Kontradmirál Tamon Jamaguči – samuraj od Midway, který šel dobrovolně ke dnu se svou letadlovou lodí

Kontradmirál Tamon Jamaguči – samuraj od Midway, který šel dobrovolně ke dnu se svou letadlovou lodí
Autor fotografie: public domain|Popisek: Tamon Jamaguči
04 / 02 / 2021, 10:00

Jedním z nejschopnějších velitelů letadlových lodí byl kontradmirál Tamon Jamaguči, který později zvolil dobrovolnou smrt na palubě své vlajkové lodi Hirjú.

Jamaguči se narodil v Tokiu 17. srpna 1892. Nastoupil na Císařskou námořní akademii (Kaihei) v Etadžimě a v roce 1912 absolvoval ve své třídě jako nejlepší ze 144 kadetů. Službu pak nastoupil na chráněném křižníku Soja, což byl původně ruský Varjag, postoupený Japonsku v rámci reparací po rusko-japonské válce v roce 1905. Později sloužil na bitevní lodi Setcu (třída Kawači). Po povýšení na námořního praporčíka (Kaigun-šóji) pokračoval ve službě na chráněném křižníku Čikuma a bitevní lodi Aki (třída Sacuma). V letech 1915-1916 absolvoval dělostřeleckou a torpédovou školu a byl přidělen na torpédoborec Kaši (třída Momo). Byl povýšen na mladšího námořního poručíka (Kaigun-čúji) a jako navigační důstojník zajišťoval doprovod německých ponorek, které byly Japonsku předány poraženým Německem v rámci prvoválečných reparací.

V letech 1921-1923 studoval ve Spojených státech na Princetonské univerzitě. Absolvoval s výbornými výsledky Štábní školu císařského námořnictva, byl povýšen na velícího poručíka (Kaigun-šósa) a v roce 1927 se stal členem generálního štábu námořnictva. Již v hodnosti komandéra (Kaigun-čúsa) byl součástí japonské delegace na Londýnské námořní konferenci v letech 1929-1930, a po svém návratu se stal výkonným důstojníkem na palubě lehkého křižníku Jura (třída Nagara). V roce 1932 je povýšen na námořního kapitána (Kaigun-daisa) s v roce 1934 jmenován námořním přidělencem ve Washingtonu, odkud se vrací v roce 1937. Krátce velí lehkému křižníku Isuzu (třída Nagara) a bitevní lodi Ise, a souběžně plní funkci náčelníka štábu 5. loďstva, načež je 15. listopadu 1938 povýšen na kontradmirála (Kaigun-šóšó) a postaven do čela 1. spojené letecké skupiny - během roku 1940 řídil bombardovací letecké oprace ve střední Číně, a následně byl jmenován velitelem 2. divize letadlových lodí tvořené loděmi Hirjú a Sórjú.

V námořnictvu má tou dobou ambiciozní důstojník již silnou reputaci moderně uvažujícího velitele vyznačujícího se bystrostí úsudku a ve střetu s nepřítelem žádoucí agresivitou, a byl považovaný za nástupce admirála Jamamota. Z velitelského můstku Hirjú se účastnil přepadení Pearl Harboru, krycí operace při obsazení ostrova Wake i následující mise do Indického oceánu. V únoru 1942 vypracoval plán pro novou ofenzívu proti Havajským ostrovům na počátek roku 1943.

Musel se však podřídit plánu operace MI, jejímž cílem byla invaze na atol Midway. Cílem operace sice bylo vylákat zbývající a dramaticky podceňované americké námořní síly k rozhodující bitvě. Věci se velmi záhy přestaly vyvíjet podle rigidního plánu. Nejistý, váhavý velitel úderného svazu viceadmirál Nagumo po prvním hlášení o přítomnosti amerických letadlových lodích nařídil přezbrojit k útoku na pozemní cíle připravené bombardéry torpédy a protipancéřovými bombami. Jamaguči protestoval, uvědomoval si, že rozhodující je čas a že i tříštivé bomby mohou nepřátelské letadlové lodě ochromit. Marně. Během přezbrojování byl úderný svaz vypátrán palubními bombardéry z amerických letadlových lodí a Akagi, Kaga a Sórjú byly těžce poškozeny a vyřazeny z boje.

Ušetřena zůstala pouze Hirjú. Jamaguči vyslal své bombardéry, které těžce poškodily USS Yorktown. Zároveň byla ovšem zasažena letouny z Enterprise i Hirjú. Kontradmirál Jamaguči a kapitán Koga se v duchu japonských válečných tradic rozhodli zůstat na palubě potápějící se lodi. Někteří autoři Jamagučimu jeho poslední akci vyčítají. Namísto urychleného ústupu, kterým měl pro Japonsko uchránit poslední nedotčenou letadlovou loď, ji svou agresivitou vystavil nebezpečí. Možná zapomínají, že japonským problémem nadále nebyl nedostatek letadlových lodí, ale daleko spíše nedostatek vycvičených pilotů. S omezenými silami Jamaguči zásadně přispěl k potopení Yorktownu. Tamon Jamaguči byl posmrtně povýšen na viceadmirála (Kaigun-čújó). Podle kapitána Fučidy byl Jamaguči "skutečným samurajem s bojovným duchem" a jakkoli měl před válkou praktické zkušenosti z velení křižníkům a bitevním lodím, věnoval se pečlivě studiu letecké námořní války, v čemž si plně rozuměl s admirálem Jamamotem.

Zdroj: history.com

Tagy článku