Křesťanská Arménie nástrojem ambic islámského Íránu a expanzivního Ruska

Křesťanská Arménie nástrojem ambic islámského Íránu a expanzivního Ruska
Popisek: Arménie
06 / 04 / 2019, 16:30

Už téměř čtvrt století uplynulo od oficiálního ukončení války v Náhorním Karabachu, ale Arménie tuto část ázerbájdžánského území stále okupuje. A to za podpory Ruska a Íránu a navzdory rezolucím OSN i faktu, že tzv. Náhorně-karabašskou republiku ovládanou z Arménie žádný řádný členský stát OSN nikdy neuznal.

Náhorní Karabach je oblastí, kde vedle sebe po dlouhá staletí žili Azerové i Arméni, přičemž se měnila početnost obou etnik. V prvních desetiletích 19. století naprostou většinu obyvatelstva tvořili Azeři, s postupnou expanzí Ruska na Kavkaz se do této oblasti dostali i Arméni utíkající před Osmany. Na začátku 20. let 20. století populaci Náhorního Karabachu tvořilo z velké části arménské obyvatelstvo, ovšem v průběhu desetiletí se jeho poměrné zastoupení snižovalo, a to především od 70. let. O desetiletí později Gorbačovova perestrojka, a i neschopnost moskevského vedení řešit desítkami let tuhé totality zakonzervované národnostní otázky, napomohly ke zostřování napětí v této ázerbájdžánské enklávě. Vyvrcholením se stala válka mezi Arménií a Ázerbájdžánem o toto území, jehož příslušnost k Ázerbájdžánu potvrdilo i nejvyšší prezidium SSSR v červenci 1988.

Arménie dnes okupuje 16 procent území Ázerbájdžánu v důsledku války o Náhorní Karabach, kterou vyvolalo protiústavní vyhlášení Arménie o připojení Náhorního Karabachu na konci roku 1989. Konec konfliktu mezi oběma zeměmi může přinést jen ukončení arménské okupace a odchod okupačních sil z ázerbájdžánského území. Ale Arménie se k tomuto kroku nechystá. Jak je možné, že Arménie s mnohem menším počtem obyvatel, mnohem slabší ekonomikou i malými zdroji ve srovnání s Ázerbájdžánem může nelegálně okupovat jeho území? Odpověď je jednoduchá, politická reprezentace Arménie, této kolébky křesťanství, je paradoxně loutkou islámského teokratického Íránu a zároveň i Putinova Ruska, jež je jejím tradičním „mentorem“. Lze tedy bez nadsázky říci, že Arménie je lokálním klientským státem obou těchto expanzivních regionálních mocností. V případě Íránu je to o to pikantnější v kontextu dlouhodobého arménského boje za uznání genocidy na jejím obyvatelstvu ze strany muslimských Turků.

psali jsme: "Sultán" Erdogan vyzval Německo ohledně Arménů k zachování zdravého rozumu

Status quo napjatých vztahů mezi Arménií a Ázerbájdžánem a okupace jeho území vyhovuje právě Rusku i Íránu, proto Arménie zcela bez omezení získává zbraně a zdroje z Ruska i Íránu, oficiálně na úvěr, který ale de facto nesplácí, protože nemusí. Írán například Arménii dodává plyn hluboce pod cenou, ale hlavně přes něj probíhá v podstatě veškerý arménský zahraniční obchod a transfer zboží, neboť se všemi ostatními sousedy má Arménie napjaté vztahy (podobně jako Rusko a Írán). Naopak Ázerbájdžán se snaží udržovat politické i ekonomické vztahy se Západem, což samozřejmě Rusku a Íránu není po chuti. Například dodávky zbraní ze zemí EU či Spojených států jsou jedním ze nejúčinnějších způsobů, jak čelit negativnímu vlivu a expanzi Moskvy a Teheránu v oblasti. Ale západní státy nedodávají jen zbraně (za které Ázerbájdžán platí), ale rozvíjejí i obchodní vztahy, která napomáhají ekonomickému růstu země, a tím i její stabilitě, což je důležité pro obyvatelstvo, jehož životní úroveň je mnohem vyšší než Arménii.

I české firmy v minulosti ve spolupráci se zahraničními partnery dodaly do Ázerbájdžánu vojenskou techniku, a to zcela legálně, čímž napomáhají čelit ruským a íránským aktivitám o oblasti. Neexistují žádná embarga či omezení na dodávky obranných technologií do Ázerbájdžánu, ale česká média ochotně a opakovaně přebírají ruské propagandistické argumenty, že se dodávkami zbraní zvyšuje napětí v oblasti a porušují se embarga a omezení (která jsou ovšem jen ruským překrucováním faktů). Přitom konfliktní prostředí vytváří a udržuje právě Moskva, která si tak může zachovat mocenský vliv na bývalých sovětských územích. Rusku samozřejmě také vadí narušování jeho monopolu na dodávky vojenské techniky v této oblasti, kritikou dodávek obranných technologií Ázerbájdžánu tak česká média napomáhají ruským zbrojním podnikům, které jsou samozřejmě přímo či nepřímo ovládány ruským státem.

Arménie však neokupuje jen Náhorní Karabach, ale také další části ázerbájdžánského území, a to ze zcela zištných pohnutek. Náhorní Karabach totiž nikdy přímo nesousedil s Arménií, proto arménští ozbrojenci zabrali i další ázerbájdžánské oblasti, aby bylo vůbec možné toto okupované území ovládat z Arménie. Arménie slouží Moskvě jako nástroj destabilizace regionu a udržování konfliktního prostředí, díky čemuž se může navenek pasovat do role prostředníka mezi znesvářenými stranami a mít tak silný vliv v oblasti. Ázerbájdžán je naproti tomu nezávislou zemí, která buduje fungující státní infrastrukturu, prosperující ekonomiku i společnost. Ázerbájdžán je například nejvíce tolerantní islámskou zemí na světě, kde mají ženy i muži naprosto stejná práva a je zaručena svoboda vyznání a náboženská tolerance. Důkazem může být největší čistě židovské osídlení mimo Izrael ležící v kraji Guba.

psali jsme: Papež František: Vraždění Arménů za první světové války byla genocida

Ázerbájdžán usiluje o to mít dobré vztahy se Západem i s dalšími státy, a to v rovině politické spolupráce i ekonomiky. Důkazem je i zpráva Světového ekonomického fóra (WEF), ze které vyplívá, že Ázerbájdžán je 35. nejvíce konkurenceschopnou ekonomikou ze 137 zemí a nejkonkurenceschopnější ze všech bývalých sovětských republik. Pro srovnání, Česko je v tomto žebříčku na 31. místě, Španělsko 34., Rusko 38., Polsko 39., Itálie 43., Slovensko 59., Maďarsko 60. a Arménie na 73. místě v pořadí. Mezinárodní podnikatelská komunita, která působí v Ázerbájdžánu, podle zprávy WEF o globální konkurenceschopnosti 2017–2018 považuje za nejsilnější faktory bezpečnost a stabilitu vlády a politického prostředí.

Podle žebříčku souhrnného indexu rozvoje Světového ekonomického fóra je Ázerbájdžán s indexem 4,69 před Spojenými státy (4,6), Izraelem (4,51), Španělskem (4,40) či Itálií (4,31), Polskem (4,61), Ruskem (4,20) atd. Pro srovnání Česká republika má vyšší index (5,09), Arménie ovšem pouhý 3,66. Roste i turistický ruch, což svědčí o pozitivním vnímání Ázerbájdžánu v zahraničí. Zahraniční turisté, kteří přijeli do Ázerbájdžánu v roce 2017, utratili 1,3 miliardy USD, pro srovnání v Česku částka přesahuje 6 miliard USD. I přes tato fakta ruská, potažmo arménská propaganda často nelegální okupaci ázerbájdžánského území bagatelizuje údajnými problémy s dodržováním lidských práv v Ázerbájdžánu. Přitom právě arménské politické kruhy se vyznačují klanovými strukturami, klientelismem a masivním potlačováním politických i národnostních odpůrců. Příkladem je etnická čistka v Náhorním Karabachu, kde nyní v podstatě nežijí žádní Azeři.

 

 

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace