NORFORCE: Nejexotičtější vojenská jednotka, kterou si umíte představit

NORFORCE: Nejexotičtější vojenská jednotka, kterou si umíte představit
Autor: Ministerstvo obrany Austrálie|Popisek: NORFORCE
04 / 08 / 2019, 13:00

Na druhém konci světa existuje u nás prakticky neznámý a značně atypický vojenský útvar. Přes malý počet vojáků zajišťuje ochranu celého australského severního teritoria. Nese jméno NORFORCE.

O Guadalcanal a Port Darwin

Historie NORFORCE se odvíjí od doby druhé světové války, které v Austrálii říkají jako ve všech anglosaských zemích pouze světová. Je všeobecně známé, že počátky této války v Pacifiku byly pro americké a britské síly tristní. Japonský nápor na jih se podařilo zastavit až v bitvě o ostrov Guadalcanal.

Severní část Austrálie je z velké části neobydlená a nepřehledná. K její ostraze, ne-li obraně by bylo třeba obrovské množství vojáků. Řešení se našlo v bitvě o Guadalcanal. Spojeneckým jednotkám pomáhali domorodí průvodci, kteří znali terén i způsob přežití v divočině. Je zajímavé, že domorodci většinou pomáhali bílým kolonizátorům, přestože Japonci razili heslo Asie Asiatům. V praxi se však chovali jako příslušníci většiny velkých národů, kteří se cítí povoláni menším bratrům pod všemožnými hesly vládnout a pokud možno na nich vydělávat, takže byli Asiaté rovní a rovnější. To známe i v Evropě.

V Austrálii žili původní domorodí obyvatelé na okraji společnosti. V době nejvyššího ohrožení sáhla australská vláda po posledních rezervách. Najala jako dobrovolníky 550 prospektorů, zabývajících se rýžováním zlata na severu, známých jako Jackeroos. Z nich byl zformován 2/1 North Australian Observer Unit, tedy jednotka pozorovatelů Severní Austrálie. K nim bylo najato jako průvodci a průzkumníci 59 domorodců z kmene Aboriginů. Několikačlenné hlídky pozorovatelů se pohybovaly prakticky po celém severním pobřeží Austrálie. K pohybu využívali koně, velbloudy a kánoe. Informace předávali na smluvených stanicích, nebo letectvu pomocí signálů.

 Nová doba a nové hrozby v Pacifiku

Téměř třicet let po ukončení války bylo severní pobřeží Austrálie bez vojenských jednotek. Ostrahu zajišťovalo pouze letectvo a námořnictvo operující z Port Darwin. Jenomže již ve druhé polovině sedmdesátých let začaly narůstat problémy nejen s pašeráky ale také ilegálními lovci a rybáři, pronikajícími do australských výsostných vod a na území. Již v tomto období studené války nebylo možno vyloučit také infiltraci průzkumu, případně sabotážních a teroristických skupin, vyslaných nebo podporovaných tehdejším Sovětským svazem, jeho satelity, Čínou atd. Austrálie byla součástí vojenského paktu ANZUS - Austrálie, N. Zéland, USA. V osmdesátých letech povážlivě vzrostla také aktivita agresívních islamistických organizací. V současné době poklesla pravděpodobnost ohrožení imperiálními ambicemi Ruska, avšak islámští teroristé představují reálné ohrožení i v Pacifiku. Do Austrálie, stejně jako do Evropy míří skupiny takzvaných uprchlíků, ve skutečnosti ekonomických emigrantů ale také předvoje narkomafie, teroristů a mnohdy i tajných služeb. Z výše uvedených důvodů byla již v průběhu sedmdesátých let vytvářena koncepce regionálních zajišťovacích/pozorovacích sil – Regional Force Surveillance, reprezentovaná 7. samostatnou střeleckou rotou, dislokovanou v Port Darwin. Roku 1981 byla tato jednotka přejmenována na North –West Mobile Force -  NORFORCE a transformována na prapor. Do znaku dostala tradiční symboly dvou zkřížených bumerangů, na nichž stojí ještěrka Agama.

NORFORCE ve 21. století

 NORFORCE jsou součástí Královského australského pěšího sboru. V současné době se skládají z 900 vojáků. Celkem 500 z nich tvoří domorodí Aboriginové, kteří slouží jako placení dobrovolníci 150 dnů v roce. Jejich výhodou je schopnost prakticky nepozorovaného pohybu v poušti, buši a bažinách, schopnost opatřování potravy a vody z místních zdrojů a přežití. Reálné ohrožení představují mimo pytláků a uprchlých zločinců také krokodýli a jedovatí hadi.  Kmenové rady v oblasti, kde se hovoří více než 100 jazyky účast místních mladíků v NORFORCE jednoznačně podporují. Místo poflakování, televize a hospody získají peníze, disciplínu, odborné znalosti a preference z hlediska přijetí na studium nebo do státní správy. Veliteli šestičlenných hlídek jsou obvykle veteráni, kteří mají za sebou i 15 let služby v NORFORCE. Ti mají nezastupitelné místo také v kmenových radách a jsou tudíž důležitým politickým faktorem v teritoriu. Specializované technické funkce vykonávají většinou bílí Australané. Hlídky jsou tedy mnohdy smíšené. Společná služba vlasti se v praxi ukazuje jako daleko lepší forma multikulturalismu, než současná evropská poblázněnost. Důležitým faktorem je právě vztah k vlasti a zájem o její bezpečnost a to bez ohledu na barvu pleti.

Hlavním transportním prostředkem hlídek je zesílená verze terénního vozidla Landrover firmy Perentie. Na nich jsou také přepravovány šestimetrové nafukovací čluny Zodiac s přívěsnými motory. Výzbroj tvoří různé verze licenční (rakouské) automatické karabiny Steyr AUG s americkými granátomety M203 a odstřelovačské pušky. Bojové možnosti jsou stále zesilovány, takže NORFORCE disponují rovněž jednotkou 105 mm houfnic. V buši se hlídky pohybují pěšky a vybavení nesou pouze v batozích. Zásoby doplňují mušle, želvy a různá zvířata. Za nepříliš dlouhou dobu svojí existence mají NORFORCE za sebou již několik úspěchů. Jedná se například o zajetí lodi ilegálních indonézských rybářů. Dále o úspěšnou účast na mezinárodním cvičení Black Diamond ale také o účast na misích na Východním Timoru. Tam byly hodnoceny právě schopnosti nasazení v divoké přírodě. Úkolem NORFORCE není přímá obrana území, ale pouze průzkum a rušivé akce, případně zajištění přistání výsadkových jednotek na improvizovaných letištích. Nepočetní příslušníci NORFORCE mají na starost severní hranici Austrálie o délce 1931 km a prostor o rozloze 1,8 milionu čtverečných kilometrů v západní Austrálii a Queensladu. Na západě navazuje na jejich operační prostor podobný útvar, zřízený roku 1985. Jedná se o Pilbara regiment, dislokovaný v síle praporu v Karratku. Zajišťuje australské území o rozloze 1,3 milionu kilometrů čtverečných od Port Hedland po Carnavon. Na východě navazuje The 51st-Battalion Far North Queensland Regiment, zformovaný koncem roku 1987, dislokovaný Cairns. Jeho historie sahá do první světové války a za druhé operoval na Nové Guineji, Šalamounových ostrovech a Bougainville. Střeží území o rozloze 640 000 kilometrů čtverečných. Všechny uvedené jednotky jsou obecně označovány jako NORFORCE, přestože tento název patří pouze centrálnímu praporu, který slouží pod heslem Ever Vigilant – vždy bdělý.

 

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace