Nadšení ze stavebních úspěchů vystřídalo truchlení Karla IV. ze smrti milované ženy

Nadšení ze stavebních úspěchů vystřídalo truchlení Karla IV. ze smrti milované ženy
Autor fotografie: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Josef_Mathauser_-_Karel_IV._pokl%C3%A1d%C3%A1_z%C3%A1kadn%C3%AD_k%C3%A1men_k_nov%C3%A9mu_mostu.jpg|Popisek: Karel IV.
07 / 04 / 2018, 09:30

Po smrti Ludvíka Bavorského byla na sklonku roku 1347 uvolněna pozice římského císaře. Nový rok 1348 se tak pro jednoho z možných adeptů – římsko-německého a českého krále Karla IV. začal nést v atmosféře úspěchů a významných politických kroků.

Nejdříve bylo nutné, aby si král vytvořil sídlo, které by bylo pro něj jako budoucího císaře dostatečně representativní. Praha byla přesně tím ideálním místem, ze kterého by se nové centrum dalo vytvořit, avšak bylo ve srovnání s ostatními evropskými metropolemi poněkud malé a bez hlubšího vlivu. A proto 8. března 1348 nechal Karel IV. vydat zakládací listinu Nového Města pražského, které se připojilo ke stávajícímu Starému městu. Aby mohla být Praha dostatečně representativním a kulturním centrem Svaté říše římské, byla na sjezdu říšské a české šlechty 7. dubna 1348 vydána privilegia na stavbu první východoevropské vysoké školy, Karlovy Univerzity. Na sjezdu bylo mimo jiné českým zemím přisouzeno výlučné postavení v Říši a v textech se poprvé objevilo označení pro české území jako země Koruny České. A do třetice o dva měsíce později zahájil Karel IV. stavbu hradu Karlštejnu. Hrad neměl být pouze okrasou krajiny, ale měl plnit důležitou roli pevnosti, která měla chránit říšské klenoty a relikvie, posbírané po různých koutech Evropy vášnivým sběratelem Karlem.

psali jsme: Vydobyl nezávislost Čechů na Německu. Dnes uplyne 787 let od smrti krále Přemysla Otakara I.

Úspěchy první poloviny roku nahradily strasti poloviny druhé. Karel IV byl sice římsko-německým králem a tedy vhodným adeptem na císařskou korunu, ale Wittlesbachové v čele s Ludvíkovým synem začali vybírat jiného protikandidáta. Český král tak musel přemýšlet nad tím, jak situaci s německými soupeři vyřešit, ale vtom jej zastihla zpráva o náhlém skonu jeho milované ženy Blanky z Valois. Král byl na konci srpna 1348 zprávou naprosto zdrcen. Blanku si sice původně vzal pouze z politických a taktických důvodů, ale jelikož spolu oba vyrůstali, začali se mít záhy velmi rádi a vytvořili si spolu pevný a krásný vztah. Na úplném sklonku roku se navíc do Evropy dostala černá smrt, která začala masově zabíjet Karlovy poddané. Za původce moru byli označeni Židé a v celé říši se proti nim rozpoutaly pogromy.

psali jsme: Zastavil mongolského chána Bátú před Vídni a zachránil tak Moravu. Zapomenutý jednooký český král Václav I.

Původně nadějný rok 1348, který se začal v atmosféře stavitelských úspěchů a povýšení Českého království na vyšší úroveň, nakonec pro Karla IV nebyl tak dobrý. Český král byl ve při s Wittelsbachy o císařský trůn a jeho zemi stíhal příšerný dýmějový mor.

 

Nepřehlédněte na Security magazínu: Defence - tanky, lodě,  letadla, obrněné vozy. Jaké jsou nejnovější trendy ve zbrojním a obranném průmyslu? S námi víte více

 

 

Tagy článku