán (objednal 50 kusů v roce 1935), Rumunsko (podepsalo v roce 1936 kontrakt na 36 kusů verze označované jako AH-IV-R), Švédsko (v roce 1937 objednalo 48 tančíků AH-IV-Sv, které si označilo jako Stridsvagn m/37) a Etiopii (ta objednala 20 tančíků verze AH-IV-Hb v roce 1948).

Rumunské tančíky, nasazené v rámci jezdeckých brigád, se účastnily úvodních fází operace Barbarossa, přepadení Sovětského svazu v roce 1941, další byly nasazené v létě 1942 a dosloužily v obklíčení u Stalingradu. Švédské byly ve službě až do roku 1953, a etiopské se účastnily bojů etopsko-somálské války (1977–1978) a dosloužily v 80. letech. Tedy v době, kdy americká armáda zaváděla tanky Abrams.

  • www.kvhol.cz

Tagy článku