Monstrózní bitevní loď South Dakota měla mít silnější výzbroj než legendární USS Iowa

Monstrózní bitevní loď South Dakota měla mít silnější výzbroj než legendární USS Iowa
03 / 11 / 2019, 10:00

Třída South Dakota z roku 1920 byla již ve výstavbě, když byla v roce 1922 podepsána Washingtonská smlouva, práce musely být zastaveny a trupy sešrotovány.

Kýly lodí, které měly podtrhnout rostoucí moc US Navy, byly založeny během roku 1920 a budoucí pýchy amerických námořníků měly nést jména BB-49 South Dakota, BB-50 Indiana, BB-51 Montana, BB-52 North Carolina, BB-53 Iowa a BB-54 Massachusetts. Ale za rozhodnutím o stavbě těchto monster stál i strach americké admirality, že Japonsko postaví svou vlastní verzi rychlých bitevních lodí, jako byla britská třída QE. Finální design byl připraven v roce 1918 a další úpravy zamraženy, i přes fascinaci amerického námořního personálu jedinou britskou jednotkou bitevního křižníku třídy Admiral, tedy HMS Hood, který měli možnost vidět během návštěvy v Londýně v témže roce. Bylo ale rozhodnuto pokračovat již navrhnutou cestou, tedy s loděmi o maximální rychlosti 23 uzlů.

Model lodi třídy South Dakota

Lodě o standardním výtlaku 43 200 tun (plném výtlaku 47 000 tun) měly nést hlavní výzbroj 12 děl 16“ 50 Mark 2 ráže 406 mm ve čtyřech třídělových věžích, dále pak 16 děl o ráži 152 mm. Délka lodi měla být 208,5 m a šířka 32,3 m.

Díky mohutné hlavní výzbroji, měla míst třída South Dakota hmotnost plné boční salvy 26 880 liber, což bylo o 2 580 liber více než největší americké bitevní lodě 2. světové války, slavné lodě třídy Iowa. V metrických jednotkách to je cca 12 192 kg proti 11 022 kg.

Na moři měly být bitevní lodě této třídy snadno identifikovatelné díky 4 komínům svedeným do jednoho tělesa, 12 kotlů a 4 parní turbíny disponovalo výkonem 60 000 SHP a maximální projektovaná rychlost lodi činila 23 uzlů.

Pancíř lodi měl výšku 5,2 metru a v horní části tloušťku 342 mm, která se zužovala na 203 mm vespodu. Hlavní dělové věže měly pancíř 457 mm na přední části, 254 mm na bocích a 229 mm zezadu.

Když bylo 2.2.1922 rozhodnuto o jejich zrušení, byly jednotky hotovy v řádech desítkách procent. Konkrétně BB-49 South Dakota z 38,5%, BB-50 Indiana z 34,7%, BB-51 Montana z 27,6%, BB-52 North Carolina z 36,7%, BB-53 Iowa z 31,8% a BB-54 Massachusetts z 11%.

BB-50 Indiana

Na rozdíl od nedostavěných bitevních křižníků Saratoga a Lexington nebylo dovoleno je použít jako základ pro stavbu letadlových lodí, ale stejně by byly limitovány nízkou rychlostí. V říjnu až listopadu 1923 bylo všech šest lodí prodáno k likvidaci.

Děla ráže 406 mm byla využita pro obranu pobřeží USA, kotle z lodi South Dakota byly využity pro modernizaci starších lodí US Navy.

Dělo pro třídu South Dakota

Zdroj: navypedia.org, history.navy.mil

 

Tagy článku