Leningrad odolal hitlerovským hordám, ne však nenávisti Stalina

Leningrad odolal hitlerovským hordám, ne však nenávisti Stalina
Autor fotografie: By Ebert Georg - https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/2548/, Public Domain|Popisek: Němečtí vojáci v hořícím Leningradu
24 / 09 / 2023, 10:00

Leningrad a jeho vůdci získali nesmírný respekt a podporu veřejnosti díky vítězství v hrdinském obležení Leningradu. Stalin i Malenkov nenáviděli každého, kdo se narodil a vzdělával v Leningradu, a proto zorganizovali a provedli útok na leningradskou elitu oslabenou smrtí ideologa Andreje Ždanova, který byl spolupracovníkem Stalina a mocným komunistou.

V srpnu 1948 tak začalo definitivní zúčtování s mocnými lidmi města, které vzdorovalo Hitlerovi, ale stalinské nenávisti podlehlo.

Malenkov, který měl nevyřízené účty s již mrtvým Ždanovem ve spolupráci s Berijou přesvědčili paranoidního Stalina, že lidé v Leningradu mu nejsou loajální. Zatýkání leningradských vůdců začalo v březnu 1949. Popkov a další leningradští vůdci byli obviněni ze snahy vytvořit Komunistickou stranu Ruska se sídlem v Leningradu podle vzoru jiných unijních republik a také převést vládu SSSR do města na Něvě.

Berija a Malenkov společně s Abakumovem zorganizovali masivní soudní přelíčení v Leningradu a Moskvě, které byly následovány popravami jejich soupeřů, kdy byli zabiti všichni vůdci leningradští vůdci a spojenci zemřelého Ždanova. Tisíce obyčejných lidí byly po Stalinově schválení zavřeny v pracovních táborech, tzv. gulazích.

Stalinův věrný spojenec Malenkov osobně nařídil zničení Muzea obléhání Leningradu a prohlásil 900denní obranu Leningradu za „mýtus navržený zrádci, který se snaží zmenšit velikost soudruha Stalina“. Malenkov současně nahradil veškeré komunistické stranické a správní vedení v Leningradu provinčními komunisty loajálními Stalinovi.

Po Stalinově smrti se Malenkov stal na dva roky předsedou rady ministrů SSSR a tento zločinec osobně odpovědný za mnoho zločinů spáchaných komunistickou stranou vůči vlastním národům se pokusil v roce 1957 spolu s dalšími pohrobky Stalina svrhnout Nikitu Chruščova, což se mu nepovedlo a odešel do vyhnanství v Kazachstánu. Umírá v roce 1988 v Moskvě.

Lidská zrůda Berija byl v roce 1953 odsouzen za 357 znásilnění a popraven. Abakumov byl za účast na likvidaci leningradských komunistů popraven v roce 1954.

Jednou ze zvláštností Leningradské aféry bylo, že nebyli pronásledováni pouze straničtí funkcionáři, ale také Sovět, Komsomol, vedoucí odborů a jejich rodinní příslušníci. Na městských univerzitách se konaly očisty, během nichž přišlo o práci mnoho slavných vědců. Stovky titulů knih a brožur byly zakázány a odstraněny z knihoven.

Zdroj: therussianreader.com, histrf.ru

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.