Napoleonské války: 205. výročí bitvy u Chlumce (1813)

Napoleonské války: 205. výročí bitvy u Chlumce (1813)
09 / 08 / 2018, 13:00

Vedle Slavkova (1805) a Znojma (1809) je třetím místem významné události napoleonských válek na našem území Chlumec u Ústí nad Labem, resp. jeho široké okolí. V roce 2018 probíhají a ještě proběhnou 205. výročí událostí válečného roku 1813. Bitva u Chlumce, německy Kulm, je jednou z nejvýznamnějších bitev tažení. Rusko-prusko-rakouská koalice zde díky vítězství převzala strategickou iniciativu, kterou využila v rozhodující bitvě u Lipska v polovině října, a zastavila se až na jaře následujícího roku v Paříži. Ve dnech 31. srpna - 1. září proběhne u Chlumce vzpomínková akce 205. výročí, kterou pořádá město Chlumec ve spolupráci s Historickým spolkem města Bíliny, Spolkem vojenské historie Ústí nad Labem a agenturou Maja za finanční podpory Ústeckého kraje.

Vzpomínkové akce Kulm – Arbesau (Varvažov, odkazující na druhou bitvu svedenou zde 16.-18. září) se zúčastní cca 250 příznivců vojenské historie v dobových uniformách a také cca 30 koní a 15 děl, z toho 70 vojáků a 12 koní na francouzské straně, 180 vojáků (cca. 70 Rakušanů, 70 Rusů a 40 Prusů) a 18 koní na spojenecké. Cílem akce je připomenout významnou historickou událost, přiblížit obyvatelům a návštěvníkům regionu atmosféru a průběh válečných operací roku 1813. Akce navazuje na pochod části účinkujících z Terezína do Ústí nad Labem a šarvátku v Ústí nad Labem, které bylo v době bitvy obsazeno francouzskou posádkou.

Psali jsme: Chlumská řež - krvavá a neznámá Napoleonova bitva na českém území

V pátek v podvečer projde průvod městem Chlumec a proběhne krátká šarvátka v Chlumci. V sobotu jsou dopoledne na programu manévry jednotek, jejichž cílem bude příprava na hlavní bod programu – bitevní ukázku. Ta proběhne v sobotu odpoledne a její scénář je inspirován průběhem obou historických bitev.

Program vojensko-historické části akce

Pátek 31. srpna 2018

  • 21:00–21:45 Průvod v Chlumci a bitevní šarvátka na náměstí

Sobota 1. září 2018

  • 10:00–11:30 Výcvik a manévry jednotek, příprava na bitvu
  • 15:00–17:00 Dvě bitvení ukázky

Chlumec 2018

29.-31. srpna také proběhne v režii Historického spolku města Bíliny pochod po trase  Terezín – Ústí – Přestanov/Chlumec. Jedná se o pochod dobových rusko-rakouských vojsk k 205. výročí bitvy u Chlumce a Přestanova. Z Terezína pojedou  jízdní, přidají se povozy, pěší ruští a rakouští vojáci v dobových uniformách z let 1805-1813 a také vojáci trénu.

  • Středa 29.8. Ukázka secvičenosti jezdectva a pěchoty při formování kolony pěchoty a vozů do 14 hod. v Terezíně v opravené části pevnosti; poté odjezd směr Litoměřice.
  •  
  • Čtvrtek 30.8. Libochovany, ráno 8-9 hod. odjezd z tábora směr dále po cyklostezce č. 2, Církvice, Sebuzín, Střekov podhradí. Příchod kolem šesté hod. Prezentace vojska na hradě.
  • Pátek 31.8. kolem 12.30 hod. odjezd kolony z hradu po nábřeží pod mostem (cyklostezka) okolo soudu. Před soudem na travnaté ploše zformování kolony pro slavnostní pochod centrem Ústí/Labem k muzeu; cca 13.30-14.00 odchod centrem města k Mírovému náměstí. Od 15.00 menší ukázka střetnutí na Mírovém náměstí v Ústí.

Po ústupu z Ruska postavil Napoleon novou armádu a utkal se s postupujícími Rusy a Prusy, svými bývalými spojenci z donucení, kteří se po ruské katastrofě, resp. ještě v jejím průběhu, přidali na stranu cara Alexandra. Napoleon zvítězil v květnu 1813 ve velkých bitvách u Lüt-zenu a Budyšína a 4. června bylo uzavřeno příměří. Mírový kongres se konal v Praze od po-čátku června do poloviny srpna. Rakousko, politicky vedené pružným kancléřem Metternichem, se snažilo hrát roli prostředníka mezi Francií na jedné a Pruskem a Ruskem na druhé straně, přičemž mělo samozřejmě na mysli své vlastní mocenské zájmy. Bezvýsledné jednání skončilo vstupem Rakouska do války na straně protinapoleonské koalice, což zásadně vychýlilo poměr sil ve prospěch koalice. Napoleon ještě dokázal zvítězit u Drážďan (26. a 27. srpna).

Následně se u severočeského Chlumce střetla část Napoleonovy armády pod velením generála Vandamma, jenž do severních Čech pronásledoval koaliční síly ustupující od Drážďan. U Chlumce a Přestanova však Vandamme narazil na silné ruské uskupení a po dvoudenní bitvě a příchodu pruských jednotek generála Kleista se dostal do bezvýchodné situace a byl nucen kapitulovat. Bitva byla součástí podzimního tažení roku 1813, jež v říjnu vyvrcholilo bitvou národů u Lipska.

Bitvy se zúčastnilo na francouzské straně 32 tisíc mužů, na straně koalice na 16 tisíc v prvním dni a na 60 tisíce ve druhém; Francouzi ztratili na 5 tisíc padlých a raněných a 13 tisíc zaja-tých, celkové ztráty koaliční se blížily 11 tisícům. Zajat byl také velitel francouzského sboru, generál Vandamme, mj. účastník bitvy u Slavkova.

Napoleonovu situaci v Sasku komplikovaly také další prohrané bitvy Grossbeeren (23. srpna) Katzbach (26. srpna) a Dennewitz (6. září), a tak po zformování zbytků Vandammova sboru a jeho doplnění se císař pokusil 16. září o další průnik do Čech. Jeho vojska se po sestoupení z nakléřovského průsmyku střetla s rakouskými a pruskými vojsky ležícími u Telnic a Varvažova. Během bitvy vsi několikráte změnily držitele a postupně byly vypáleny. Části vojsk se podařilo proniknout k Žandovu, kde narazila na Rusy, avšak i zde byl francouzský postup zastaven. Bitvu řídil z Nakléřova osobně sám císař Napoleon. Po dvou dnech těžkých bojů se Francouzské oddíly stáhly zpět pře Krušné hory do Saska; 18. září 1813 byl posledním dnem pobytu císaře Napoleona na dnešním českém území.

Psali jsme: Napoleon Bonaparte: 249. výročí narození – Napoleonské dny 2018

Projekt Austerlitz a Středoevropská napoleonská společnost uspořádaly velkou vzpomínkovou akci před patnáci lety, jež byla věnována 190. výročí. Spolu s řadou partnerů z České republiky i zahraničí se pak podílely také na akci 200. výročí ve snaze o její důstojný průběh, atraktivitu programu a úspěch mezi návštěvníky i účastníky; 200. výročí v roce 2013 bylo mimořádně úspěšnou akcí, které se zúčastnilo 614 vojáků a 26 koní. Zahraničních účastníků tehdy přijel největší kontingent z Ruska a Běloruska (cca 120 osob), Polska (cca 50 osob), Německa (cca 40 osob) a Belgie (cca 30 osob). Scénář bitevní ukázky 200. výročí, která proběhla u Přestanova v sobotu 31. srpna 2013 je dostupný na webu austerlitz.org. Pořadatelům letošní akce přejeme úspěch.

Odkazy:

Tagy článku