Měl se stát knězem, místo toho vraždil Židy. To spalování trvalo moc dlouho, postěžoval si

Měl se stát knězem, místo toho vraždil Židy. To spalování trvalo moc dlouho, postěžoval si
Autor fotografie: Wikimedia Commons, volné dílo|Popisek: Rudolf Höss
31 / 10 / 2022, 10:00

Rudolfa Hösse můžeme zařadit k předním válečným nacistickým zločincům. Jako velitel koncentračního tábora Auschwitz u Osvětimi má na rukou krev mnoha Židů.

Rudolf Höss se narodil v přísně katolické rodině, která hraničila s fanatismem. Jeho otec byl pedantického ražení a vyžadoval bezmeznou poslušnost svého syna. Mladý hoch tak byl vychován tak, aby vždy poslouchal příkazy nadřízených lidí. I když si Rudolfův otec přál, aby se stal knězem, jeho přání se mu nakonec nevyplnilo. Bylo tomu přesně naopak.

Höss narukoval v roce 1916 do války, zúčastnil se mimo jiné bojů v Turecku, Palestině či Iráku a za svou statečnost získal získal Železný kříž I. a II. třídy. Po válce se stal členem Freikorpsu, pravicové polovojenské organizace v Německu, vystoupil z katolické církve a místo toho se dal do služeb NSDAP. Později také Höss posílil řady SS, k čemuž jej přesvědčil osobně Heinrich Himmler.

Höss se stal členem SS-Totenkopfverbände a v prosinci byl odvelen do koncentračního tábora Dachau. Sloužil nejprve jako řadový strážce, později jako velitel bloku (Blockführer). Příslušné instrukce, jak se má chovat, mu dal nelítostný Theodor Eicke, který osobně provedl popravu Ernsta Röhma v roce 1934 v rámci vyřizování účtů s opozici v oddílech SA. V roce 1938 se Höss přesunul do koncentračního tábora Sachsenhausen, kde vykonával funkci adjutanta velitele tábora a posléze sloužil jako jeho vedoucí.

Höss hrál jednu z ústředních figur při budování nově vznikajícího koncentračního tábora Auschwitz. Původně velel táboru Auschwitz I - Stammlager (kmenový tábor), později se táborový komplex značně rozrostl (zejména o Auschwitz II-Birkenau a Auschwitz III-Monowitz, ale také řadu pobočných táborů). V prvních letech byl tábor určen zejména pro polské politické vězně.

V roce 1941 byl Höss Himmlerem pověřen přetransformovat Auschwitz na největší vyhlazovací tábor. Höss koordinoval výstavbu plynových komor a krematorií, aby byly maximálně efektivní v zabíjení vězňů. Co se týče prvních pokusů s Cyklonem B, vzpomínal pak během Norimberského procesu na ně takto: ,,Do té doby ani já, ani Eichmann jsme nedovedli najít způsob, jak je budeme hromadně popravovat. Mělo být k tomu sice použito jakéhosi plynu, ale nebylo známo, o jaký plyn jde a jak ho užívat. Těmito pokusy jsme nalezli současně plyn i způsob postupu..."

Höss se ukázal být nelítostně smýšlejícím nacistou, který razil heslo účel světí prostředky. V květnu 1944 se podílel na akci související s likvidací asi 400 000 maďarských Židů. To se už se však blížil konec války a s ní i konec Hössovy pochybné ,,kariéry". V roce 1946 byl zajištěn Brity a stanul u Norimberského tribunálu v procesu s Ernstem Kaltenbrunnerem. Později byl převezen k soudu do Varšavy, který jej shledal vinným z válečných zločinů a odsoudil k absolutnímu trestu. Höss byl 16. dubna 1947 ve věku 45 let oběšen.

Nutno dodat, že Höss byl jedním z mála velitelů, kteří nezapírali vinu a dokonce se k ní i přiznali. Höss také popisoval, jak probíhalo zabíjení vězňů v Osvětimi: „Samotné usmrcování trvalo nejkratší dobu. Za půl hodiny jsme mohli vyřídit 2 000 lidí, ale spalování trvalo strašně dlouho. Zabíjení bylo lehké, nebylo třeba ani stráží, aby je nahnali do komor; šli tam dobrovolně, protože si mysleli, že se jdou sprchovat; místo vody jsme pak pustili jedovatý plyn. To všechno šlo velmi rychle.“

Zdroj: history.net, Wikipedia

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.