Elitní špionku nevypátral ani Hitlerův ,,lyonský řezník". Kulhající dáma s dřevěnou nohou jako postrach nacistů

Elitní špionku nevypátral ani Hitlerův ,,lyonský řezník&quote;. Kulhající dáma s dřevěnou nohou jako postrach nacistů
Autor fotografie: Wikimedia Commons, volné dílo|Popisek: Virginia Hallová
28 / 02 / 2023, 10:00

Jednou z nejznámějších špionek ve druhé světové válce byla Američanka Virginia Hallová. Byla důležitou součástí britské SOE (Special Operations Executive) a také americké OSS (Office of Strategic Services).

Zpravodajkyně, špionka a odbojářka Hallová představuje v historii světové špionáže skutečný úkaz. Ovládala několik světových jazyků, po nehodě při lovu přišla o část levé nohy a musela nosit dřevěnou protézou, za což si později vysloužila přezdívku ,,kulhající dáma". Hallová také ke konci války vedla malý odbojový tým, který neohroženě útočil na Němce.

Hallová se narodila v roce 1906 do rodiny bankéře a sekretářky. dostalo se jí velmi dobrého vzdělání, kde projevovala svou bystrost, znalosti a také psala do univerzitních novin. Připravovala se na kariéru velvyslankyně, ale její sen se bohužel nesplnil, v té době bylo z personálu diplomatické služby pouze 6 žen z celkového počtu 1500. Její kariéra začala na americkém velvyslanectví ve Varšavě, kde jí byla svěřena úřednická pozice. Hallová sloužila také v Tallinu, Vídni či Izmiru, kde došlo k již zmíněné nehodě, kdy přišla o část dolní končetiny. Právě tento hendikep znamenal limitující faktor v dalším možném kariérním postupu.

Na Hallovou tak čekala jiná, poněkud dobrodružnější štace. V druhé světové válce si ji vytipovala britská SOE a Hallová se neohroženě pustila do životu nebezpečných misí. Její zásluhou byla v roce 1941 založena odbojová síť ve vichistické Francii. Hallová navázala kontakty s předními činiteli francouzského odboje, kterému různým způsobem pomáhala. I když se začala smyčka kolem ní povážlivě utahovat, ve Francii působila ještě přes rok., takže její zakonspirování muselo být ještě důslednější. Z Francie se dostala do Španělska, kde na ni čekalo zatčení, nicméně byla propuštěna a během svého pobytu vyhledávala úkryty pro agenty SOE.

V listopadu 1943 se vrátila do Velké Británie, nicméně se rozhodla přejít k americké OSS. V ní však zpočátku panovala vůči ní nedůvěra v její schopnosti - měla hendikep, navíc byla žena. Nedůvěra se ale postupně vytratila. Hallové byla svěřena úloha bezdrátové operátorky po boku jejího mužského kolegy. Záhy Hallová sama převzala iniciativu a ukázala se, že je neohroženým lídrem, který plní nejen zpravodajské úkoly, ale také odbojové a pomáhá organizovat i diverzní akce proti nepříteli. Svůj zápal následně ukázala znovu ve Francii, kam se vrátila.

Tam po ní pátralo intenzivně gestapo, které znalo její podobu i její tělesný hendikep. Jenže na Hallovou si nepřišlo a jeho pátrání po odhodlané bylo neúspěšné. A zdatnou zpravodajku nedokázal vypátrat ani obávaný Nikolaus ,,Klaus" Barbie, který nechvalně proslul svou krutostí vůči Židům, jež trýznivě a pomalu zprovozoval ze světa.

Hallová pohybovala po francouzském venkově jako prostá nenápadná žena, tak pravidelně ucházela pozornosti gestapa. Naopak toho Hallová využila a organizovala důležité operace na francouzském území. V závěru své mise také velela malému odbojovému týmu, který prováděl úspěšné destrukční operace.

Po skončení války, kde se Hallová nad očekávání osvědčila, pracovala jako zpravodajka v Evropě. Do USA se vrátila v roce 1950. Zakrátko se jí otevřely nové kariérní možnosti a Hallová začala v CIA (nástupkyně OSS) stoupat. CIA ji jako zpravodajského důstojníka pověřila prací v západní Evropě, kde měla činit přípravy na sabotážní a odvetné akce, kdyby byl tento prostor obsazen SSSR. Jenže po kariérním vzestupu přišel následný pád. Protože se dostala do vážného sporu se svým nadřízeným, musela zbytek svého produktivního života strávit kancelářskou prací.

Hallová odešla do důchodu v roce 1966 a nikdy veřejně nemluvila o tom, co zažila. O 16 let později umírá v Marylandu ve věku 76 let. Jednalo se o velmi vytěžovanou špinoku a zpravodajkyni, která přispěla řadou úspěšných operací v rámci odbojové činnosti zejména ve Francii k porážce německého nepřítele.

Zdroj: history.com

Tagy článku