Krásná a inteligentní, to byla druhá česká královna Judita Durynská

Krásná a inteligentní, to byla druhá česká královna Judita Durynská
Popisek: Odhalená klenba Juditina mostu v klášteře Křížovníků s červenou hvězdou
05 / 05 / 2018, 10:00

Judita se narodila do rodiny durynského lantkraběte Ludvíka I. Durynského a Hedviky z Gudensbergu. Rodiče se velmi zasazovali o to, aby měla dívka dobré vzdělání, a proto se od malička učila psaní a hned několika jazykům, mezi které patřila němčina, latina a později i plynulá čeština. Judita nebyla pouze, na svou dobu, neobvykle vzdělaná, ale navíc byla velmi krásná. Letopisec Vincencius, pozdější kanovník katedrály svatého Víta o ní napsal: „paní vzrůstu a krásou takřka nad lidskou podobu vynikající a jakoby ratolest božskou, (...) vznešenou a velmi počestnou, znalou velice umění literního a řečí latinské, což nejvíce povznáší krásu paní vysokých…“

Když český kníže, rázný Vladislav II. ovdověl, biskup Daniel se ujal úkolu najít mu novou choť. Jeho oko padlo na překrásnou Juditu, jejíž bratr se oženil za sestru římského císaře Fridricha I. Barbarossy, díky čemuž se mohl celý durynský rod těšit ještě větší úctě. Do Čech byla za knížete Olomouckého údělu Oldřicha navíc již dříve provdána její sestra Cecilie, proto se Judita nijak významně odchodu z Durynska nebránila. O to těžší byl však její příchod. Kněžna byla velmi neoblíbená a Vladislavovi rádcové jí mnoho nedůvěřovali. Brzy se však situace obrátila a Judita si svým šarmem a inteligencí získala na svou stranu i pražského biskupa Daniela. Judita svému muži porodila tři děti, přičemž nejvýznamnějším se později stal prvorozený syn Přemysl, kterého matka pojmenovala podle bájného Přemysla Oráče. I díky tomuto vhodnému výběru se nakonec František Palacký rozhodl pojmenovat tuto knížecí dynastii jako Přemyslovskou.

psali jsme: Nešťastný život údajné travičky Anny Falcké

Judita byla taktička a obratně využívala své pozice kněžny. Nechala zřídit svůj vlastní knížecí dvůr a údajně i přemlouvala manžela Vladislava, aby udržoval dobré vztahy se svým, teď už příbuzným, císařem Barbarossou. Byla politicky aktivní a díky výborné znalosti jazyků a hlavně češtiny často zastupovala krále v jeho nepřítomnosti. Kromě politické činnosti byla i hlavní mecenáškou a iniciátorkou stavby Juditina mostu. Pověst tvrdí, že když při Vladislavově korunovaci pár zavítal do Řezna a uviděli zdejší překrásný most, okamžitě po něm oba zatoužili, a po návratu započali s výstavbou. Stavba 514 m dlouhého a skoro 7 m širokého mostu byla dokončena těsně před odjezdem krále a královny do Saska. Most však vydržel pouze 170 let jelikož byl při povodni 3. února 1342 poničen tak, že musel být zbourán.

psali jsme: Kdo ovlivňoval českého krále Ladislava Pohrobka?

V roce 1156 se Vladislav a Fridrich více spřátelili a císař knížeti na oplátku za pomoc při tažení do Milána nabídl dědičný královský titul. V lednu roku 1158 byl v Řezně nakonec opravdu slavnostně korunován českým králem Vladislavem I. Ctihodným a do jeho erb byl změněn na stříbrného lva s jedním ocasem v rudém poli. O pět měsíců později král dodržel svůj slib a za královský titul se císaři odměnil tím, že po jeho boku stanul v čele plánovaného tažení do Milána.

V roce 1172 se asi šedesátiletý král . rozhodl abdikovat a trůn přenechat synovi z prvního manželství, Bedřichovi I. Ten však neobdržel královský titul a následovalo dvacetileté období střídání panovníků, než na český knížecí stolec usedl syn Judity Přemysl I. Otakar, který získal pro České země znovu a už definitivně dědičnou korunu. V roce 1173 se Judita s manželem přesunuli do saského Meerane, kde měla královna dědičné statky. Hned o rok později Vladislav zemřel a jeho ostatky byly přesunuty do jím zbudovaného Strahovského kláštera. O několik let později skonala i tato výjimečná žena a byla pochována v benediktinském klášteře v Teplicích, který taktéž nechala zbudovat. Její ostatky byly nalezeny v 50. letech minulého století při archeologickém výzkumu románské baziliky.

Nepřehlédněte na Security magazínu: Survival - jak se chovat, abyste přežili v pustině nebo džungli? A kam se schovat před teroristickým útokem? S námi víte více

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace