Masakr Židů posvěcený nacistickým aparátem. Během Křišťálové noci policie nezasahovala, místo toho přihlížela zkáze

Masakr Židů posvěcený nacistickým aparátem. Během Křišťálové noci policie nezasahovala, místo toho přihlížela zkáze
Autor fotografie: Bundesarchiv, Bild 146-1970-083-42 / CC-BY-SA 3.0|Popisek: Následky Křišťálové noci
09 / 11 / 2022, 10:00

9. listopadu 1938 proběhla tzv. Křišťálová noc, protižidovský pogrom v Německu, Rakousku i dříve připojených sudetských oblastech. Specifikem pogromu byl fakt, že bezpečnostní složky jej kryly a na příkaz nezasahovaly.

Když se dostal Adolf Hitler dostal v lednu 1933, bylo jasné, že v Německu zvítězí i nacionálně socialistická ideologie, která je z podstaty rasová. Po roce 1933 již pro německé židy přestávalo být bezpečno, nicméně první opatření proti nim se rozbíhaly pozvolna. Židům byl postupně odepírán vstup na některá veřejná prostranství, institucí, byly jim činěny různé administrativní překážky. Židé byli rovněž vylučováni z kulturního či hospodářského života. Opatření se však samozřejmě na druhé straně nedala srovnat s těmi válečnými, když už byli Židé programově fyzicky likvidováni ve vyhlazovacích koncentračních táborech.

Protižidovská opatření tak byla po roce 1933 dávkována postupně a Hitler úmyslně a pozvolna zasíval nenávist k tomuto národu. Podněcování nenávisti proti židům, kteří se stávali občany druhé kategorie, zažilo svůj první pomyslný vrchol v listopadu 1938. Nacistům se naskytla vhodná záminka, když byl spáchán atentát na sekretáře německého velvyslanectví v Paříži, Ernsta vom Ratha, který spáchal 17letý židovský mladík Herschel Grynszpan 7. listopadu 1938. Von Rath útok nepřežil a o dva dny později umírá. Na jeho pohřeb se osobně dostavil Adolf Hitler.

                                   

                                                                           Video: YouTube

Událost podnítila ještě více nacistický hněv a vrcholní představitelé diktátorského režimu se chystali na důraznou odpověď, která počítala s formou kolektivní viny. Ministr říšské propagandy a zavilý nacista Joseph Goebbels incident účelově využil k protižidovské štvanici v novinách, rozhlasu a veřejnosti. Bylo jasné, že tento hněv se dal v daný moment uhasit pouze velkým pogromem, za který měli Židé tvrdě zaplatit.

Ten 9. listopadu 1938 skutečně v Německu, Rakousku a Sudetech nastal. Ještě předtím bylo závazně nařízeno policii a hasičům, aby v žádném případě nezasahovaly a nechaly pogromu volný průběh. Na jeho průběhu se podílely oddíly SA, ale i běžní němečtí občané, v nichž byla zaseta propagandou nenávist k Židům. Ti byli během Křišťálové noci zabíjeni, jejich obchody rabovány, stejně jako domovy, zapalovány byly i synagogy a ničeny židovské symboly. Židé navíc byli proti násilí absolutně bezmocní, protože, jak víme, policie nezasahovala a úřady jen nečinně přihlížely protižidovskému infernu. Hasiči dělali svou práci jen tehdy, když hrozilo v důsledku pogromu poničení i ,,árijského majetku."

Pogromu padla za oběť necelá stovka židů (některé zdroje uvádějí i přes 100), okolo 30 000 byla internována do koncentračních táborů. Bylo vypáleno více než 100 synagog, poničeno přes 7 000 židovských obchodů. A co více - byli to právě Židé, kteří museli za škody způsobené jednotkami SA zaplatit, a to souhrnně částku 1 miliardu říšských marek.

Po šokujícím pogromu se Židé začali z Německa masově vystěhovávat, protože pro ně již v zemi nebylo v žádném případě bezpečno. Mnoho Židů si navíc po Křišťálové noci uvědomilo, že antisemitismus není jen ,,dočasný," ale bude pokračovat dál, v ještě zostřenějších formách. Křišťálová noc ve svém důsledku předznamenala blížící se genocidu Židů, která byla formálně vtělena do nacistického plánu na konečné řešení židovské otázky (Endlösung), formulovaném na nechvalně známé konferenci ve Wannsee v roce 1942, které předsedal Reinhard Heydrich.

 

Zdroj: history.com

Tagy článku