Nejen Češi bojovali u Zborova

Nejen Češi bojovali u Zborova
03 / 07 / 2018, 13:00

Boj našich vlasteneckých legionářů, příslušníků ruské armády u Zborova proti rakouským a jinde i německým agresorům patří k slavným dnům české vojenské historie. Byl popsán už mnohokrát. Nicméně není příliš známo, že bitvy se zúčastnil rovněž belgický sbor obrněných automobilů, jehož příslušníci se pravděpodobně s našimi dobrovolníky a Čechy žijícími na Ukrajině setkali.

Neutrální Belgie byla počátkem první světové války napadena a obsazena německou armádou, přestože podpis německého císaře se skvěl, včetně jeho oficiální pečetě na listině garantující bezpečnost Belgie, stejně jako podpisy a pečetě řady reprezentantů jiných zemí. Belgická armáda ustoupila v ostrých bojích s přesilou na západ. Převážná část země byla brutálně okupována a německá armáda se tam dopustila řady válečných zločinů.

psali jsme: První moderní tank první světové války - Renault FT-17. Používalo jej i Československo

Nicméně již v roce 1914 se právě příslušníci malé belgické armády v exilu proslavili. Záložní poručík Charles Hencart, konstruktér automobilky Minerva dal na svoje náklady vyzbrojit kulomety a opancéřovat dva velké osobní automobily Minerva Tourer. Poté začal provádět první průzkum a diverzní akce s pomocí obrněných motorových vozidel v historii. Dne pátého září 1914 došlo u městečka Zammel k střetu mezi dvěma obrněnými Minervami a plukem zhruba 450 německých hulánů. Z nich bylo dvacet pět zabito, desítky raněny a zbytek uprchl. Na belgické straně padl bohužel právě poručík Hencart. Nicméně v té době již belgická armáda disponovala třiceti obrněnými automobily Minerva a SAVA, což z ní činilo světovou jedničku. Po ukončení manévrové války a vybudování zákopů od moře k hranicím Švýcarska ztratili Belgičané možnost výpadů na území obsazené nepřítelem.

V téže době telegrafoval ruský car Mikuláš belgickému králi Leopoldovi žádost o vyslání slavného sboru obrněných automobilů na pomoc Rusku. Celkem se přihlásilo 333 dobrovolníků, kteří dostali kožené uniformy módního salonu Madam Pagin a 56 různých vozidel. Do ruského Archangelska připlul belgický expediční sbor (Corps Expeditionnaire des Autos-Cannons-Mitrailleuses Belges en Rusie) 13. října 1915. Po přehlídce v Carské selu, kterou vykonal osobně car, byl vydán rozkaz, aby se belgický automobilní obrněný oddíl (Belgijskij broněvoj avtomobilnyj division) přesunul k IX. sboru do Haliče. Po přidělení skupiny ruských důstojníků, především tlumočníků se jednalo o pět baterií (oddíl byl veden jako dělostřelecký útvar) s 56 automobily, 20 motocykly Harley Davidson a Indian a 120 jízdními koly. Z aut byla tři obrněná velitelská, šest obrněných kanonových s námořním kanonem ráže 37 mm a jedním až dvěma kulomety a čtyři kulometná s dvojicí kulometů. Jednalo se o vozidla značek Minerva-Mors a Peugeot. Ostatní vozidla byla logistická, zajišťující transport potravin, pohonných hmot a maziv, munice, pojízdné dílny a ambulance. Kola využívala cyklistická rota, která nahrazovala pěchotu.

psali jsme: Dějiny mohly jít jinak: Britský voják ušetřil v první světové válce zraněného Hitlera. Ten mu zamával na pozdrav

Po nástupu ve Zbaraži dne 20. ledna 1916 byla zahájena cesta sboru po Ukrajině naplněná většími i menšími boji. Sbor nebyl zásadní posilou, protože ruská armáda měla v roce 1915 kolem 250 obrněných automobilů, nicméně znamenal silnou morální podporu. Příslušníci, především hlavní lékař se proslavili mnoha hrdinskými činy. Proto dostali celkem 104 řády Svatého Jiří. Šestnáct z nich padlo a v bojích byly zničeny tři obrněné automobily. Zajímavé je, že se setkali s českými vystěhovalci žijícími v tehdejším Rusku v Haliči a údajně i s našimi legionáři. Zmínka o Belgičanech se objevuje v jedné z legionářských publikací. Na přiloženém snímku z Belgického královského muzea je vidět nástup sboru před budovou, na níž je napsáno latinkou Sokol. Není co dodat.

Spolupráce s ruskou armádou se začala horšit po revoluci a převzetí moci bolševiky v roce 1917. Rozklad ruské armády vedl k tomu, že Belgičané, stejně jako čeští legionáři, mnohdy zachraňovali situaci a bránili otevřenou frontu opuštěnou ruskými vojáky. Navíc na Ukrajině docházelo ke střetům různých zájmových politických skupin od bolševiků až po různé místní nacionalisty a atamany. Nakonec bylo rozhodnuto o odchodu sboru z Ruska. Stejně jako v případě našich legionářů zbyla pouze cesta na dálný východ.

Belgičané měli předat svoji výzbroj rudé armádě v Kyjevě, ale oni se rozhodli jinak. Část obrněných vozidel zničili a zbytek naložili na vagony, čímž vznikl jakýsi obrněný vlak. Jednalo se o moudré rozhodnutí, protože v rámci cesty trvající 62 dnů došlo k ozbrojenému střetu s bolševiky v Čitě. Útok se podařilo odrazit a po nalodění v Archangelsku se belgičtí vojáci dostali lodí přes USA v létě 1918 do Evropy. Sbor byl rozpuštěn 16. 7. 1918. Belgičtí vojáci tedy absolvovali značně podobnou anabázi v Rusku, jako naši legionáři. Z jejich vozidel se nedochovalo žádné, nicméně replika obrněného automobilu Mors stojí v rekonstruovaném Belgickém královském muzeu v Bruselu.

 

Nepřehlédněte na Security magazínu: Technologie - nejnovější ,,vychytávky" ze světa vědy a techniky. Od futuristických zbraní až po bojové drony. S námi víte více

Tagy článku