Maršál Radecký - tradiční setkání u pomníku v Lapidáriu (13. listopadu 2018)

Maršál Radecký - tradiční setkání u pomníku v Lapidáriu (13. listopadu 2018)
29 / 10 / 2018, 16:00

Pozvánka na setkání Spolku Radecký, který usiluje o obnovení pomníku maršála Josefa Václava Radeckého z Radče (1766-1858), jenž stál do roku 1921 na Malostranském náměstí, a dodnes je uložen v Lapidáriu Národního muzea na Výstavišti. Setkání začne tradičně v 17 hodin v pondělí 13. listopadu.

Spolek Radecký Praha s přátelskou podporou Řádu svatého Jiří (evropského Řádu Domu Habsbursko-Lotrinského), Národního muzea a  Tradičního pěšího pluku č. 28 Praha si Vás dovolují pozvat na tradiční setkání u pomníku maršála Josefa Václava hraběte Radeckého z Radče v Lapidáriu Národního muzea v Praze na Výstavišti v Holešovicích u příležitosti 160. výročí úmrtí Josefa Václava hraběte Radeckého z Radče 5. ledna 1858 a odhalení jeho pražského pomníku 13. listopadu téhož roku.

Setkání začne tradičně v 17 hodin v pondělí 13. listopadu. Na programu je po úvodním slově předsedy našeho spolku a císařské hymně pozdrav Řádu sv. Jiří, slovo PhDr. Milana Nováka O.S.G.M., osobního adjutanta JCKV Karla Habsburského a přednáška Mgr. et Mgr. Petra Nohela, PhD na téma Historické kořeny Radeckých z Radče. Setkání zakončíme společným přípitkem ke cti Maršála Radeckého z Radče v Habsburském sále Lapidária u bronzového sousoší sochařů Josefa a Emanuela Maxových. Ukončení setkání je plánováno na 19,00 hod.

Radecký je mimořádnou osobností našich vojenských dějin. Jako mladý nadporučík kyrysníků bojoval v roce 1788 s Turky. Utkal se s revoluční Francií během první (1792-1797), druhé (1798-1802), třetí (1803-1805), páté (1809) i šesté (1813-1814) koaliční války. Po porážce v roce 1809 byl jmenován náčelníkem generálního štábu a provedl řadu významných reforem armády. Ve své roli se pak účinně podílel na Napoleonově porážce v bitvě u Lipska.

Od roku 1829 byl velitelem pevnosti Olomouc, k sedmdesátým narozeninám byl v roce 1836 císařem Ferdinandem jmenován do hodnosti polního maršála. V roce 1848 byl znovu povolán na italskou frontu, kde porazil vojska italských revolucionářů a sardinského krále v bitvách u Custozy a Novary. Po vítězství  byl jmenován místodržícím v Miláně, kde také ve věku 92 let zemřel v důsledku banálního úrazu. Jeho role v Itálii je dávána do souvislosti s odstraněním pomníku, který měl být nedobře vnímán italským velvyslanectvím.

Na webu Spolku Radecký radecky.org se lze seznámit mj. se zajímavou polemikou na téma pomníku v souvislosti s nedávnými debatami o pomníku maršála Koněva. Ten svůj pomník v Praze má. Maršál Radecký nikoli.

Tagy článku