Napoleon a Josefína v Rueil-Malmaison – 4. Jubilé Impérial navštívilo více než 160 tisíc návštěvníků

Napoleon a Josefína v Rueil-Malmaison – 4. Jubilé Impérial navštívilo více než 160 tisíc návštěvníků
Autor fotografie: foto: Jean-Bernard Ruet|Popisek: Orlice a prapory 18. a 57. pluku řadové pěchoty
28 / 09 / 2022, 16:00

4. Císařské jubileum (Jubilé Impérial), které se konalo o víkendu 24. a 25. září 2022 v Rueil-Malmaison u Paříže, vzbudilo při příležitosti svého 10. výročí nebývalý zájem veřejnosti, když jej během víkendu navštívilo více než 160 tisíc návštěvníků. Podobně jako ročníků 2012, 2014 a 2017 se i letošního programu zúčastnily desítky napoleonských re-enactorů z České republiky. Vojensko-historické ukázky probíhaly v parku Bois Préau v prostoru pojmenovaném pro účely akce Austerlitz, tedy Slavkov.

Rueil-Malmaison na západním předměstí Paříže je známé především krásným zámkem Malmaison, který v roce 1799 zakoupila Joséphine de Beauharnais, manželka generála Bonaparta. Pozdější císař zde rád trávil čas a věnoval se přípravě svých velkých projektů, mj. redakci Občanského zákoníku. Naposledy pak zámek navštívil po návratu od Waterloo a právě z Malmaison se vydá na svou poslední cestu do přístavu Rochefort a přes Anglii do vyhnanství na ostrov Svaté Heleny.

V roce 2012 akce připomněla Napoleonovo tažení do Ruska z roku 1812, v roce 2014 byla věnována 200. výročí úmrtí císařovny Josefíny, v roce 2017 se program inspiroval 210. výročím tylžského míru, kterým po bitvě u Friedlandu skončila válka 4. protifrancouzské koalice, a mj. byl také formální tečkou za konfliktem mezi Ruskem a Francií, který kulminoval u Slavkova. Letošní program byl věnován době vzniku císařství, tedy atmosféře roku 1804.

Po celý víkend byla pro děti i dospělé připravena různá představení pořádaná v centru města, u zámečku Vertmont, v parku Bois-Préau a na zámku Malmaison samotném. Účastníci kromě Francie přijeli ve velkém počtu také z Belgie, Německa, České republiky, Itálie, Velké Británie, Polska, Rumunska, Lucemburska, Švýcarska, Kanady, Spojených států, a také z Ruska.

V roce 1804 Napoleon založil inovativní císařský dvůr, který nebyl ani napodobeninou Versailles, ani kopií dvora Svaté říše římské, ale spíše novou institucí čerpající ze zdrojů římské antiky, francouzské tradice a zvyklostí velkých evropských dvorů. Jedním z vrcholů císařského víkendu v Rueil-Malmaison bylo tzv. předávání orlic – ceremonie z 5. prosince 1805, při níž vojáci tři dny po Napoleonově korunovaci převzali orlice, Napoleon vybraný nový symbol nově ustaveného císařství, a prapory svých pluků a přísahali Napoleonovi věrnost.

V komentáři přitom v sobotu zaznělo, že jde o první rekonstrukci této ceremonie. Ve skutečnosti šlo o druhou rekonstrukci. První proběhla 5. prosince 2004 na schodech Dómu pařížské Invalidovny, a to u příležitosti 200. výročí v rámci programu připraveného Projektem Austerlitz 2005 a Středoevropskou napoleonskou společností.

Prapory, praporce nebo standarty nesené v rámci sestavy batalionu pěchoty nebo eskadrony jezdectva plní tři funkce. Jsou symbolem pluku a panovníka či státu, jejich předepsané pohyby pomáhají batalionu udržet či zaujmout vyrovnání na určené linii, a konečně jsou také orientačním bodem pro velícího. Při letošní ceremonii byly předány dvě desítky orlic a praporů. Napoleon svým vojákům řekl: „Vojáci, tady jsou vaše prapory! Tito orlové vám budou vždy sloužit jako místo pro shromáždění; budou všude tam, kde váš císař uzná jejich přítomnost za nezbytnou pro obranu svého trůnu a svého lidu. Přísahejte, že na jejich obranu obětujete své životy a svou odvahou je budete neustále udržovat na cestě k vítězství.“

Vrcholem programu letošní akce bylo defilé vojensko-historických jednotek a hudebních těles v ulicích Rueil-Malmaison v neděli dopoledne. Stovky vojáků Napoleonovy gardy, řadové i lehké pěchoty, spojenci z Velkovévodství varšavského, pěchota, jezdectvo i dělostřelectvo, a stovky hudebníků vedl Napoleon osobně v čele svého štábu. V roli se představil, během Jubilé Impérial počtvrté, Mark Schneider z Virginie, kterého dobře znají také návštěvníci vzpomínkových akcí na bitvy u Slavkova nebo u Znojma. Defilé přilákalo jen na trase více než 40 tisíc diváků. Na čele kolony pochodovala hudba Garde Républicaine.

Město Rueil-Malmaison financovalo celý program ze 100 % díky sponzorským darům. Partnerkou starosty města Patricka Olliera je Michèle Alliot-Marie, která v roce 2005, ve funkci ministryně obrany Francouzské republiky (2002-2007), navštívila (neoficiálně) rekonstrukci bitvy u Slavkova u příležitosti 200. výročí. S řadou účastníků letošního Císařského jubilea v Rueil-Malmaison se můžete setkat také při odloženém 210. výročí bitvy u Jeny (14. října 2022), a především pak během programu vzpomínkové akce Austerlitz 2022, 217. výročí bitvy u Slavkova, která proběhne 2.–4. prosince.

Zdroj: jubileimperial.fr; austerlitz.org

Tagy článku