Mohl být Bismarck efektivní hrozbou? Těžko. Hitler válce nerozuměl

Mohl být Bismarck efektivní hrozbou? Těžko. Hitler válce nerozuměl
09 / 10 / 2019, 10:00

Příběh bitevní lodi Bismarck poutá pozornost. Hovoří se o ní v superlativech. Její první a poslední mise jsou předmětem nekončícího zájmu. Většina autorů se shoduje v tom, že Bismarck byl skvělou zbraní. Pro minulou válku. Po bitvě je generálem, v tomto případě admirálem, každý. Ale mohla velká bitevní loď v moderní námořní válce, a v kontextu bitvy o Atlantik, uspět a mít užitečné výsledky? Těžko.

Ta srovnání jsou zejména v době sociálních médií nesmrtelná. Nejmodernější bitevní loď byla potopena díky nasazení obstarožních dvouplošníků. A jako obstarožní je i dnes zmiňuje úvod hesla Bismarck na Wikipedii. Jde o odkaz na šťastný zásah torpéda vypuštěného jediným z letounů Fairey Swordfish 825. námořní perutě z letadlové lodi Ark Royal. Zásah to nepochybně šťastný byl, a také poměrně hubený výsledek útoku devíti letounů. Osmi torpédům se bitevní loď, na svou velikost rychlá a obratná, dokázala vyhnout. Jednomu ne.

Ovšem co byl Swordfish? Torpédový bombardér zkonstruovaný počátkem 30. let, uvedený do služby v roce 1936, a vydržel v ní pro své kvality a schopnosti až do konce války. Byl to letoun odpovídající svými parametry době vzniku, ale především zbraň, která se během nadcházejícího konfliktu předvedla jako nepostradatelná a v námořním boji velmi efektivní. Nebylo na nich nic zastaralého; dvouplošná konstrukce jim umožňovala operace z malých lodí a v obtížných podmínkách. Objevily se později modernější a výkonnější stroje? Jistě.

A co byl Bismarck? Skvěle zkonstruovaná zbraň s velkými děly; koncepčně ovšem dávno za zenitem. Loď spuštěná na vodu v roce, kdy Swordfishe vstupují do služby. Padesát tisíc tun kvalitní oceli a technologií, dobře vycvičená posádka. Některé z jeho parametrů byly vskutku vynikající. Především rychlost. Měřit se v tomto ohledu mohl s nejmodernějšími americkými rychlými bitevními loděmi třídy Iowa, které byly v činné službě ještě počátkem 90. let. Ale jejich primárním úkolem byl doprovod operačních svazů letadlových lodí; a jejich letecké skupiny, nikoli 406mm děla, byly hlavní silou námořnictva. Rychlé bitevní lodě existovaly, aby podporovaly efektivní sílu. Bismarck sám podporu potřeboval, a mohl spoléhat jen na hladinové lodě, jichž měla ovšem Kriegsmarine ve srovnání s Brity nedostatek. A na leteckou podporu tam, kam dosáhla Luftwaffe z pozemních základen. Jeho protiletadlová výzbroj byla poplatná počáteční fázi války.

Jeho úkolem bylo totéž, čeho se s různými, a nijak oslnivými, výsledky, zhostily tzv. kapesní bitevní lodě, resp. těžké křižníky třídy Deutschland, resp. Lützow. Tedy působit proti lodní dopravě, přispět k izolaci Britských ostrovů. Rozhodně měl potenciál způsobit nežádoucí škody. A tomu potenciálu odpovídala reakce Královského námořnictva na jeho vyplutí. Lze ovšem s velkou mírou jistoty tvrdit, že dříve nebo později by podlehl, a to aniž by dosáhl výsledků odpovídajícím tomu, s jakými náklady byl sám vyroben a provozován. Můžeme se podívat na osud jeho sesterské lodi Tirpitz. Ta vstoupila do služby půl roku po potopení Bismarcku. A jistě vázala značné síly protivníka, které se snažily ji vyřadit. Ale to byl také prakticky jediný její přínos. Koncepčně zastaralá zbraň si jednoduše nemohla přímou konfrontaci dovolit, musela se skrývat a snažila se odolávat.

Německo si přes obrovský nárůst ozbrojených sil (na dluh, který měly splatit poražené země Evropy) nemohlo dovolit racionální námořní doktrínu, resp. jedinou racionální doktrínou byla neomezená ponorková válka. Bismarck byl produktem Hitlerovy megalomanie a omezenosti. A jako takový do jisté míry také prestižním cílem. A zejména po šťastném zásahu, kterým potopil bitevní křižník Hood, musel být potopen stůj co stůj. Protože potopen dříve či později, nebo zablokován v přístavech, by byl celkem nevyhnutelně. Střetl-li se přitom s obstarožním protivníkem, nebyl to Swordfish, byl to právě Hood.

Nejúspěšnější hladinovou lodí působící proti spojenecké lodní dopravě byl Admiral Scheer, křižník třídy Deutschland, se 110 tisíci tunami výtlaku potopených lodí, ovšem v roce 1940. Lepšího výsledku dosáhlo během války 25 kapitánů ponorek se zlomkem prostředků. Hladinové lodě neměly v pozdějších fázích konfliktu žádnou šanci uspět. A pro těžké hladinové lodě nemohla mít Kriegsmarine žádné smysluplné využití. Spotřebovávaly zdroje a vázaly část protivníkových sil. S takovou doktrínou námořní válku rozhodnout nelze.

Bismarck i Tirpitz byly technicky zajímavé, skvělé konstrukce. Letadlové lodě si Německo nemohlo dovolit. Jedna, kterou bezmála dostavělo, by byla zoufale nedostatečná. Německo nemělo prostor pro jejich nasazení; a tím hůře si mohly vést hladinové lodě. Není převratným závěrem, pokud řekneme, že celý projekt byl zcela nesmyslným plýtváním omezenými prostředky. Alternativní historie? Pokud by Hitler s Göringem nebyli ignoranti a pokračovali v létě roku 1940 v útocích proti letištím RAF, snad by vznikly podmínky pro úspěšný pokus o invazi do Británie. S Británií vyřazenou z války by se těžkým hladinovým lodím otevřel prostor k účinnějším operacím, a měly by také bezpečnější zázemí. Přispět k takovému vývoji ovšem neměly čím.

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace