Koronavirové bouře ve sklenicích vody - Barikáda 2020 ani jiné jarní vojensko-historické akce nebudou

Koronavirové bouře ve sklenicích vody - Barikáda 2020 ani jiné jarní vojensko-historické akce nebudou
Autor: Michaela Wecker|Popisek: "Alegorické vozy" na Barikádě 2015
31 / 03 / 2020, 11:30

Je chvályhodné, když opozice hlídá exekutivu na všech úrovních, a když se zabývá smlouvami, které i v této době například radnice podepisují. Je ovšem poněkud trapné, když pak zaútočí na pořadatele kulturních akcí a obviní je z touhy se zřejmě v době krize obohacovat a navzdory okolnostem pořádat vojensko-historické akce s veřejnou podporou, a dokonce vystavit riziku nákazy koronavirem veterány, účastníky událostí roku 1945. Skutečnost nemůže být dále od pravdy a koronaviroví hysterici by měli napřít svou pozornost jinými směry.

Hnutí STAN na Praze 4 přišlo o víkendu se "skandálním" odhalením: "Po vyhlášení nouzového stavu byla podepsána za MČ Praha 4 (předkladatel opět Micha Hroza koal. TOP09+ODS+ANO) v tichosti smlouva za 1 milion Kč na pořádání bojové přehlídky v Nuslích. Místo toho, aby se MČ starala o své občany, zejména pak seniory a pracovníky v první linii, tak v období chaosu skrytě podepisuje smlouvu na pořádání pochybné akce "Válka v Nuslích", kde má vystoupit 360 "vojáků" se 400 kulomety na jakýchsi alegorických vozech. Praha 4 jako zřejmě neseriózní partner se dle smlouvy zavázala uhradit zálohu 400 tisíc Kč. Akce má být 6.5.2020, tedy v období, kdy se dá očekávat, že občané budou mít zcela jiné starosti, např. dosáhnout na základní zdravotní péči. O dalších podrobnostech Vás budeme informovat."

Ponechám nyní stranou posměšné odsudky o "Válce v Nuslích" a "400 kulometech na alegorických vozech". Kdo zná úroveň akcí Barikáda a má minimální povědomí o květnových událostech roku 1945 v Praze, toho takové pohrdání poctivou snahou o autentické připomenutí dějin nepochybně zarazí.

Podstatné je, že celá kauza je naprosto absurdní bouří ve sklenici vody. Všechny jarní veřejné akce jsou odvolány, včetně vojensko-historických, a to v celé Evropě. Na žádou z nich nebudou poskytnuty veřejné prostředky, protože jejich programy jednoduše neproběhnou. A podpora těchto aktivit z veřejných zdrojů bude i v minimálně blízké budoucnosti patrně nemožná.

Co se ve skutečnosti stalo na Praze 4 popisuje ve svém vyjádření pořádající spolek KVH Gardekorps Praha:

"Opozice na radnici Městské části Praha 4 zcela správně poukazuje na nešťastný souběh dvou událostí. Jedné předpokládané a již mnoho měsíců připravované, akce Barikáda 2020. Ta měla záštitu jak vysokých představitelů státní správy, tak třeba Československé obce legionářské, sdružující mimo jiné poslední pamětníky bojů. Druhé pak nepředpokládatelné a neustále se vyvíjející, bohužel k malé radosti jak naší, tak rady MČ a samozřejmě i opozice. Tou druhou událostí je, jak všichni víme, epidemie koronaviru a s ní související karanténní opatření. Výtky opozice ale nejsou na místě, protože směšují několik skutečností tak, jak se jí to hodí.

V době, kdy se připravovala zmíněná smlouva, běžely přípravné práce akce již dlouhou dobu. Smlouva byla radou MČ schválena 11. března, tedy den před vyhlášením nouzového stavu vládou. V té době se na plicní ventilátory ještě rozhodně nikdo neskládal. Tento stav byl vyhlášen na dobu 30 dní. V této situaci byly dvě možnosti: buď akci, která měla být vrcholem připomínky výročí 75 let povstání nejen v Praze, ale i v celé republice, připomínky padlých a zavražděných, pozastavit, a vzhledem k vznikajícímu časovému skluzu fakticky zrušit, nebo pracovat dál a doufat, že se situace stabilizuje rychle.

K tomu ovšem, jak víme, nedošlo, a 11. března to nepochybně netušila ani opozice na MČ. Ve chvíli, kdy začalo být jasné, že karanténní opatření nepoleví tak brzy, jak jsme všichni doufali, jsme se se zrušením akce smířili, a přestali vyvíjet v tomto směru další aktivity. Úřední postupy ale běžely dál, schválená smlouva byla podepsána přirozeně později, a ještě později byla zveřejněna v registru smluv. Jak si je jistě vědoma i opozice, úřední postupy mají své principy a lhůty. Ovšem opozice se zcela účelově chytila až data zveřejnění smlouvy.

V posledních dnech jsme s MČ intenzivně jednali o oficiálním zrušení nebo posunutí akce, protože začínalo být jasné, že vývoj situace je horší, než jsme všichni doufali. Dohodli jsme se, že akci posuneme až na příští květen, pokud to v té době bude možné. Tato dohoda nestačila být medializována z pochopitelných důvodů.

Všichni, jak rada MČ, tak my jako občané, zaměstnanci nebo živnostníci a rodiče dětí máme teď poněkud jiné starosti, jak pracovní, tak osobní. Jakkoli je ve smlouvě uvedena lhůta a sankce, bylo oběma podepsaným stranám vždy zřejmé, že za okolností, kterým jsme všichni vystaveni, její plnění vymáhat samozřejmě nebudeme.

KVH Gardekorps-Praha není obchodní společnost. Není to firma. Je to občanské sdružení, které se věnuje popularizaci nejen vojenské historie naší země již téměř 24 let, a to zcela nevýdělečně, většinou pouze za osobních nákladů svých členů. Náklady akce podobného rozsahu, jakou měla být Barikáda 2020, jsou ale samozřejmě zcela mimo možnosti sdružení občanů.

Opozice se opravdu nemusí bát, že by se naše občanské sdružení chtělo na situaci jakkoli, ať už finančně, nebo mediálně, přiživovat. Dosud vynaložené náklady jsou oproti smlouvě v minimální výši, a MČ nebude muset utratit ani korunu navíc než za práce, které již byly vykonány. A dodávám, že se jedná o práce, provedené soukromými subjekty. Práce a čas našich členů jsou, a vždycky byly, zdarma.

Vedení Klubu vojenské historie Gardekorps-Praha, z. s."

Reakce některých dobrých občanů na sociálních sítích jsou poplatné nervózní době: "Tohle už prosím ne. Tohle už se musí řešit důrazně - odvolání, odpovědnost za škodu, třeba i trestní oznámení... Do nebe volající sprostota v téhle době, to už musí někomu zlomit vaz, tzn. zrušit cestu ke korytu." Piráti na svém webu varují: "Výpovědní lhůta činící 45 dní neumožňuje akci zrušit bez uhrazení plné částky. Smlouvou za 900 tisíc korun bez DPH se tak zavázala k pořádání akce, odsouzené už v době podpisu smlouvy k nezdaru, vynaložené prostředky budou promrhány."

A dokonce: "Události z května 1945 jsou jednou z nejvýznamnějších historických momentů, které bychom si měli pravidelně připomínat a ve spolupráci s kluby vojenské historie budeme rádi pokračovat i následujících letech. Považujeme ale za naprosto nezodpovědné a zbytečné vystavit poslední pamětníky těchto událostí zvýšenému riziku nákazy."

Jsou to čiré nesmysly. A to nejen představa, že chce někdo státním opatřením navzdory na základě smlouvy s městskou částí vystavovat veterány riziku nákazy - takové obvinění je bezmála drzé. Nouzová opatření jednoduše zasáhla rozjetou přípravu této akce v okamžiku, kdy dobíhaly poslední formality. To neznamená, že bude v dnešní situaci městská část platit milion korun za nepřítomné kulomety na alegorických vozech. Není plnění, není placení, a i ten, kdo nikdy nevyúčtovával dotaci na kulturní akci, si může asi celkem snadno představit, že rozpočtu Prahy 4 opravdu nic nehrozí. Přitom, a to je podstatné uvést, členové klubů vojenské historie ani nejsou tím, čemu se říká "čistý příjemce" - sami velmi významnou a zpravidla převažující měrou přispívají k uskutečnění akcí.

Žádosti o dotace podané podle běžných postupů jsou brány zpět. Například Austerlitz z.s. pořádající napoleonské akce, tak učinil 16. března, a to bez toho, že by termíny jeho akcí spadaly do doby, kdy lze předpokládat platnost omezení. Prostě proto, že priority veřejných rozpočtů teď jsou skutečně zcela jiné.

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace