Mezi ,,viníky" druhé světové války patřila Versailleská smlouva. Pomohla Hitlerovi k moci

Mezi ,,viníky&quote; druhé světové války patřila Versailleská smlouva. Pomohla Hitlerovi k moci
Autor: https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Soubor:Versaillesk%C3%A1_smlouva.jpg
29 / 06 / 2018, 10:30

Versailleská mírová smlouva byla jednou z mírových smluv, jež byla podepsána s Německem jakožto poraženým státem v první světové válce. Na dlouhou dobu měla ovlivnit politickou, společenskou i ekonomickou podobu Německa.

Versailleská smlouva, podepsaná před 99 lety s Německem, byla podle mnohých historiků jednou z příčin vypuknutí nového, ještě strašlivějšího konfliktu, než byla první světová válka. Ovlivnila velkou měrou jednotlivými články politickou, společenskou i ekonomickou podobu Německa ve Výmarské republice.

Smlouva jasně vymezila v článku 231, že Německo a její spojenci (Ústřední mocnosti) jsou viníkem války, mají nezpochybnitelnou zodpovědnost za lidské a materiální škody. Versailleská smlouva uložila Německu pivonnost zaplatit reparace ve výši 269 miliard zlatých marek, což byla v té době astronomická částka. Později byla tato suma snížena na 132 miliard zlatých marek.

psali jsme: Churchill má na rukách krev jako Hitler či Stalin

Byly také vymezeny poválečné hranice Německa, ale co bylo nejdůležitější, a s čímž se pozdější diktátor Adolf Hitler nesmířil, bylo omezení armády na 100 tisíc mužů, zákaz budování ponorek, loďstva, modernizace zbraní včetně leteckých, zrušena byla všeobecná branná povinnost, zákaz postihl i německé vojenské letectvo. Navíc Porýní bylo na pravém břehu Rýna demilitarizováno, levý břeh okupovala vojska států Dohody. Těmito ,,drastickými" opatřeními mělo být docíleno toho, aby Německo již nikdy neiniciovalo žádnou válku, protože k ník ní prostě nemělo mít prostředky.

Německo také přišlo o své kolonie ve prospěch Britů a Francouzů. Důležitou součástí Versaillské smlouvy byly územní ztráty Německa. Nejdůležitější z nich byly tyto: Francouzi získali od Německa Alsasko-Lotrinsko. Ve prospěch Polska ztratilo Německo Horní Slezsko, východní a západní Prusko a strategicky důležitý Gdaňsk, ve prospěch Dánska pak část Šlesvicka, Československu pak připadlo Hlučínsko. Oblast Sárska měla být ontrolována Společností národů a po 15 letech měl proběhnout plebiscit mezi Německem a Francií, komu má toto území definitivně připadnout.

psali jsme: Vánoční zázrak v zákopech během první světové: Vojáci si podávali ruce a zpívali

Tyto podmínky se staly zdrojem trvalé frustrace zejména NSDAP a jejího čelného představitele Adolfa Hitlera, který po nástupu moci v lednu 1933 nejenže obnovil brannou povinnost, přestal platit reparace, ale obsadil v roce 1936 i demilitarizované Porýní, na což západní spojenci nijak nereagovali. Pro Hitlera bylo odstranění potupných versailleských podmínek prioritou. To se už ale hroutil evropský bezpečnostní systém, kdy se hlavně Francie a Velká Británie chtěly za každou cenu vyhnout válce a porušovaly ostentativně své spojenecké závazky. Tak se podařilo Hitlerovi vyvolat ještě rozsáhlejší celosvětový konflikt, než jakým byla první světová válka. 

Versailleská smlouva podle mnoha historiků vlastně podhoubím, na němž postupně rostly zárodky druhé světové války. Německo totiž nebylo jediným státem, který žádal revizi Versailleské smlouvy, respektive později její zrušení. Trvale frustrováno bylo i Maďarsko, s nímž se podepsala Trianonská smlouva v roce 1920. Nejvyšší političtí představitelé tak silovali ve 20. a 30. letech o revizi Trianonské smlouvy. I když podepsání Versailleské smlouvy s Německem a její tvrdá jednotlivá ustanovení byla krokem logickým, Německo se s jejím přijetím nikdy nesmířilo. Její zdrcující kritika byla jednou z příčin, proč se dostal Hitler k moci.

Nepřehlédněte na Security magazínu: Technologie - nejnovější ,,vychytávky" ze světa vědy a techniky. Od futuristických zbraní až po bojové drony. S námi víte více

 

Zdroj: britannica.com

 

 

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace