Nešťastný život údajné travičky Anny Falcké

Nešťastný život údajné travičky Anny Falcké
Popisek: Anna Falcká
31 / 01 / 2019, 16:00

Každý zná Annu Falckou jako druhou ženu Karla IV, která není širší veřejnosti příliš známá. Jaké ale bylo pozadí jejího vztahu k českému císaři a proč se Anna rozhodla použít magii, aby si k sobě Karla připoutala?

Jaru 1349, kdy se uskutečnil sňatek mezi Karlem a Annou, předcházelo dlouhé období blahobytu pro celou českou krajinu. V roce 1348 Karel pozvedl Prahu a dal jí její první vysoké učení, které bylo zároveň první univerzitou na východ od Rýna. Stejný rok byla započata i stavba Karlštejna nebo Nového Města, které zařadilo Prahu mezi největší evropská města té doby. Karlovy politické a stavební úspěchy však znenadání prvního srpna překazila tragédie. Jeho milovaná choť Blanka po krátké nemoci náhle skonala. Karel byl úmrtím zdrcen a dlouho truchlil, ale zároveň před ním stály dva důležité problémy, které musel bezodkladně vyřešit. Prvním byla neklidná zahraniční politika a ne moc vřelé vztahy s  ostatními rody v Evropě. Dalším problémem byla Karlova neutuchající potřeba po dědici, jelikož z  jeho svazku s  Blankou vyšly pouze dvě dcery.

psali jsme: Dnes slavíme 685 let od první bitvy Karla IV.

Inteligentní Karel věděl, že oba problémy, půjdou lehce vyřešit sňatkem, a proto se svými rádci vybíral novou nevěstu, která by mu povila syna a uklidnila rozbouřené politické vody. Královo oko nakonec padlo na teprve devatenáctiletou velmi krásnou Annu z německého knížecího rodu Wittelsbachů. Sňatek byl domluven narychlo a už při korunovaci českou královnou v listopadu byla Anna v očekávání. Již 17. ledna 1350 se Karlovi narodil vytoužený syn Václav, který dostal jméno, jak jinak, než po zemském patronovi sv. Václavovi. Karel byl tak velmi potěšen jak sladké plody jeho rozhodnutí přineslo. Nejen, že měl konečně dědice trůnu, ale k  českým zemím připojil Horní Falc, kterou Anna dostala věnem, a svým spojením s rodem wittelsbachů se stal potenciálním dědicem celého Falckého území (za předpokladu, že by jeho tchán Rudolf zemřel bez mužských nástupců).

psali jsme: Babička národa Eliška Přemyslovna

Osud však Karlovi přinesl další překážku. Nedlouho po oslavách narození svého syna se ošklivě rozstonal a byl upoután na lůžko. Z pramenů českého původu se toho o Karlově nemoci bohužel moc nedozvíme. Zahraniční zdroje ale mluví o příšerných strastech, které krále po několik měsíců upoutaly na lůžko a jen se očekávalo, kdy král zemře a vysvobodí se z  příšerných bolestí. V některých se dokonce objevila fáma, že by v Karlově nemoci měla prsty královna Anna. Ta si prý údajně zoufalá z králova chování nechala namíchat „nápoj lásky“, který měl v Karlovi vzbudit větší touhu po její osobě. Nápoj podle tajné receptury ale na královo tělo zapůsobil špatně a místo podnícení lásky jej otrávil.

I když byl král dlouhé týdny nemohoucí, nakonec se přece jen uzdravil. I tak mu ale osud za několik měsíců přinesl hned dvě další rány. Na konci roku 1351 ve věku necelých dvou let nejprve zemřel jeho vymodlený syn Václav. Ani jeho matka jej však dlouho nepřežila a svět opustila 2. února 1353, když si při pádu z  koně zlomila vaz. Anna se tak dožila pouhých dvaceti tří let a byla pochována v  kryptě chrámu sv. Víta.

 

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.