Korunovace diplomata a lišky ryšavé Zikmunda Lucemburského

Korunovace diplomata a lišky ryšavé Zikmunda Lucemburského
Autor fotografie: Korunovace diplomata a lišky ryšavé Zikmunda Lucemburského|Popisek: Kunsthistorisches Museum Wien, Bilddatenbank, Own work Vassil, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kunsthistorisches_Museum_Emperor_Sigismund_23062013_1.jpg
31 / 05 / 2018, 13:00

Před 585 lety byl korunován římským císařem Zikmund Lucemburský. Zikmund je v českých dějinách velmi problematickou postavou. Je označován za osobu, která poslala na smrt mistra Jana Husa, spojila se proti svému bratru Václavu s jeho nepřáteli a nechala vyslat na kacířské Čechy několik křížových výprav.

O svého nejstaršího syna se Alžběta Pomořanská vždy vzorně starala a od malička jej stavěla proti Karlovu nejstaršímu synu Václavu IV. Již několik dní po narození byl princ zasnouben s dcerou norimberského purkrabího, ale v sedmi letech mu otec Karel našel lepší nevěstu, princeznu uherskou, Marii. Již v šestnácti letech se Zikmund s Marií oženil a o tři roky později byl ve Stoličném Bělehradě korunován uherským králem.

psali jsme: Před 593 lety zemřel autor české defenzivní strategie vozové hradby

Hned o rok později stála před Zikmundem výzva, zdali obstojí před rozpínavostí Osmanské říše. Uherský král sice dokázal shromáždit desetitisícovou armádu uherských, francouzských a německých katolických rytířů, ale Osmané byli silnější a v září 1396 u Nikopole křižáky drtivě porazili.

Zikmund byl vzdělaným panovníkem, který ovládal diplomatické umění a hovořil plynně sedmi jazyky. Proto nebylo divu, že byl v roce 1411 korunován římskoněmeckým králem. O tři roky později se jako nejsilnější muž Svaté říše římské rozhodl svolat koncil do Kostnice, který měl konečně vyřešit problematiku schizmatu, kdy na papežském stolci seděli hned tři představitelé církve. I když je Zikmund považován za osobu, která poslala mistra Jana na jistou smrt, ve skutečnosti nemohl jeho odsouzení a smrti nijak zabránit. Jeho hlavním cílem totiž bylo, aby bylo schizma úspěšně vyřešeno a Jan Hus ho vpodstatě nezajímal. Nakonec byl opravdu v roce 1417 učiněn kompromis a jediným papežem byl zvolen Martin V.

psali jsme: Zikmund Lucemburský: král, kterého se báli husité i Turkové

O tři roky později se po smrti svého bratra nechal Zikmund korunovat českým králem. Král využil křížové výpravy vedené proti kacířským husitům, ale nakonec se kvůli neúspěchu celého tažení musel i s vojsky stáhnout. Na Čechy vytáhl ještě o rok později, ale po porážce v Havlíčkově Brodě definitivně od těchto snah upustil.

V následujících letech se začal soustřeďovat na to, aby byl, stejně jako otec, zvolen římským císařem. A to se mu nakonec, i díky snahám o smír katolíků a kališníků na Basilejském koncilu, 31. května roku 1433 povedlo a byl slavnostně papežem Evženem IV. korunován císařem Svaté říše římské.

Nepřehlédněte na Security magazínu:  Technologie  - nejnovější ,,vychytávky" ze světa vědy a techniky. Od futuristických zbraní až po bojové drony. S námi víte více

Tagy článku