Mogami – prokletý křižník japonského císaře

Mogami – prokletý křižník japonského císaře
Autor fotografie: Autor fotografie neznámý – Warship Photo Gallery, Volné dílo|Popisek: Křižník Mogami v roce 1934
25 / 11 / 2022, 10:00

Námořníci byli od nepaměti pověrčivá cháska. Muži vydaní na milost a nemilost oceánům si vytvořili mnoho pověr a mýtů. V pondělí se nevyplouvá a jsou tzv. prokleté lodě provázené smůlou od jejich vyplutí až po tragický konec. Japonský křižník Mogami k nim patřil.

Křižník Mogami byl postaven podle londýnské námořní smlouvy z roku 1930. Výtlak lodi byl 13 440 tun, dosahovala maximální rychlosti 35 uzlů a vedle 10 děl hlavní ráže 203 mm disponovala i 12 torpédomety ráže 610 mm Long Lance s dlouhým dosahem.

Video: YouTube

Mogami nesla posádku 850 mužů, kterým byl zajištěn maximální komfort včetně klimatizace, kovových postelí nebo kvalitní kuchyně. Po palubách byly rozmístěny fontánky s pitnou vodou a stejně jako všechny japonské lodě měla i Mogami několik schránek na okurky v různých částech lodi, protože pečlivým studiem se zjistilo, že posádka, která jí denně okurky, byla efektivnější než ta, která je nejedla.

Službu zahájila Mogami poněkud nešťastně, když na konci roku 1935 byla silně poškozena tajfunem a musela projít masivními opravami v suchém doku.

Mogami získala pověst nešťastné lodi, a že to byl fakt, svědčí i událost, která se odehrála během bitvy v Sundském průlivu, kdy Mogami společně s Mikumou kryla japonské vylodění v Bantamském zálivu na Jávě. Přibližně 50 japonských transportních lodí vykládalo námořníky, když na ně zaútočily křižníky USS Houston a HMAS Perth prchající z Jávy před postupujícími Japonci. Transport si zavolal Mogami a Mikumu na pomoc.

Mogami vypálila šest torpéd na spojenecké lodě, salva zaznamenala několik zásahů a potopila pět cílů. Bohužel to byla výsadková loď japonské armády Ryujo Maru, armádní transportéry Sakura Maru, Tatsuno Maru a Horai Maru a minolovka W-2. V teplém moři se rázem ocitl i generálporučík Hitsohi Imamura velící 16. armádě. 20 minut se držel kusu naplaveného dřeva, až ho vyzvedl projíždějící člun. Toto plavidlo přetížené těžkým vybavením se zabořilo do pláže, vyvrhlo vojáky a generála zpět do moře. Jakmile se promočený generál dostal na břeh, posadil se na hromadu bambusu a jeho pobočník k němu přikulhal a gratuloval mu k úspěšnému vylodění.

Velitel Shukichi Toshikawa, který velel 5. flotile torpédoborců, byl později vybrán, aby se jménem Imperiálního námořnictva za incident omluvil Imamurovi. Oslovil Imamurova náčelníka štábu, aby tak mohl učinit, ale hrozně ho tím vylekal…

"Neříkejte to generálu Imamurovi," odpověděl náčelník štábu polekaně. "Myslí si, že to udělal americký křižník Houston. Nechte mu zásluhy." USS Houston však nenesl žádná torpéda.

Později byl americký křižník s se svým australským souputníkem dostižen Japonci. HMAS Perth šel ke dnu dříve, několik minut po půlnoci 1. března, zatímco US Houston bojoval o skoro 12 hodin déle, než byl vydán rozkaz k opuštění lodi. USS Houston se potopil se stále vlající bojovou zástavou krátce po poledni 1. března 1942.

Zajímavostí je, že jeden z předválečných kapitánů křižníku USS Houston kontraadmirál Jesse Oldendorf se za potopení své lodi pomstil a Mogami v roce 1944 poslal ke dnu.
Mogami po bitvě v Sundském průlivu dál provázela pověst nešťastné lodi a během bitvy u Midway se srazila s další japonskou lodí Mikuma. Z místa srážky se křižník plížil rychlostí 12 uzlů a japonské lodě byly napadeny americkými střemhlavými bombardéry Marine Vought SB2U Vindivcator, z nichž jeden, který byl těžce poškozený protiletadlovou palbou, narazil do Mikumy.

Pak na Mogami a Mikumu zaútočilo osm bombardérů B-17, ale obě lodi se odmítaly nechat potopit a vlekly se dál nízkou rychlostí pryč.

V další fázi útoku 6. června se z letadlových lodí Enterprise a Hornet vrhlo na japonské lodě 57 střemhlavých bombardérů v doprovodu 20 stíhačů. Američané se domnívali, že Mikuma je bitevní loď a soustředili se na ni. Loď musela být opuštěna a někteří z japonských námořníků páchali harakiri. Známý je případ poručíka Masao Koyamy, který vytasil svůj samurajský meč a spáchal sebevraždu na přední věži Mikumy. V Japonsku se stal lidovým hrdinou.

Po odletu Američanů zůstaly na vlnách zdevastované lodě, kaluže hořící ropy a stovky námořníků ve vodě. Mogami se asi po 800 zásazích a se ztrátou 90 zabitých mužů odplížila do bezpečí a až do dubna 1943 podstupovala opravy a přestavbu na hybridní křižník nesoucí 11 hydroplánů. V květnu se vrátila na moře a nebyla by to nešťastná Mogami, aby se zase něco nestalo. Tentokrát narazila do tankeru a 8. června její čluny marně pátraly po přeživších z výbuchu bitevní lodi Mutsu v zátoce Hashirajima.

5. listopadu 1943 byla poškozena americkými bombardéry a znovu musela zamířit do opravy v loděnicích v Kure.

20. října 1944 Američané napadli Filipíny a 25. října byla Mogami a další lodě viceadmirála Nishimury, bitevní lodě Fuso, Yamashiro a 4 torpédoborce v úžině Surigao a řítily se proti americké přesile pod vedením výše zmíněného Jesse Oldendorfa. Torpédový útok poslal ke dnu bitevní loď Fuso a dva tropédoborce, Yamashiro se dostala pod palbu amerických bitevních lodí a po zásahu 4 torpédy a mnoha granátů šla ke dnu i s viceadmirálem Nishimurou.

Mogami po několika zásazích z děl amerických křižníků přišla o velení a společně s jediným přeživším torpédoborcem Shigure se pokusila uniknout směrem na jih. Během ústupu obě lodě narazily na skupinu viceadmirála Shimy, který v domnění, že se jedná o nepřítele nařídil útok torpédy. Když se obě japonské skupiny potkaly, Mogami se již jen vlekla a vypadala, že stojí, což vedlo ke srážce se Shimovou vlajkovou lodí, křižníkem Nachi.

Mogami tvrdošíjně ustupovala dál, ale americké těžké křižníky ji pronásledovaly, byla zasažena dalšími granáty a směrem k ní byla vystřelena i torpéda, která ale minula a loď pokračovala rychlostí 14 uzlů dál.

Ráno na Mogami zaútočilo 15 amerických letadel a rozstřílený křižník se konečně zastavil. V 10:30 dopoledne byl vydán rozkaz opustit hořící loď.

Křižník si ve své poslední bitvě vedl statečně, vydržel ztrátu svého kapitána a vyšších důstojníků, vydržel více než 100 zásahů granáty různých ráží, explozi vlastního torpéda, tři zásahy bomb a srážku s dalším křižníkem. Všechny kromě 20 důstojníků, 171 vojáků a jednoho civilisty z 850členné posádky Mogami zachránil torpédoborec Akebono, který Mogami dorazil jedním torpédem typu 93. Když se Mogami krátce po 13. hodině ponořila pod vodu, prý její posádka tísnící se na malém torpédoborci plakala.

Zdroj: warfarehistorynetwork.com, warhistoryonline.com

 

Tagy článku